Thứ tư, ngày 15/07/2020 02:40:28 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược Đổi mới quy hoạch, tuyển chọn, luân chuyển


Cập nhật: 5h34' ngày 12/11/2019


 08:22 | 11/11/2019

Muốn xây dựng được đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ năng lực, phẩm chất, xứng tầm nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW, các nhà khoa học cũng như các chuyên gia ngành nội vụ cho rằng: Công tác cán bộ cần phải công khai, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh. Bên cạnh đó, cần đổi mới công tác quy hoạch, tuyển chọn, luân chuyển cán bộ cấp chiến lược; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Vẫn “để lọt” cán bộ không đủ điều kiện

Liên quan đến quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, TS. Trần Văn Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề xuất, trước tiên, việc tổ chức quy hoạch phải nghiên cứu để khắc phục hạn chế quy trình công tác cán bộ hiện nay; thứ hai, thực hiện việc luân chuyển để thử tài cán bộ, phải đưa cán bộ thử sức với nhiệm vụ khó để đánh giá năng lực thực tài; thứ ba, về quy trình, đã có nhiều bước và rất rõ nhưng chưa kết hợp được nguyên tắc tập trung và nguyên tắc dân chủ; thứ tư, cần xây dựng cơ chế bảo vệ người dám làm, dám chịu, khách quan, công bằng. Nếu làm tốt các các nội dung này thì sẽ không có chỗ cho người không đủ điều kiện vào bộ máy.

Xác định rõ tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ trình độ, năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu mới, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm và ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, cần thiết, trong đó phải kể đến Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết số 26 -NQ/TW ngày 19.5.2018). Đây là Nghị quyết với nhiều nội dung đổi mới quan trọng, có tính đột phá, khả thi và sát với tình hình thực tế.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, ngay sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW, Bộ Nội vụ đã chủ động, tích cực tham mưu giúp Chính phủ ban hành các văn bản triển khai thi hành; tuy nhiên, cũng còn nhiều nội dung của Nghị quyết cần được tiếp tục nghiên cứu để làm rõ hơn, cung cấp luận cứ khoa học tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác tổ chức cán bộ nói chung; về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược nói riêng. Đến nay, đội ngũ cán bộ các cấp trưởng thành về nhiều mặt. Hầu hết cán bộ cấp chiến lược được đào tạo bài bản, gần 70% số cán bộ có trình độ từ thạc sĩ trở lên, có lập trường, quan điểm chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, có năng lực công tác tốt.

Tuy nhiên, tại Hội thảo khoa học “Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW” do Bộ Nội vụ tổ chức mới đây, các chuyên gia nhận định: Dù đã có sự gắn kết giữa các khâu trong công tác cán bộ, việc quy hoạch cán bộ còn nhiều hạn chế, sơ hở và chưa phù hợp với thực tiễn; thiếu cơ chế giám sát và kiểm soát quyền lực, cho nên không ít trường hợp bị lợi dụng đưa người nhà, người thân vào quy hoạch. Việc xây dựng và thực hiện quy hoạch chưa có tầm nhìn chiến lược, còn khép kín, chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và bố trí sử dụng. Ðối với cán bộ chiến lược, cơ cấu lĩnh vực chuyên môn đào tạo chưa hợp lý, số có chuyên môn về kinh tế, luật chiếm tỷ lệ cao, trong khi số có chuyên môn về xây dựng Ðảng và chính quyền lại có tỷ lệ thấp. Một số đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương nhưng khó bố trí, phân công công tác; một số cán bộ uy tín thấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nói không đi đôi với làm, xa rời nguyên tắc tập trung dân chủ, quan liêu, xa dân, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

Nguyên Giám đốc Học viện Khoa học xã hội - GS. TS. Võ Khánh Vinh nhận định: Năng lực cán bộ tham mưu cấp chiến lược ở nước ta có tiềm năng lớn, có năng lực, có khả năng tham mưu chính sách pháp luật trong bối cảnh xã hội thay đổi. Về phẩm chất, nhìn chung đội ngũ cán bộ này có lập trường, tư tưởng vững vàng, có đạo đức, có uy tín… Tuy nhiên, đội ngũ này còn thiếu và yếu; không đồng đều ở các ngành, lĩnh vực khác nhau; hẫng hụt về thế hệ. Bên cạnh đó, công tác cán bộ đối với đội ngũ này còn nhiều bất cập, chưa có chính sách cụ thể, chưa có bộ tiêu chí đánh giá, chưa có môi trường để phát huy sáng tạo của đội ngũ này. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược ở một số nơi chưa làm đến nơi đến chốn, sàng lọc không kỹ, nên không phát hiện, loại bỏ những “hạt giống bị mọt bên trong”, hệ quả là “để lọt” những cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất vào bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị.

Hoàn thiện chính sách pháp luật

Bàn giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược “vừa hồng, vừa chuyên”, nhiều ý kiến cho rằng, nâng cao năng lực là yếu tố quyết định chất lượng và hiệu quả xây dựng chính sách, pháp luật; do đó, phải xây dựng chính sách quốc gia để phát triển đội ngũ cán bộ cấp chiến lược; hoàn thiện chính sách pháp luật để bồi dưỡng, trọng dụng đội ngũ này, phát triển được nhiều nhân tài tham mưu; xây dựng bộ tiêu chí để thu hút, trọng dụng, đánh giá, phát huy đội ngũ.

Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, TS. Phạm Tuấn Khải đề xuất: Muốn nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, xây dựng chính sách, pháp luật, phải xây dựng được đội ngũ tham mưu, xây dựng chính sách, pháp luật vừa giỏi về chuyên môn, kỹ năng, kiến thức và khả năng đáp ứng nhanh nhạy với các diễn biến phức tạp trên thế giới và sự phát triển của đất nước trên tất cả các lĩnh vực; vừa đủ phẩm chất chính trị để triển khai, cụ thể hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ nói chung, trong công tác tham mưu chính sách, pháp luật nói riêng… Đây là những việc cần làm ngay trong điều kiện phát triển mới nhằm đáp ứng yêu cầu “xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ” như Nghị quyết số 26 đã đề ra.

Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, PGS.TS. Vũ Văn Phúc cho biết: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Do đó, cán bộ cấp chiến lược là gốc của gốc. Vì vậy, muốn xây dựng được đội ngũ cán bộ cấp chiến lược phải có đủ năng lực, phẩm chất, xứng tầm nhiệm vụ. Muốn có những cán bộ cấp chiến lược tốt, công tác cán bộ phải được công khai, minh bạch; công khai từ đầu vào đến đầu ra và phải cạnh tranh lành mạnh.

Bài và ảnh: Bảo Hân
 

tin cùng chuyên mục

 
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Có thể trình nhiều phương án sửa đổi Hiến pháp(16-05-2013)
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Có thể trình nhiều phương án sửa đổi Hiến pháp(16-05-2013)
 • Chủ tịch Quốc hội: Lạm phát “quá tốt” do điều hành dở(15-05-2013)
 • Đừng để bị chi phối khi bỏ phiếu(13-05-2013)
 • Bỏ phiếu tín nhiệm 49 lãnh đạo cao cấp(13-05-2013)
 • Cán bộ cao cấp cần tiêu chuẩn gì?(11-05-2013)
 • Từ thực tiễn cuộc sống đến việc sửa đổi Luật Đất đai – Bài 4: Chưa bịt kín các kẽ hở của Luật 2003(09-05-2013)
 • Sẽ lập tòa án hiến pháp?(08-05-2013)
 • Báo chí và cơ quan điều tra có những kênh điều tra riêng(07-05-2013)
 • 30 ngàn tỷ nên dành giải cứu người nghèo(07-05-2013)
 • “Đề xuất của Bộ Công an sẽ dấy lên sự lo ngại trong dân”(07-05-2013)
 • Đề xuất sửa Điều 7 Luật Báo chí: Chỉ nên giao quyền cho một cơ quan(07-05-2013)
 • Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Phóng viên điều tra sẽ bị “vặt bớt tay chân”(05-05-2013)
 • Hội đồng Hiến pháp – lựa chọn chính trị an toàn?(04-05-2013)
 • Đề xuất “C.A có quyền yêu cầu báo chí tiết lộ nguồn tin” bị phản ứng(04-05-2013)
 • Lựa chọn tên nước không thể chỉ bằng tình cảm(03-05-2013)
 • ‘Một m2 đất lúa chuyển đổi cũng phải xin Thủ tướng’(26-04-2013)
 • Từ thực tiễn cuộc sống đến việc sửa đổi Luật đất đai – Bài 3: Muôn hình vạn trạng tham nhũng tập thể trong quản lý đất đai(24-04-2013)
 • Lấy phiếu tín nhiệm: Đừng để ‘hòa cả làng’(23-04-2013)
 • Đã đến lúc cần giáo dục liêm sỉ(23-04-2013)