Thứ tư, ngày 19/12/2018 07:17:36 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Lạng Sơn: Hàng loạt doanh nghiệp Nhà nước vi phạm việc quản lý, sử dụng đất


Cập nhật: 7h16' ngày 11/03/2018


Cập nhật: 09/03/2018 09:59

(Thanh tra)- UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

 

Cổ phần hóa chưa chặt chẽ, chưa đúng quy trình

Theo UBND tỉnh, việc thực hiện chuyển Công ty (Cty) Nhà nước thành Cty cổ phần trên địa bàn tỉnh cơ bản thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, UBND tỉnh cũng cho rằng, một số bước trong quy trình cổ phần hóa doanh nghiệp chưa được thực hiện chặt chẽ, thể hiện: hồ sơ cổ phần hóa không thể hiện việc thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp theo quyđịnh; việc phê duyệt phương án và chuyển  Cty Nhà nước thành Cty cổ phần của các Cty đều do Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh phê duyệt là chưa đảm bảo quy định của Thông tư 126/2004/BTC.

Mặt khác, việc lựa chọn tổ chức định giá để xác định giá trị doanh nghiệp và giao cho doanh nghiệp ký hợp đồng định giá chưa được thực hiện theo quy định; trong đó, Sở Tài chính là cơ quan thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp để trình UBND tỉnh quyết định là chưa đúng thẩm quyền theo quy định tại Thông tư 126.

Việc cổ phần hóa doanh nghiệp đã lựa chọn hình thức thuê đất, không tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định của Nghị định 187/2014/CP.

Đặc biệt, khi cổ phần hóa, 4 Cty (Cty Thương mại tổng hợp;  Cty Xuất nhập khẩu Lạng Sơn;  Cty Sản xuất kinh doanh hàng xuất nhập khẩu;  Cty Du lịch và Xuất nhập Lạng Sơn) đã thực hiện rà soát lại quỹ đất quản lý, sử dụng, tuy nhiên việc chỉnh lý, đăng ký biến động quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa chưa được thực hiện kịp thời, không thanh lý hợp đồng hoặc thỏa thuận với chủ sở hữu tài sản để Cty cổ phần kế thừa các hợp đồng đã ký trước đây hoặc ký lại hợp đồng mới theo quy định tại Điều 10, Nghị định 187.

Nhiều diện tích đất sử dụng không đúng mục đích

Việc quản lý, sử dụng một số khu đất của một số doanh nghiệp sau khi thực hiện cổ phần hóa chưa đảm bảo hiệu quả, sử dụng đất chưa đúng mục đích như:

Khu đất của Cty Cổ phần sản xuất và Thương mại Lạng Sơn tại đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh được UBND tỉnh tạm giao cho thuê để làm bãi đỗ xe nhưng hiện nay đang tận dụng một phần diện tích làm ki ốt cho thuê bán chăn, ga, gối, đệm là chưa đúng mục đích sử dụngđất được tạm giao. Theo quy hoạch chi tiết thì mảnh đất này được quy hoạch thuộc phạm vi công viên cây xanh và bãi đỗ xe.

Mặt khác, sau khi cổ phần hóa, Cty này chưa thực hiện rà soát để lập các thủ tục thanh lý hợp đồng, ký hợp đồng mới và làm thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất với 4 khu đất với tổng diện tích trên 21.000m2 theo quy định.

Đối với khu đất tại thôn Pàn Pè, đường Ba Sơn, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, sau khi cổ phần hóa, Cty Cổ phần Sản xuất và Thương Mại Lạng Sơn chưa ký lại hợp đồng mới với khu đất này. Nhưng đến 2/1/2013 Cty đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng là đất để sản xuất kinh doanh, thời hạn đến ngày 8/7/2029. Việc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cty là chưa đảm bảo quy định của Luật Đất đai năm 2003; mặt khác Cty đã trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng chưa lập thủ tục để điều chỉnh hình thức thuê đất theo quy định.

Tại khu đất thuộc Cty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn tại số 117, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Chinh, TP Lạng Sơn, sau khi cổ phần hóa Cty chưa thực hiện các thủ tục để thuê đất nhưng Cty vẫn lập các thủ tục để cho Cty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT - Chi nhánh Lạng Sơn thuê tầng 1, 2 để kinh doanh là chưa đúng quy định. Liên quan việc quản lý, sử dụng khu đất trên, có phần diện tích khoảng 50m2 đất giáp nhà dân đã bị lấn chiếm nhưng đến thời điểm thanh tra việc lấn chiếm đất chưa được xử lý, giải quyết dứt điểm, hiện nay hộ dân đã xây nhà trên phần diện tích đất này.

Kết luận cũng chỉ ra, tại 9 khu đất với diện tích 26.243m2thuộc Cty Xuất nhập khẩu Lạng Sơn được UBND tỉnh giao, tạm giao thì có 8 khu đất chưa có hợp đồng thuê đất và cả 9 khu đều chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mặt khác, việc ký hợp đồng thuê đất của Cty sau khi cổ phần hóa không kịp thời đối với một số khu đất như khu đất Khách sạn Đông Kinh, số 2 và số 35B đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại, Cty cổ phần hóa từ năm 2005 nhưng đến năm 2011 mới ký lại hợp đồng thuê đất

Ngoài ra, khu đất Trạm nhập khẩu chi nhánh Tràng Định tại Khu III, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định của Cty Cổ phần Xuất nhập khẩu đang được sử dụng cho thuê 8 gian làm phòng trọ. Việc sử dụng đất của Cty là chưa đúng mục đích được cho thuê.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có sai phạm trong quá trình tham mưu, tổ chức thực hiện xác định giá trị tài sản, đất đai khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp; yêu cầu các doanh nghiệp được thanh tra hoàn thiện các thủ tục đăng ký biến động đất đai theo quy định...

Bảo Anh