Thứ ba, ngày 25/06/2019 03:08:24 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

. Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Xem xét dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch


Cập nhật: 9h40' ngày 13/12/2018


 18:46 | 10/12/2018

Khai mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng nay, 10.12, tại Nhà QH, dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, UBTVQH đã khai mạc Phiên họp thứ 29.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại phiên họp lần này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về: Tổng kết Kỳ họp thứ Sáu và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Bảy của QH; việc thực hiện một số quy định của luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; và việc ban hành Nghị định về hoạt động triển lãm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Ảnh: L.Hiển

UBTVQH cũng sẽ xem xét, quyết định việc ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch; thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của HĐND; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; việc bổ sung mua bù gạo dự trữ quốc gia; việc bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp năm 2017; đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2018; quyết định chương trình hoạt động đối ngoại năm 2019 của UBTVQH; quyết định Chương trình công tác năm 2019 của UBTVQH.

Nhấn mạnh đây là phiên họp đầu tiên của UBTVQH sau khi kết thúc Kỳ họp thứ Sáu và cũng là phiên họp cuối cùng của năm 2018, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao các cơ quan hữu quan đã chuẩn bị nội dung, tài liệu kịp thời, cơ bản bảo đảm tiến độ, không phải điều chỉnh dự kiến chương trình. Chủ tịch QH đề nghị các cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần tích cực, chủ động trong các phiên họp tiếp theo.

Theo chương trình, Phiên họp thứ 29 diễn ra trong 2 ngày rưỡi, với nhiều nội dung quan trọng. Để hoàn thành chương trình, Chủ tịch QH đề nghị UBTVQH, các cơ quan hữu quan làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, xem xét toàn diện các khía cạnh, chuẩn bị tốt ý kiến phát biểu với các nội dung của các buổi họp, trong đó chú ý đánh giá nghiêm túc việc tổ chức thực hiện Kỳ họp thứ Sáu và xem xét kỹ lưỡng chương trình hoạt động năm 2019 bảo đảm khoa học, hợp lý. Các thành viên UBTVQH, các cơ quan hữu quan cần sắp xếp thời gian, kế hoạch làm việc để dự họp đầy đủ, đúng thành phần và thảo luận trọng tâm, tích cực, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc cho các nội dung của phiên họp.

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển điều khiển phiên họp Ảnh: Quang Khánh

Chiều 10.12, tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ 29, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, UBTVQH đã xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

Tránh tạo khoảng trống pháp lý

Trình bày Tờ trình dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng cho biết: Luật Quy hoạch điều chỉnh việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Theo quy định tại khoản 5 Điều 59 Luật Quy hoạch, Chính phủ rà soát, trình QH sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quy hoạch trong các bộ luật, luật thuộc danh mục quy định tại Phụ lục III Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác bảo đảm phù hợp với Luật Quy hoạch và có hiệu lực đồng thời với Luật Quy hoạch từ ngày 1.1.2019.


Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng Trình bày Tờ trình dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch 
Ảnh: Quang Khánh

Tại Kỳ họp thứ Năm, QH Khóa XIV, QH đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch (Luật sửa đổi 11 luật). Tại Kỳ họp thứ Sáu, QH đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (Luật sửa đổi 37 luật). Thực hiện Nghị quyết số 109/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8. 2018, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ nghiên cứu xây dựng dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch đảm bảo đồng bộ với Luật Quy hoạch. Do đó, việc ban hành dự án Pháp lệnh này để đồng bộ với Luật Quy hoạch là cần thiết, tránh tạo ra các khoảng trống pháp lý, các xung đột, cũng như các vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch.

Dự thảo Pháp lệnh này được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Theo đó, có 4 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch sẽ được sửa đổi, bổ sung:

Một là, sửa đổi và bổ sung một số điều của Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng do theo Luật Quy hoạch theo hướng sửa đổi tên quy hoạch để phù hợp với tên quy hoạch ngành quốc gia theo Luật Quy hoạch do quy hoạch phát triển công nghiệp quốc phòng không tiếp tục lập riêng mà sẽ là nội dung về phát triển cơ sở công nghiệp quốc phòng trong quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng.

Hai là, sửa đổi và bổ sung điểm a khoản 1 Điều 4 Pháp lệnh Quản lý thị trường theo hướng bỏ từ “quy hoạch” tại quy định trên do Pháp lệnh này quy định về quy hoạch phát triển lực lượng quản lý thị trường không phù hợp với khái niệm quy hoạch tại Luật Quy hoạch và việc lập quy hoạch này là hành vi bị cấm theo khoản 2 Điều 13 Luật Quy hoạch. Việc phát triển lực lượng quản lý thị trường sẽ được thực hiện theo kế hoạch phát triển lực lượng quản lý thị trường đã được quy định tại Pháp lệnh này.
Ba là, sửa đổi và bổ sung khoản 3 Điều 34a Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng theo hướng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định các công trình ghi công liệt sĩ trong các quy hoạch có liên quan vì theo Luật Quy hoạch, quy hoạch các công trình ghi công liệt sĩ sẽ không được lập riêng mà sẽ là nội dung của quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

Bốn là, sửa đổi và bổ sung khoản 1 Điều 24 Pháp lệnh Thư viện theo hướng nội dung quản lý Nhà nước về thư viện bao gồm tổ chức lập nội dung phương án phát triển mạng lưới thư viện trong quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao và các quy hoạch có liên quan khác do theo quy định của Luật Quy hoạch, quy hoạch nói trên sẽ không được lập riêngTrình bày báo cáo thẩm tra dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch.

Bảo đảm thống nhất các pháp lệnh được sửa đổi, bổ sung

Trình bày Báo cáo thẩm tra về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanhcho biết, Thường trực Ủy ban Kinh tế cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch nhằm mục tiêu bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các quy định của Luật Quy hoạch và đáp ứng yêu cầu về tiến độ sửa đổi, bổ sung các pháp lệnh có liên quan, bảo đảm có hiệu lực thi hành cùng với Luật Quy hoạch từ  ngày 1.1.2019.


Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch  
Ảnh: Quang Khánh

Báo cáo thẩm tra nêu rõ, đa số ý kiến Thường trực Ủy ban Kinh tế nhất trí việc sửa đổi, bổ sung các pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch cần thống nhất theo nguyên tắc đã được áp dụng trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch được QH thông qua tại Kỳ họp thứ Năm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch được QH thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu. Theo đó, các pháp lệnh có liên quan phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Luật Quy hoạch và chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với Luật Quy hoạch; bảo đảm các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia phải thực hiện theo Luật Quy hoạch; bảo đảm thứ bậc của các loại quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch; bảo đảm sự thống nhất nội tại của các pháp lệnh được sửa đổi, bổ sung và tính khả thi khi triển khai thi hành các quy định về quy hoạch.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng, Thường trực Ủy ban Kinh tế nhất trí nội dung sửa đổi, bổ sung các điều của Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng. Theo đó, quy hoạch phát triển công nghiệp quốc phòng không được lập riêng mà là nội dung trong quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch.

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị bổ sung căn cứ để xây dựng kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng là quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng, vì đây là quy hoạch ngành quốc gia, có nội dung về công nghiệp quốc phòng. Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng ý kiến trên là hợp lý và đề nghị Chính phủ nghiên cứu tiếp thu tại dự thảo Pháp lệnh…
 
Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển nêu rõ, UBTVQH thống nhất tên gọi là Pháp lệnh sửa đổi một số điều của 4 pháp lệnh; cơ bản thống nhất với nội dung của tờ trình và báo cáo thẩm tra. Phó Chủ tịch QH giao sau phiên họp này, Ủy ban Kinh tế sẽ hoàn chỉnh hồ sơ dự án Pháp lệnh, trình UBTVQH xem xét, thông qua trong thời gian tới.  
 

Hà An

tin cùng chuyên mục

 
 • Sửa Luật để hạn chế tiêu cực trong đấu thầu(17-05-2013)
 • Luật “xa” thực tế vì… phản biện “hình thức”(17-05-2013)
 • Bỏ hình thức di chúc chung của vợ chồng?(17-05-2013)
 • “Khoảng trống” còn lớn trong quy định về người đồng tính(16-05-2013)
 • Bộ TT&TT bị đứng “ngoài cuộc“ trong phạt vi phạm về quảng cáo?(16-05-2013)
 • Lãng phí khó tính hết bằng tiền từ việc xây dựng văn bản(15-05-2013)
 • Thêm cơ hội phục thiện cho người chưa thành niên vi phạm(13-05-2013)
 • Đổi mới Tòa án để đảm bảo quyền tiếp cận công lý(11-05-2013)
 • Quy định về hộ gia đình “làm khó“ người giao dịch dân sự(06-05-2013)
 • Luật chưa phải “cây gậy thần“ ngăn tình trạng mua bán người?(06-05-2013)
 • Mã số công dân: Nhìn từ thành công của châu Âu(04-05-2013)
 • Phụ nữ Việt Nam mơ luật bỏ tù chồng ngoại tình như Hàn Quốc(04-05-2013)
 • Thừa phát lại không được lập vi bằng về bí mật đời tư(03-05-2013)
 • Lỗ hổng pháp luật trong bảo vệ bí mật đời tư(03-05-2013)
 • Người đồng tính chỉ được cưới sau khi xác định lại giới tính?(01-05-2013)
 • Miễn trách nhiệm hình sự thế nào để tránh hàm oan, lọt tội?(30-04-2013)
 • Nguồn “đóng“, Luật hình sự “chạy đuổi“ thực tế(26-04-2013)
 • Kêu oan vì được... miễn tội(24-04-2013)
 • “Nguy hiểm”… quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất?(23-04-2013)
 • “Luật HNGĐ phải tôn trọng và bảo đảm thực hiện quyền con người”(22-04-2013)