Thứ tư, ngày 03/06/2020 06:50:57 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Căn cứ nào giảm đại biểu Hội đồng Nhân dân?


Cập nhật: 4h27' ngày 11/06/2019


 08:02 | 10/06/2019

Sáng nay, 10.6, QH thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Một trong những sửa đổi của dự thảo Luật khiến ĐBQH còn băn khoăn là giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp ở từng đơn vị hành chính 10-15%. Câu hỏi đặt ra là, Chính phủ căn cứ vào cơ sở pháp lý và thực tiễn nào để đề nghị giảm tỷ lệ đại biểu HĐND?

Có cơ sở không?


Ảnh: Quang Khánh
 

Giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND và giảm số đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, tôi băn khoăn là chúng ta đã tổng kết thực tiễn việc này như thế nào và đã đánh giá hiệu quả như thế nào mà thích giảm thì giảm, thích tăng thì tăng. Cần đánh giá tác động và xem xét hiệu quả hoạt động thời gian qua như thế nào, tôi cảm thấy chưa đủ thông tin về vấn đề này.

ĐBQH Đặng Thuần Phong (Bến Tre)

Cùng với đề xuất giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện từ 2 hiện nay xuống còn 1, Chính phủ cũng đề xuất giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp ở từng loại hình đơn vị hành chính (khoảng từ 10% - 15% mỗi đơn vị hành chính). Việc giảm đại biểu HĐND theo lý giải của Chính phủ là bảo đảm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và có tính đến sự phù hợp của từng loại hình đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Việc giảm số lượng đại biểu từng cấp, từng loại hình đơn vị hành chính nêu trên chủ yếu hướng tới việc giảm số lượng đại biểu HĐND công tác trong các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Cũng theo Chính phủ, quy định này vẫn bảo đảm tính đại diện của cử tri và của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương trong HĐND các cấp.

Trong tình hình thực tiễn hiện nay, việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế là điều hết sức cần thiết. Tuy nhiên, không phải trong bất kỳ trường hợp nào cũng áp dụng một cách máy móc, cứng nhắc việc cắt giảm. Việc cắt giảm phải căn cứ vào điều kiện thực tế trong từng lĩnh vực, trong từng trường hợp cụ thể. Nói như ĐBQH Bùi Sỹ Lợi (Thanh Hóa) nếu chỉ căn cứ vào Nghị quyết của Trung ương để giảm biên chế thì không đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

ĐBQH Bùi Văn Phương (Ninh Bình) băn khoăn, theo quy định hiện nay, số lượng đại biểu HĐND, trong đó có đại biểu kiêm nhiệm là bảo đảm yêu cầu tính đại diện cho các lĩnh vực. Hơn nữa, Nghị quyết Trung ương mới chỉ nêu là nghiên cứu giảm hợp lý đại biểu HĐND và đại biểu cơ quan hành chính tham gia HĐND. Vậy, cho đến thời điểm này đã giao cho cơ quan nào nghiên cứu thực hiện vấn đề này không? Có căn cứ lý lẽ, cơ sở khoa học nào để giảm tỷ lệ đại biểu HĐND không, ĐB Bùi Văn Phương đặt câu hỏi.

Không đồng tình với việc giảm đại biểu HĐND như đề xuất của Chính phủ, ĐBQH Đặng Xuân Phương (Đắk Lắk) cho rằng, chưa rõ căn cứ vào cơ sở nào để giảm tỷ lệ đại biểu theo tính chất địa bàn, giảm theo “mẫu số chung” từ 85 xuống còn 75 đại biểu, 95 xuống còn 85 đại biểu. Đại biểu cũng nhấn mạnh, vai trò của HĐND các cấp rất quan trọng, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri, có rất nhiều việc mà vai trò, trách nhiệm của HĐND ngày càng cao, trong khi lại đề xuất giảm tỷ lệ đại biểu, điều này là không có cơ sở. Do đó, phải đánh giá lại trong mối tương quan về tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước giữa HĐND và UBND, ĐB Đặng Xuân Phương đề nghị.

Lo ngại thu hẹp cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương

Là người có nhiều năm công tác ở cơ quan dân cử địa phương, ĐBQH Trần Văn Mão (Nghệ An) chia sẻ với những tâm tư của “anh em” ở cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Đại biểu cho rằng, cơ quan soạn thảo Luật dường như đang tập trung vào việc làm thế nào để đạt được mục đích cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Cũng theo đại biểu, dự thảo Luật nhằm giảm tối đa tổ chức bộ máy của HĐND các cấp.

Đề cập đến hoạt động của HĐND, ĐB Trần Văn Mão cho rằng, Luật Tổ chức HĐND và UBND trước đây và Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành đã khẳng định rất rõ vị thế của HĐND. Quá trình hoạt động cho thấy, HĐND hoạt động  hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ, bên cạnh đó, ở một vài nơi, HĐND hoạt động còn hình thức, chưa phát huy hết hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Điều này, cơ quan dân cử ở địa phương cần tiếp tục điều chỉnh để phát huy khả năng, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Nhưng việc thay đổi cơ cấu tổ chức của HĐND, “ngày mai thêm, ngày kia lại giảm” sẽ dẫn đến cách nhìn về cơ quan quyền lực nhà nước địa phương không thống nhất, chưa thực sự khách quan và chưa thỏa đáng.

Từ phân tích đó, đại biểu đề nghị, cần nhìn vào quá trình hoạt động, cần có cách nhìn toàn diện, khách quan để tăng cường vai trò cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, nâng cao vị thế của HĐND các cấp. Đặc biệt, cần có những giải pháp để cơ quan hành chính nhà nước địa phương phải tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, với cách quy định của dự thảo Luật thì mục tiêu này chưa đạt được, mà càng ngày càng thu hẹp cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, ĐB Trần Văn Mão nói.

Để hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương hiệu quả và thực chất hơn, cũng như thực hiện tinh giản biên chế, bảo đảm bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, ĐB Trần Văn Mão cho rằng, cần giảm số lượng đại biểu kiêm nhiệm, tăng cường đại biểu chuyên trách. Cho rằng, mục đích sửa Luật phải vừa cải cách, tinh giản biên chế, nhưng cũng vừa bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, nếu hiệu lực, hiệu quả “mờ mờ, ảo ảo” như vậy sẽ không đạt được mục tiêu đề ra.

Cùng chung mối quan tâm này, ĐBQH Tô Văn Tám (Kon Tum) cho rằng, trong cơ quan dân cử gồm có đại biểu hoạt động chuyên trách, đại biểu kiêm nhiệm, điều này là rất cần thiết. Đại biểu hoạt động kiêm nhiệm dù hoạt động rất tốt nhưng ngoài nhiệm vụ đại biểu còn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ ở cơ quan nơi đại biểu công tác. Trong khi đó, theo quy định, đại biểu chỉ dành ít nhất 1/3 thời gian cho hoạt động của đại biểu dân cử. Do vậy, nếu không tăng chuyên trách lên thì phải theo hướng chuyên nghiệp hóa hoạt động cơ quan dân cử. Trong khi, chuyên nghiệp hóa hoạt động của cơ quan dân cử chưa tăng lên, mà lại đặt vấn đề giảm tỷ lệ đại biểu HĐND khi chưa đánh giá kỹ tác động là điều cần phải hết sức lưu ý. Nếu muốn giảm đại biểu HĐND thì phải có đánh giá cụ thể, đại biểu Tô Văn Tám nhấn mạnh. 

Việc giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp ở từng đơn vị hành chính khoảng từ 10-15% đòi hỏi Chính phủ phải đánh giá kỹ tác động. Việc cắt giảm này có làm cho hiệu quả hoạt động của HĐND ở các cấp mạnh lên không, hay giảm đi? Trong trường hợp này, Chính phủ cần cân nhắc thấu đáo, bởi nếu không khéo, áp dụng máy móc việc tinh giản biên chế để cắt giảm đại biểu HĐND sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử địa phương. Trong khi mục đích cao nhất của việc sắp xếp tổ chức bộ máy là vừa bảo đảm tinh gọn, nhưng vừa bảo đảm hoạt động hiệu lực hiệu quả của bộ máy. Nói như ĐBQH Bùi Sỹ Lợi, tinh giản biên chế là chủ trương đúng đắn song có nơi giảm, có nơi cần tăng. Việc tăng hay giảm phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, nếu giảm đại biểu HĐND chỉ căn cứ vào tinh giản biên chế là không có căn cứ, không thuyết phục.

Hà An

tin cùng chuyên mục

 
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Có thể trình nhiều phương án sửa đổi Hiến pháp(16-05-2013)
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Có thể trình nhiều phương án sửa đổi Hiến pháp(16-05-2013)
 • Chủ tịch Quốc hội: Lạm phát “quá tốt” do điều hành dở(15-05-2013)
 • Đừng để bị chi phối khi bỏ phiếu(13-05-2013)
 • Bỏ phiếu tín nhiệm 49 lãnh đạo cao cấp(13-05-2013)
 • Cán bộ cao cấp cần tiêu chuẩn gì?(11-05-2013)
 • Từ thực tiễn cuộc sống đến việc sửa đổi Luật Đất đai – Bài 4: Chưa bịt kín các kẽ hở của Luật 2003(09-05-2013)
 • Sẽ lập tòa án hiến pháp?(08-05-2013)
 • Báo chí và cơ quan điều tra có những kênh điều tra riêng(07-05-2013)
 • 30 ngàn tỷ nên dành giải cứu người nghèo(07-05-2013)
 • “Đề xuất của Bộ Công an sẽ dấy lên sự lo ngại trong dân”(07-05-2013)
 • Đề xuất sửa Điều 7 Luật Báo chí: Chỉ nên giao quyền cho một cơ quan(07-05-2013)
 • Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Phóng viên điều tra sẽ bị “vặt bớt tay chân”(05-05-2013)
 • Hội đồng Hiến pháp – lựa chọn chính trị an toàn?(04-05-2013)
 • Đề xuất “C.A có quyền yêu cầu báo chí tiết lộ nguồn tin” bị phản ứng(04-05-2013)
 • Lựa chọn tên nước không thể chỉ bằng tình cảm(03-05-2013)
 • ‘Một m2 đất lúa chuyển đổi cũng phải xin Thủ tướng’(26-04-2013)
 • Từ thực tiễn cuộc sống đến việc sửa đổi Luật đất đai – Bài 3: Muôn hình vạn trạng tham nhũng tập thể trong quản lý đất đai(24-04-2013)
 • Lấy phiếu tín nhiệm: Đừng để ‘hòa cả làng’(23-04-2013)
 • Đã đến lúc cần giáo dục liêm sỉ(23-04-2013)