Trả lời:

Điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 45 Luật ATVSLĐ quy định: NLĐ tham gia bảo hiểm TNLĐ, BNN được hưởng chế độ TNLĐ khi bị tai nạn trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý; Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn.

Điều 57 Luật ATVSLĐ quy định hồ sơ hưởng chế độ TNLĐ gồm: Sổ BHXH; Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án; Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động; Văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ theo mẫu. Những hồ sơ này nộp cho cơ quan BHXH trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ. 

Như vậy, trường hợp NLĐ sau khi điều trị ổn định vết thương và thực hiện khám giám định mức suy giảm KNLĐ mà có kết luận suy giảm KNLĐ từ 5% trở lên thì cần nộp hồ sơ theo quy định nêu trên cho đơn vị công tác để đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ. Trường hợp bị TNLĐ thì thời gian phải nghỉ việc để điều trị vết thương, NLĐ không hưởng chế độ ốm đau mà được người người sử dụng thanh toán chi phí sơ cấp cứu, chi phí điều trị nằm ngoài phần BHYT chi trả và toàn bộ tiền lương tương đương như lúc đi làm.

Mọi thắc mắc của bạn đọc về chế độ BHXH, BHYT, BHTN xin gửi về địa chỉ Email: bhxhtraloi@gmail.com để được chuyên gia giải đáp.