Thứ năm, ngày 25/04/2019 03:36:37 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Kinh nghiệm cải cách giáo dục Hàn Quốc Nền tảng xây dựng đất nước


Cập nhật: 5h19' ngày 16/04/2018


Từ một đất nước nghèo tài nguyên, chẳng có gì ngoài nhân lực, Hàn Quốc đã lấy cải cách giáo dục làm động lực chính để thúc đẩy phát triển kinh tế và xây dựng đất nước giàu mạnh.

Hiện đại hóa và xây dựng bản sắc dân tộc

Ngày 15.8.1945, Hàn Quốc được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của Nhật Bản (1910 - 1945). Đây được coi là bước ngoặt trong lịch sử giáo dục của Hàn Quốc. Theo luật quân sự của Mỹ (1945 - 1948), Chính phủ quân sự Hàn Quốc đã thực hiện những cải cách cơ bản nhằm dân chủ hóa giáo dục bậc cao hơn, cũng như nhằm loại bỏ những tàn dư của giáo dục thực dân Nhật Bản. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của cuộc cải cách giáo dục ở Hàn Quốc sau 1945 là phân chia các bậc học theo mô hình phương Tây, gồm 6 năm tiểu học, 3 năm trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông và 4 năm sau đó là bậc đại học.

Sau khi Nhà nước Đại Hàn dân quốc thành lập năm 1948, Chính phủ mới thành lập ban hành Luật Giáo dục cơ bản vào ngày 31.12.1949, nhằm thiết lập hệ thống giáo dục mới. Từ năm 1948 - 1960, chính sách giáo dục bậc cao cho giáo dục đại học là những kế hoạch mở rộng.

Sau cuộc đảo chính quân sự năm 1961, chính quyền Hàn Quốc nhận thấy sự cần thiết phải cải cách giáo dục nhằm hiện đại hóa đất nước và xây dựng bản sắc dân tộc. Những cuộc cải cách diễn ra trong quãng thời gian sau đó cho tới thập niên 1990 tập trung điều chỉnh mô hình giáo dục đang tồn tại theo mô hình hiện đại. Thành tựu đáng kể của các cuộc cải cách giáo dục trong quãng thời gian này là bước đầu tạo ra một nền giáo dục tự do, thể chế hóa các quyền của giáo dục, xóa bỏ thi tuyển sinh vào trung học, tiêu chuẩn hóa chất lượng giáo dục và hệ thống các trường trung học phổ thông. Kết quả nổi bật nhất là tạo ra nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng nền sản xuất sản phẩm xuất khẩu được ưa chuộng trên thị trường thế giới.

Đáp ứng yêu cầu trong thế kỷ XXI

 Chương trình nghị sự 10 điểm gồm

1. Xây dựng một xã hội học tập suốt đời; 
2. Xây dựng hệ thống các trường đại học theo mô hình kết hợp đa dạng hóa với chuyên môn hóacác ngành nghề đào tạo; 
3. Mở rộng dân chủ và đề cao tính độc lập của các trường phổ thông; 
4. Thúc đẩy xây dựng và đổi mới các chương trình giảng dạy ở tất cả các cấp học; 
5. Thiết kế, xây dựng và thực hiện chế độ tuyển sinh mới ở các cấp học; 
6. Xây dựng và phát triển hệ thống dạy nghề mới phù hợp với xã hội thông tin; 
7. Xây dựng phương thức đánh giá và chế độ hỗ trợ mới đối với học sinh (khách hàng); 
8. Hoàn thiện chương trình đào tạo giáo viên; 
9. Hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho ngành giáo dục dựa trên yêu cầu của xã hội thông tin tương lai; 
10. Cải cách hành chính giáo dục và chế độ tài chính.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc cải cách giáo dục trong những thập niên tiếp theo, Ủy ban Cải cách giáo dục trực thuộc Tổng thống đã đệ trình chương trình cải cách giáo dục toàn diện và triệt để. Để có thể đối phó hiệu quả với những vấn đề nổi cộm và hướng tới những mục tiêu lớn của giáo dục trong thế kỷ XXI, cuộc cải cách này được xác định cần phải xuất phát từ hai yêu cầu trực tiếp: Thứ nhất, nền giáo dục mới được xây dựng trên cơ sở những dự báo về sự thay đổi có tính bước ngoặt trong thế kỷ XXI. Nói cách khác, dự báo về sự thay đổi này của nền văn minh trong thế kỷ XXI phải được phản ánh trong cuộc cải cách. Thứ hai, hướng tới một chất lượng tốt hơn và nền giáo dục này phải thực thi được vai trò là một tác nhân hiệu quả nhất cho tiến trình tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.

Vấn đề đặt ra cho các chiến lược gia giáo dục Hàn Quốc khi xác định cơ hội giáo dục là một giá trị xã hội cần thiết, vậy làm thế nào để bảo đảm tính công bằng trong phân phối các cơ hội đó cho mọi người? Trả lời cho câu hỏi này chính là việc Hàn Quốc phải xây dựng một hệ thống giáo dục mở và ở đó, người học đóng vai trò trung tâm. Hệ thống giáo dục mở tạo ra sự công bằng về cơ hội giáo dục cho mọi người mọi lứa tuổi, mọi lúc, mọi nơi. Nói cách khác, đó là hệ thống giáo dục mở đối với mọi đối tượng, dành cho họ cơ hội tìm kiếm cấp học cao hơn, thuận tiện về thời gian và nơi học. Điều đó cho phép thực hiện, chiến lược giáo dục suốt đời và khuyến khích tối đa tiềm năng cá nhân trong sự nghiệp làm giàu tri thức, từ đó đóng góp tốt nhất cho quốc gia này trở thành nước dẫn đầu về khoa học và công nghệ trong một vài thập niên tới.

Diện mạo mới cho hệ thống giáo dục

Tiếp tục đẩy mạnh chương trình cải cách giáo dục được chính phủ Hàn Quốc dưới thời Tổng thống Kim Dae-jung chấp thuận. Đây được coi là chương trình cải cách giáo dục có quy mô lớn và mang tính toàn diện nhất, với chương trình nghị sự 10 điểm nhằm tạo ra diện mạo mới cho hệ thống giáo dục nước này trong những thập niên tới.

Để thực hiện chương trình này, một trong những điểm mấu chốt mà chính phủ Hàn Quốc quan tâm là duy trì mức chi ngân sách giáo dục 5% GDP được thực hiện từ năm 1998. Bên cạnh những định hướng chính sách vừa nêu, chính phủ Hàn Quốc ủy quyền cho Bộ giáo dục và phát triển nguồn nhân lực tiếp tục rà soát và xây dựng mới các qui định liên quan tới việc khuyến khích đổi mới cơ chế quản lý giáo dục và mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở đào tạo, phát huy tối đa các nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

Để đạt tới những thay đổi và tiến bộ trong giáo dục ở quốc gia này, những cam kết mang tính chính trị là rất quan trọng trong tiến trình thực thi chương trình cải cách giáo dục. Thực tế cho thấy, những định hướng chính sách và những giải pháp vĩ mô đã được chính phủ và Bộ Giáo dục nước này khởi động, song việc thực thi cụ thể lại tuỳ thuộc rất lớn vào sự nỗ lực của các địa phương và các cơ sở giáo dục.

Thanh Chi

tin cùng chuyên mục