Thứ tư, ngày 21/08/2019 12:04:34 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Chuyển hộ khẩu có phải sửa nơi thường trú trong Giấy khai sinh?


Cập nhật: 5h2' ngày 10/02/2019


 Thứ Bảy, 9/2/2019 07:47 GMT+7

Khi chuyển hộ khẩu đến nơi ở khác thì trong giấy khai sinh có cần sửa lại nơi thường trú không?

Chuyển hộ khẩu có phải sửa nơi thường trú trong Giấy khai sinh?

Tư vấn trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp:

Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định: Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Việc xác định nơi thường trú trong Giấy khai sinh căn cứ vào các giấy tờ được nộp tại thời điểm đăng ký khai sinh. Do vậy, việc chuyển hộ khẩu thường trú đến nơi khác không phải là sai sót trong quá trình đăng ký hộ tịch nên không có cơ sở để thực hiện cải chính.

H. Đáp