Thứ bảy, ngày 23/03/2019 11:23:13 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Để giám sát, kiểm soát quyền lực thực chất


Cập nhật: 5h13' ngày 15/05/2018


Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII đã bàn thảo và quyết định nhiều vấn đề mang tầm chiến lược, đặc biệt là thông qua Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cấp chiến lược, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030 và tầm nhìn trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

Cử tri và nhân dân đặc biệt đánh giá cao việc Nghị quyết đã xác định khâu giám sát, kiểm soát quyền lực là một trong các đột phá trong công tác cán bộ để ngăn ngừa tình trạng tha hóa, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền...  Trong các giải pháp để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, có một điểm mới là, “thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Bộ chính trị, Ban Bí thư về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ”. Thực ra, nói là mới thì cũng chưa hẳn. Vì ngay từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X (2006), Đảng ta đã xác định “Mở rộng và phát huy dân chủ, thực hiện và công khai, minh bạch trong công tác cán bộ”1; và: “... thực hiện cơ chế đảng viên và nhân dân tham gia giám sát cán bộ và công tác cán bộ”2. Tiếp đó, tại Hội nghị Trung ương 9, Khóa X (tháng 1.2009), Trung ương cũng xác định: “thực hiện tốt cơ chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc, của nhân dân với cán bộ và công tác cán bộ”3. Xin chú ý hai cụm từ “trong công tác cán bộ” và “công tác cán bộ”.

Liên hệ lại trong thời gian qua, việc cụ thể hóa các nội dung trên là chưa kịp thời, chưa đầy đủ. Đến cuối năm 2013, Bộ Chính trị mới ban hành Quyết định số 217, kèm theo đó là Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Nhưng trong quy chế đó cũng không có nội dung và cơ chế giám sát về công tác cán bộ (chỉ có giám sát cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ) và không có phản biện các dự thảo nghị quyết, đề án của cấp ủy về công tác cán bộ. Chính vì thế, công tác cán bộ vẫn chỉ “bó hẹp” trong nhiệm vụ của cấp ủy, thiếu công khai, minh bạch theo đúng nghĩa.

Để cụ thể hóa giải pháp “thể chế hóa, cụ thể hóa... giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ”, cần sửa đổi, cụ thể hóa các quy định đã có, như: Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội (ban hành theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị), bổ sung các quy định về nội dung, hình thức giám sát công tác cán bộ và nội dung, hình thức phản biện các dự thảo nghị quyết, đề án của cấp ủy về công tác cán bộ.

Trong các quy định của Đảng đã ban hành, như, Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 10.12.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, trong quy trình 5 bước (phụ lục 2 kèm theo Quy định 105) cần bổ sung nội dung (thêm một bước) lấy ý kiến nhân dân nơi cư trú của cán bộ được giới thiệu trước khi thực hiện Bước 5: Tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết nhân sự (tương tự như bước tiếp xúc cử tri nơi cư trú của nhân sự giới thiệu ứng cử để bầu làm ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp). Bổ sung bước này, “bức tranh” về một cán bộ chuẩn bị được giới thiệu, đề bạt vào các vị trí quan trọng sẽ được đánh giá đầy đủ hơn, là cơ sở để cấp ủy thảo luận và quyết định. Nói như nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Vũ Quốc Hùng, muốn biết những đồng chí nào “chưa bị lộ” thì phải hỏi dân. Không gì “qua” mắt được nhân dân.

Về việc quy định Bí thư Tỉnh ủy, Huyện ủy không phải là người địa phương. Nhiều người đánh giá, thực hiện quy định này sẽ hạn chế được sự lạm dụng quyền lực. Đây không phải là vấn đề mới, đã được đề ra từ các nhiệm kỳ trước, nhưng chưa thành quy định “cứng” nên thực hiện thiếu nhất quán. Mặt khác, trong Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 7.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương về luân chuyển cán bộ có quy định nhiều chức danh thuộc diện luân chuyển, ngoài Bí thư tỉnh, huyện ủy còn có: Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân, Chánh án Toà án Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ lãnh đạo cấp trưởng các ngành thanh tra, công an, tài chính, thuế, hải quan cấp tỉnh, cấp huyện.

Cùng với việc thực hiện quy định bí thư cấp tỉnh, huyện không phải là người địa phương, nếu thực hiện được và thành nền nếp các chức danh lãnh đạo chủ chốt nêu trên thì việc giám sát, kiểm soát quyền lực cán bộ sẽ đạt hiệu quả cao. Mặt khác, thời điểm luân chuyển vào nửa cuối nhiệm kỳ là hợp lý, bởi khi một đồng chí được luân chuyển đến địa phương mới còn đủ thời gian (1 - 2 năm) để chứng minh năng lực công tác, phẩm chất đạo đức và tạo uy tín để bước vào ứng cử khóa mới. Nếu sau Đại hội Đảng bộ mới luân chuyển và lại “rút về” trước Đại hội thì việc thử thách, rèn luyện sẽ kém đi hiệu quả.

Với những quyết đáp của Trung ương tại Hội nghị lần thứ Bảy, đặc biệt là việc đưa các nghị quyết được thông qua lần này vào cuộc sống, cử tri và nhân dân tin tưởng tình hình đất nước sẽ có nhiều chuyển biến, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

___________________

1 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X- NXBCTQQ- trang 294

2 Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXBCTQG- trang 295

3 Văn kiện Hội nghị TƯ lần thứ chín BCHTW Khóa X, NXBCTQG, trang 124

Lương Anh Tế - Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Hải Dương

tin cùng chuyên mục

 
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Có thể trình nhiều phương án sửa đổi Hiến pháp(16-05-2013)
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Có thể trình nhiều phương án sửa đổi Hiến pháp(16-05-2013)
 • Chủ tịch Quốc hội: Lạm phát “quá tốt” do điều hành dở(15-05-2013)
 • Đừng để bị chi phối khi bỏ phiếu(13-05-2013)
 • Bỏ phiếu tín nhiệm 49 lãnh đạo cao cấp(13-05-2013)
 • Cán bộ cao cấp cần tiêu chuẩn gì?(11-05-2013)
 • Từ thực tiễn cuộc sống đến việc sửa đổi Luật Đất đai – Bài 4: Chưa bịt kín các kẽ hở của Luật 2003(09-05-2013)
 • Sẽ lập tòa án hiến pháp?(08-05-2013)
 • Báo chí và cơ quan điều tra có những kênh điều tra riêng(07-05-2013)
 • 30 ngàn tỷ nên dành giải cứu người nghèo(07-05-2013)
 • “Đề xuất của Bộ Công an sẽ dấy lên sự lo ngại trong dân”(07-05-2013)
 • Đề xuất sửa Điều 7 Luật Báo chí: Chỉ nên giao quyền cho một cơ quan(07-05-2013)
 • Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Phóng viên điều tra sẽ bị “vặt bớt tay chân”(05-05-2013)
 • Hội đồng Hiến pháp – lựa chọn chính trị an toàn?(04-05-2013)
 • Đề xuất “C.A có quyền yêu cầu báo chí tiết lộ nguồn tin” bị phản ứng(04-05-2013)
 • Lựa chọn tên nước không thể chỉ bằng tình cảm(03-05-2013)
 • ‘Một m2 đất lúa chuyển đổi cũng phải xin Thủ tướng’(26-04-2013)
 • Từ thực tiễn cuộc sống đến việc sửa đổi Luật đất đai – Bài 3: Muôn hình vạn trạng tham nhũng tập thể trong quản lý đất đai(24-04-2013)
 • Lấy phiếu tín nhiệm: Đừng để ‘hòa cả làng’(23-04-2013)
 • Đã đến lúc cần giáo dục liêm sỉ(23-04-2013)