Thứ sáu, ngày 24/05/2019 04:51:38 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Bế mạc Phiên họp thứ Ba mươi hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Cập nhật: 4h55' ngày 14/03/2019


 18:08 | 13/03/2019

Chiều 13.3, dưới sự điều hành của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, UBTVQH đã bế mạc Phiên họp thứ Ba mươi hai.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp thứ Ba mươi hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Ảnh: Quang Khánh

Trước đó, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, UBTVQH đã cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của QH về xử lý tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất, kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách; xem xét và thông qua Nghị quyết quy định chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa dược quy định cụ thể trong Luật Công an nhân dân năm 2018.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều khiển Phiên họp chiều 13.3 
Ảnh: Quang Khánh

Tổng số tiền nợ thuế là 78.466 tỷ đồng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Báo cáo về việc xây dựng Nghị quyết của QH về xử lý nợ đọng thuế. Theo đó, thực hiện quy định của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính đã tổ chức bộ phận quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế từ Trung ương đến địa phương, cơ quan quản lý thuế đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế. Số thu hồi nợ đọng tăng dần qua các năm, năm sau luôn cao hơn năm trước, bình quân từ 2011-2017 thu đạt 81% số nợ có khả năng thu hồi, tốc độ tăng bình quân 16,3%/năm. Tỷ trọng tổng nợ trên tổng thu nội địa đã giảm mạnh từ 12,2% năm 2014, đến năm 2017 giảm xuống ở mức 7,6% và tính đến cuối năm 2018 giảm xuống chỉ còn 7%.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Báo cáo về việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ đọng thuế
Ảnh: Quang Khánh

Tuy nhiên tình hình nợ đọng thuế vẫn còn cao, tổng số tiền thuế nợ tính đến ngày 31.12.2017 là 78.466 tỷ đồng (bao gồm nợ có khả năng thu hồi và nợ không có khả năng thu hồi, tiền phạt vi phạm hành chính thuế…).

Từ tình hình trên, để giải quyết toàn diện, Chính phủ nhận thấy cần thiết phải xây dựng Nghị quyết của QH về xử lý nợ đọng thuế, nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, quan điểm của QH và Chính phủ đối với việc quản lý nợ thuế; xử lý tiền chậm nộp hoặc tiền phạt chậm nộp nhằm tháo gỡ khó khăn về tài chính cho những doanh nghiệp có phát sinh nợ thuế do gặp nguyên nhân bất khả kháng; xử lý nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tồn tại lâu năm không còn khả năng thu ngân sách do người nộp thuế thực tế đã phá sản nhưng không thực hiện các thủ tục phá sản theo quy định pháp luật, người nộp thuế đã chấm dứt kinh doanh.

Bên cạnh đó, các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế chưa có quy định xóa nợ khoản tiền thuê đất nộp hàng năm, nên việc xóa nợ đối với tiền thuê đất được thực hiện theo quy định tại Luật Đất đai. Tuy nhiên theo quy định của Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thì không có quy định xóa nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất. Do đó, hiện nay tồn tại nhiều trường hợp doanh nghiệp bị phá sản đã xóa các khoản nợ thuế theo Luật Quản lý thuế, song khoản nợ tiền thuê đất không thuộc đối tượng xóa nợ vẫn đang còn tồn tại.

Làm rõ tiêu chí xóa nợ

Theo Báo cáo thẩm tra sơ bộ về dự án Nghị quyết do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày, Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị quyết và cho rằng, trong những năm qua, QH đã sửa đổi, bổ sung và ban hành Luật Quản lý thuế và các đạo luật khác về thuế dẫn đến việc thay đổi các các chính sách thuế.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ về dự án Nghị quyết
Ảnh: Quang Khánh

Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có quy định để giải quyết các vấn đề về nợ thuế tồn đọng trong thời gian dài. Hàng năm, bên cạnh việc có rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đăng ký tham gia hoạt động kinh doanh, cũng có rất nhiều doanh nghiệp, cá nhân mất khả năng thanh toán, hoặc ngừng kinh doanh nhưng chưa làm thủ tục giải thể, phá sản hoặc có nhiều trường hợp do chủ doanh nghiệp tư nhân do bị coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự nhưng không được xóa nợ do không đảm bảo các điều kiện được quy định tại Luật Quản lý thuế hiện hành. Đồng thời, do các quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh còn lỏng lẻo, việc phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý, cấp phép đăng ký kinh doanh chưa thực sự hiệu quả dẫn đến việc có rất nhiều doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, sau đó lại đăng ký thành lập doanh nghiệp mới cũng là nguyên nhân gây nợ đọng thuế lớn. Vì vậy, nợ thuế từ các tổ chức, cá nhân không còn kinh doanh chưa được giải quyết kéo dài qua các năm khiến tỷ lệ nợ thuế không có khả năng thu hồi ngày càng tăng và đã chiếm gần 44,9% trên tổng số tiền thuế nợ tính đến cuối năm 2017.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại Phiên họp chiều 13.3 
Ảnh: Quang Khánh

Các Ủy viên UBTVQH khẳng định sự cần thiết phải có Nghị quyết và cho biết, việc thu thuế, xử phạt, xóa nợ thuế là công việc có tính chất thường xuyên, quốc gia nào cũng vậy. Tuy nhiên, các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước đều là khoản thu của ngân sách nhà nước. Khi xóa nợ thuế phải hết sức thận trọng. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, đã đề cập đến ngân sách nhà nước, tài sản công thì mọi hoạt động phải công bằng, công khai, minh bạch. Do vậy, muốn xóa nợ thuế thì phải làm rõ tại sao phải xóa nợ, tiêu chí nào để xóa nợ thuế.

Có ý kiến UBTVQH cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm của người nộp thuế và trách nhiệm của người quản lý thuế, trách nhiệm của chính quyền liên quan đến công tác thu thuế. Qua đó rút ra bài học, giảm tỷ lệ nợ thuế ở mức thấp nhất, trong giới hạn cho phép, tăng cường công tác quản lý thuế, kiên quyết chống gian lận, trốn thuế, chây ì thuế.

H. Ngọc