Thứ ba, ngày 07/07/2020 10:37:56 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Phiên họp thứ 38 của UBTVQH: Thông qua 3 Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính


Cập nhật: 19h6' ngày 16/10/2019


 18:01 | 16/10/2019

Chiều 16.10, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, UBTVQH đã cho ý kiến về việc xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019 - 2021; mở rộng địa giới hành chính TP Hải Dương; điều chỉnh địa giới một số phường, xã; thành lập 2 phường Tân Hưng và Nam Đồng thuộc TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa và thành lập thị trấn Nưa thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; thành lập 3 phường Hòa Long, Nam Sơn, Kim Chân thuộc TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển Phiên họp
Ảnh: Quang Khánh

Không gây xáo trộn lớn đến đời sống và sản xuất của nhân dân

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình về Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019 - 2021; mở rộng địa giới hành chính thành phố Hải Dương; điều chỉnh địa giới hành chính một số phường, xã; thành lập 2 phường Tân Hưng và Nam Đồng thuộc TP Hải Dương; Tờ trình việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc thành lập 3 phường Hòa Long, Nam Sơn, Kim Chân thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình
Ảnh: Quang Khánh

Trình bày Báo cáo thẩm tra các Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hải Dương; mở rộng địa giới hành chính thành phố Hải Dương và thành lập 3 phường thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định nêu rõ, Ủy ban Pháp luật nhận thấy hồ sơ các Đề án của Chính phủ đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đầy đủ, chất lượng. Trình tự, thủ tục lập các Đề án đáp ứng các yêu cầu của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của UBTVQH về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021. Các Đề án đã được lấy ý kiến của cử tri, của HĐND ở các đơn vị hành chính chịu ảnh hưởng trực tiếp với tỷ lệ tán thành cao. Kết quả lấy ý kiến cử tri về các Đề án đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật.

Về Đề án của tỉnh Thanh Hóa, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Pháp luật tán thành với phương án sắp xếp 146 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa để hình thành 70 đơn vị hành chính cấp xã mới (giảm 76 đơn vị hành chính cấp xã trong toàn tỉnh, chiếm tỷ lệ 11,9%) và phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã của tỉnh Thanh Hóa theo Đề án. Ủy ban Pháp luật cũng tán thành với việc thành lập thị trấn Nưa trên cơ sở nguyên trạng xã Tân Ninh thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xã Tân Ninh đã bảo đảm đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn thành lập thị trấn theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị và Nghị quyết số 1211 của UBTVQH.


Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định phát biểu
Ảnh: Quang Khánh

Về Đề án của tỉnh Hải Dương, Ủy ban Pháp luật tán thành với phương án sắp xếp 55 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hải Dương để hình thành 25 đơn vị hành chính cấp xã mới (giảm 30 đơn vị hành chính cấp xã trong toàn tỉnh, chiếm tỷ lệ 11,7%) và phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã của tỉnh Hải Dương theo Đề án. Ủy ban Pháp luật tán thành với việc thành lập 2 phường Nam Đồng và Tân Hưng và mở rộng địa giới hành chính TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Xã Nam Đồng và xã Tân Hưng bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện thành lập phường theo quy định tại Nghị quyết số 1210 và Nghị quyết số 1211 của UBTVQH. TP Hải Dương sau khi điều chỉnh nhập thêm các xã Gia Xuyên và Liên Hồng, huyện Gia Lộc; xã Tiền Tiến và Quyết Thắng, huyện Thanh Hà và xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ vẫn bảo đảm các tiêu chuẩn của thành phố thuộc tỉnh.

Ủy ban Pháp luật nhất trí với việc điều chỉnh địa giới hành chính tại 48 khu vực trên địa bàn TP Hải Dương theo Tờ trình và Đề án của Chính phủ. Việc Chính phủ trình UBTVQH xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính một số khu vực trên địa bàn thành phố Hải Dương là đúng theo thẩm quyền được pháp luật quy định. Tuy nhiên, do số lượng khu vực được đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính rất nhiều; diện tích tự nhiên từng phần được đề xuất điều chỉnh rất nhỏ, nhiều khu vực đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính không có dân. Vì vậy, Ủy ban Pháp luật đề nghị trong Nghị quyết của UBTVQH không ghi cụ thể dân số, diện tích tự nhiên được điều chỉnh mà chỉ quy định khái quát theo hướng ghi nhận việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các phường, xã của thành phố Hải Dương theo Tờ trình số 459/TTr-CP và Đề án số 461/ĐA-CP của Chính phủ và giao Chính phủ, địa phương tổ chức thực hiện.

Về Đề án của tỉnh Bắc Ninh, Ủy ban Pháp luật tán thành việc thành lập 3 phường thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; 3 xã Hòa Long, Kim Chân và Nam Sơn thuộc thành phố Bắc Ninh đều bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện thành lập phường theo quy định của Nghị quyết số 1210 và Nghị quyết số 1211 của UBTVQH – Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Khắc Định nói.

Các Ủy viên UBTVQH tán thành với các Đề án của Chính phủ và đề nghị, để bảo đảm hoàn thành tiến độ xem xét thông qua các Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trong năm 2019 theo kết luận của Bộ Chính trị, Chính phủ cần khẩn trương hoàn thành hồ sơ về việc sắp xếp đơn vị hành chính của các tỉnh trực thuộc Trung ương trình UBTVQH xem xét quyết định trong tháng 10, 11 và tháng 12 năm 2019. Chính phủ cần tổng hợp, nắm bắt khó khăn vướng mắc của địa phương để có biện pháp kịp thời tháo gỡ, khắc phục hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong đó, cần lưu ý việc chuẩn bị phương án cụ thể để bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức; bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư và những người hoạt động không chuyên trách ở các đơn vị hành chính liên quan đến việc sắp xếp.

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nhấn mạnh, Chính phủ cần chú trọng hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thay đổi con dấu, giấy tờ do việc thay đổi tên gọi đơn vị hành chính. Chính phủ, chính quyền các tỉnh, TP trực thuộc trung ương nỗ lực quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, tài sản công, hỗ trợ ngân sách, huy động nguồn lực đầu tư để các đơn vị hành chính mới được sắp xếp phát triển mọi mặt cả về kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng, không gây xáo trộn lớn đến đời sống và sản xuất của nhân dân trên địa bàn.

Tại phiên họp, UBTVQH cũng đã thông qua 3 Nghị quyết: Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa;  Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương; Nghị quyết về việc thành lập 3 phường thuộc TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Các Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1.12.2019.

Chủ trương lớn, quan trọng, mang tính chính trị - xã hội sâu sắc

Tiếp đó, UBTVQH đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của QH về thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của Hà Nội.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết của QH về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường tại TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ảnh: Quang Khánh

Trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết của QH về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường tại TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, việc thí điểm không tổ chức HĐND phường là một chủ trương lớn, quan trọng, mang tính chính trị - xã hội sâu sắc. Dự thảo Nghị quyết về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường tại quận, thị xã thuộc TP Hà Nội do Chính phủ trình được xây dựng dựa trên các cơ sở chính trị - pháp lý và thực tiễn, căn cứ vào các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở đô thị, nông thôn; căn cứ vào Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Thủ đô và các luật chuyên ngành; căn cứ vào thực tiễn phát triển, quá trình đô thị hóa và hội nhập quốc tế của Thủ đô Hà Nội. Vì vậy, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành việc trình UBTVQH xem xét, quyết định việc trình QH ban hành Nghị quyết về việc thí điểm không tổ chức HĐND phường tại TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021- 2026.

Cũng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì QH ban hành Nghị quyết để thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của QH nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành. Vì vậy, Thường trực Ủy ban Pháp luật cho rằng, việc Chính phủ trình QH ban hành Nghị quyết để quy định việc thí điểm là phù hợp, bảo đảm cơ sở pháp lý.

Đồng tình với việc trình QH thí điểm không tổ chức HĐND phường tại TP Hà Nội, các Ủy viên UBTVQH cho rằng, Chính phủ cần tiếp tục làm rõ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, yêu cầu thực tiễn của việc thực hiện thí điểm. Về cơ sở chính trị là các Nghị quyết của Đảng, Kết luận 46 của Bộ Chính trị cho phép thực hiện thí điểm mô hình không tổ chức HĐND phường ở các quận và thị xã Sơn Tây thuộc TP Hà Nội và giao Đảng đoàn QH lãnh đạo QH trong năm 2019 ban hành Nghị quyết về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường tại TP Hà Nội để thực hiện từ năm 2021 đến năm 2026. Cơ sở pháp lý phải căn cứ vào quy định của Hiến pháp năm 2013. Xét về yêu cầu thực tiễn, do đặc điểm, đặc thù của chính quyền đô thị khác với chính quyền nông thôn, cho nên TP Hà Nội mới đề xuất với Bộ Chính trị và Trung ương cho phép tổ chức chính quyền hai cấp là cấp TP và cấp quận; còn dưới phường là đại diện của chính quyền cấp quận ở phường. Ở nông thôn của Hà Nội vẫn tổ chức chính quyền ba cấp như các địa phương khác.

Đối với nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND phường, một số Ủy viên UBTVQH đề nghị, Chính phủ cần làm rõ nhiệm vụ quyền hạn này sẽ được giao cho HĐND quận (có các thiết chế để thực hiện chức năng đại diện, giám sát). Bên cạnh đó, cần tính đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch UBND phường không tổ chức HĐND khác với thiết chế hiện nay như thế nào? Đặc biệt, cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến để nhân dân hiểu rõ và ủng hộ về chủ trương thí điểm này.

Hoàng Ngọc

tin cùng chuyên mục

 
 • Sửa Luật để hạn chế tiêu cực trong đấu thầu(17-05-2013)
 • Luật “xa” thực tế vì… phản biện “hình thức”(17-05-2013)
 • Bỏ hình thức di chúc chung của vợ chồng?(17-05-2013)
 • “Khoảng trống” còn lớn trong quy định về người đồng tính(16-05-2013)
 • Bộ TT&TT bị đứng “ngoài cuộc“ trong phạt vi phạm về quảng cáo?(16-05-2013)
 • Lãng phí khó tính hết bằng tiền từ việc xây dựng văn bản(15-05-2013)
 • Thêm cơ hội phục thiện cho người chưa thành niên vi phạm(13-05-2013)
 • Đổi mới Tòa án để đảm bảo quyền tiếp cận công lý(11-05-2013)
 • Quy định về hộ gia đình “làm khó“ người giao dịch dân sự(06-05-2013)
 • Luật chưa phải “cây gậy thần“ ngăn tình trạng mua bán người?(06-05-2013)
 • Mã số công dân: Nhìn từ thành công của châu Âu(04-05-2013)
 • Phụ nữ Việt Nam mơ luật bỏ tù chồng ngoại tình như Hàn Quốc(04-05-2013)
 • Thừa phát lại không được lập vi bằng về bí mật đời tư(03-05-2013)
 • Lỗ hổng pháp luật trong bảo vệ bí mật đời tư(03-05-2013)
 • Người đồng tính chỉ được cưới sau khi xác định lại giới tính?(01-05-2013)
 • Miễn trách nhiệm hình sự thế nào để tránh hàm oan, lọt tội?(30-04-2013)
 • Nguồn “đóng“, Luật hình sự “chạy đuổi“ thực tế(26-04-2013)
 • Kêu oan vì được... miễn tội(24-04-2013)
 • “Nguy hiểm”… quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất?(23-04-2013)
 • “Luật HNGĐ phải tôn trọng và bảo đảm thực hiện quyền con người”(22-04-2013)