Thứ sáu, ngày 18/10/2019 05:47:11 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ mười bảy, khóa XII


Cập nhật: 7h30' ngày 16/12/2018


 Thứ Bảy, 15/12/2018 10:53

Sáng ngày 14/12/2018 tại Hà Nội, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức hội nghị lần thứ mười bảy, nhiệm kỳ 2014 – 2019.Đến dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 14; đồng chí Lê Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội cùng các đồng chí trong Đảng đoàn Ban Thường vụ Trung ương Hội; Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Cao Thị Thắng, Phó Vụ trưởng vụ 5 – Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Cù Thị Thu Phương, Phó Vụ trưởng Vụ 1A – Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Lưu Thị Bích Hường, Phó Vụ trưởng Vụ 4 – Ban Nội chính Trung ương, đại diện Bộ Nội vụ, đại diện A 83 Bộ Công an; cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng và các ban chuyên môn của Trung ương Hội.

 Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hộicho biết: Đây là Hội nghị quan trọng, bao gồm nhiều nội dung để Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội cho ý kiến vào báo cáo chuẩn bị cho đại hội, thảo luận về nhân sự hướng tới đề án nhân sự khóa XIII và xử lý giải quyết công việc, trách nhiệm của Hội trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp Luật gia,

Ngoài ra còn có các nôi dung về dự thảo Báo cáo Tổng kết Hội năm 2018 và phương hướng năm 2019; Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Hội Luật gia nhiệm kỳ 2014 – 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2019 – 2024; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam: Dự thảo Đề án nhân sự khóa XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 … Với nhiều nội dung quan trọng của Hội nghị đặt ra, Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho các nội dung được trình tại hội nghị lần này.

 Đ/c Nguyễn Văn Quyền, Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Quyền, Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị

Tiếp đó, đồng chí Trần Đức Long, Chánh văn phòng, Phó Tổng thư ký Hôi đã trình Nghị quyết về tang cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong hệ thống tổ chức Hội Luật gia Việt nam. Nghị quyết đã nêu bật 5 nhiệm vụ và giải pháp quan trọng là: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; Công khai, minh bạch; Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan có chức năng trong công tác PCTN; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác PCTN. Cũng trong hội nghị Dự thảo về quy định về chuẩn mực đạo đức của Hội viên Hội Luật gia Việt Nam tập trung vào 8 nội dung quan trọng về lập trường chính trị, tuân thủ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đạo đức nghề nghiệp, tư cách chuẩn mực, chuyên môn … hướng tới mục tiêuvụ phát triển KT – XH, xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

 Phó tổng thư ký, Chánh văn phòng Trần Đức Long.

Phó tổng thư ký, Chánh văn phòng Trần Đức Long.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2019-2024; Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, cùng với nhiều công việc được triển khai chuẩn bị cho Đại hôi, các cấp Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục thực hiện kết luận số 19-KL/TW, Thông báo kết luận số 50-TB/TW về sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới…

 

 Đồng chí Lê Minh Tâm, Phó Bí thư đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Lê Minh Tâm, Phó Bí thư đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội phát biểu tại Hội nghị

Trong hội nghị, Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Dương Thành Bắc đã trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện điều lệ Hội Luật gia Việt Nam và tờ trình dự thảo điều lệ (sửa đổi); Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HLG Việt Nam Nguyễn Văn Quyền trình bày dự thảo đề án nhân sự khóa XIII nhiệm kỳ 2019-2024 bàn và cho ý kiến một số nội dung quan trọng nhất.

Đồng chí Dương Thành Bắc, Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Hội
Đồng chí Dương Thành Bắc, Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Hội

Thảo luận sôi nổi tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã cho ý kiến vào các nội dung trình bày dự thảo nêu trên.Với nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết với công tác hôi, các đại biểu đều nhất trí với báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, thống nhất thông qua nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác PCTN trong hệ thống tổ chức Hội Luật gia Việt Nam.

Kết thúc buổi làm việc, Đảng đoàn, Ban Thường vụ đã thảo luận và thông qua nghị quyết gồm 6 vấn đề:Nhất trí với Dự thảo Nghị quyết của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam về nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Giao Thường trực Trung ương Hội chỉ đạo Văn phòng Trung ương Hội tiếp thu ý kiến của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết để trình Bí thư Đảng đoàn ký ban hành.

Nhất trí với Dự thảo Quy định về đạo đức nghề nghiệp của Luật gia Việt Nam. Giao thường trực Trung ương Hội chỉ đạo Văn phòng Trung ương Hội tiếp thu ý kiến của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, hoàn thiện Dự thảo Quy định để trình Chủ tịch Hội ký ban hành.

Với tinh thần đồng thuận, các đại biểu đã nhất trí cao với các nội dung về: Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2019-2024; Dự thảo Báo cáo Tổng kết thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam và tờ trình dự thảo Điều lệ (sửa đổi); Dự thảo Đề án nhân sự khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là bốn nội dung quan trọng được các đại biểu góp ý chỉnh sửa, hoàn thiện để Ban Thường vụ trình Ban Chấp hành Trung ương Hội cho ý kiến, quyết định tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 7.

Thành Chung--TheoPhap ly