Chủ nhật, ngày 08/12/2019 10:29:19 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Điều kiện đăng ký khám chữa bệnh tại Ban Bảo vệ sức khỏe


Cập nhật: 5h15' ngày 18/07/2019


 Thứ Tư, 17/7/2019 21:44 GMT+7

Thương binh, bệnh binh được Nhà nước tặng Huy chương, Huân chương có được đăng ký nơi khám ban đầu BHYT ở Ban Bảo vệ sức khỏe của tỉnh không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

 

Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 6/11/2015 của Bộ Y tế về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT quy định: “Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh, thành phố được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại phòng khám thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh”.

Như vậy, nếu Thương binh, bệnh binh thuộc diện là cán bộ được quản lý, bảo vệ sức khỏe tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh thì được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại Phòng khám của Ban Bảo vệ sức khỏe tỉnh.

Chinhphu.vn