Thứ bảy, ngày 23/03/2019 11:28:47 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Thủ tục chuyển quyền sở hữu xe biển số xanh, biển số ký hiệu 80?


Cập nhật: 5h56' ngày 14/05/2018


PLO) - Xin cho biết thủ tục chuyển quyền sở hữu khi cá nhân mua xe biển số xanh, biển số ký hiệu 80?
  •  
  •  
  •  
  •  

Công an TP HCM trả lời:

Ngày 28/12/2017, Bộ Công an ban hành Thông tư số 64/2017/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe. Thông tư này đã có hiệu lực thi hành từ ngày 12/02/2018.

Theo đó, tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 64/2017/TT-BCA quy định: Xe đăng ký biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng; xe biển số ký hiệu 80 nền màu trắng, chữ và số màu đen, nay có quyết định điều chuyển, bán, tặng, cho thì trước khi bàn giao xe cho tổ chức, cá nhân mua hoặc được điều chuyển, tặng, cho, chủ xe phải thu hồi, nộp lại đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe.

Như vậy, các cá nhân, tổ chức khi mua, được điều chuyển, cho tặng xe biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng; xe biển số ký hiệu 80 nền màu trắng, chữ và số màu đen thì trước khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu phải yêu cầu bên bán, điều chuyển, cho, tặng xe làm thủ tục nộp lại đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe theo quy định.

P. Luật