Công dân tố cáo ông Lê Văn Thư, nguyên Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm và ông Trần Đức Hoạt, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm không giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đình Hậu liên quan đến việc chưa được bàn giao 60m2 đất ở do được hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm bằng hình thức giao đất ở theo Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 của UBND thành phố. Tuy nhiên, nội dung tố cáo được UBND thành phố xác định là sai.

UBND huyện Từ Liêm (sau này là UBND quận Nam Từ Liêm) đã có các văn bản trả lời đơn của ông Nguyễn Đình Hậu về đề nghị giải quyết khoản hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và đào tạo việc làm bằng hình thức giao 60m2 đất ở là đúng quy định.

Tuy nhiên, ngày 27/3/2014, UBND thành phố có Văn bản số 2106/UBND-BTCD giao UBND huyện Từ Liêm tổ chức tiếp công dân để giải thích về tiến độ của dự án mở rộng nghĩa trang xã Trung Văn (nay là dự án cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang Trung Văn) nhưng UBND huyện Từ Liêm (nay là UBND quận Nam Từ Liêm) chưa tổ chức tiếp công dân theo chỉ đạo của UBND thành phố.

UBND thành phố xác định, chính tình trạng không tiếp công dân theo chỉ đạo của thành phố là nguyên nhân dẫn đến công dân có đơn tố cáo.

Ngoài ra, công dân tố cáo ông Lê Văn Thư, nguyên Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm và ông Trần Đức Hoạt, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm chưa bàn giao phương án hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm bằng hình thức giao đất ở 60m2 cho gia đình ông Nguyễn Đình Hậu, người được hưởng chính sách chuyển đổi nghề và tạo việc làm tại dự án xây dựng đường Lê Văn Lương kéo dài trong tiểu Dự án giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ. Về nội dung này, UBND thành phố xác định là tố cáo là sai.

Lý do, dự án mở rộng nghĩa trang xã Trung Văn chưa được triển khai nên UBND quận Nam Từ Liêm chưa ban hành quyết định thu hồi đất và chưa có cơ sở để phê duyệt phương án hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và đào tạo việc làm cho gia đình ông Nguyễn Đình Hậu.

Hiện nay, UBND quận Nam Từ Liêm đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang Trung Văn theo chấp thuận chủ trương của UBND thành phố tại Thông báo số 179/TB-VP ngày 26/5/2020 để thực hiện việc thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

Trên cơ sở những vi phạm nêu trên, UBND thành phố chỉ đạo UBND quận Nam Từ Liêm nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chưa thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 2106/UBND-BTCD ngày 27/3/2014 của UBND thành phố; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án để thực hiện việc thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định.

Chánh Thanh tra thành phố có trách nhiệm gửi kết luận nội dung tố cáo cho người tố cáo, người bị tố cáo theo quy định, đồng thời theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố theo quy định.

Hoàng Long