Thứ tư, ngày 15/07/2020 03:44:00 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) Xem xét, đánh giá kỹ trước khi sửa đổi


Cập nhật: 5h25' ngày 19/11/2019


 7:55 | 18/11/2019

Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đang có nhiều vấn đề lớn, nhạy cảm, cần được xem xét, đánh giá tác động sâu, rộng trước khi sửa đổi. Theo ĐBQH NGUYỄN QUỐC BÌNH (TP HÀ NỘI), cần hết sức thận trọng khi thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước, giảm yêu cầu tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phần phổ thông của cổ đông hoặc nhóm cổ đông từ 10% xuống 3%.

Không đưa hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh

- Thưa ông, tuần này QH sẽ thảo luận tại hội trường về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Nhận định của ông về dự luật quan trọng này như thế nào?

- Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) tiếp tục đặt ra yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động của doanh nghiệp bằng những hành động cụ thể, như thực hiện cắt giảm điều kiện kinh doanh, cắt giảm một số quy trình, thủ tục khi thành lập doanh nghiệp, cho phép đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử… Đây đều là những quan điểm tốt. Tuy nhiên, dự án luật cũng điều chỉnh rất nhiều vấn đề lớn và nhạy cảm, cần được xem xét kỹ và có khảo sát, đánh giá tác động sâu, rộng hơn.


Ảnh: Quang Khánh

- Vừa qua, tại phiên họp tổ các ĐBQH còn nhiều băn khoăn về việc có nên đưa hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) hay không. Ông suy nghĩ thế nào về vấn đề này?

- Tên của dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đã cho thấy, dự luật điều chỉnh toàn bộ quá trình thành lập, hoạt động, giải thể liên quan đến doanh nghiệp. Trong khi đó, hộ kinh doanh không phải là doanh nghiệp. Nếu bổ sung hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh và bổ sung một chương về hộ kinh doanh thì phải đổi tên thành dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và hộ kinh doanh. Đổi tên như vậy rất dài dòng và doanh nghiệp với hộ kinh doanh cũng không liên quan đến nhau, cách thức quản lý cũng đang khác nhau. Ở các nước, doanh nghiệp và hộ kinh doanh đều được quản lý bằng thuế và doanh thu. Nhưng ở nước ta, hộ kinh doanh vẫn đang quản lý bằng thuế khoán, không có hóa đơn, chứng từ và cũng chưa quản lý bằng doanh thu.

Mục đích đưa hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh của dự án Luật là nhằm giúp họ chuyển đổi thành doanh nghiệp, nhưng khi là doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải có đầy đủ bộ máy, có hóa đơn, chứng từ, có hoạt động quản trị. Thực tế, cũng có trường hợp hộ kinh doanh không muốn trở thành doanh nghiệp vì là hộ kinh doanh sẽ có lợi hơn về thuế. Song họ không nhận thức được rằng, trở thành doanh nghiệp sẽ giúp họ phát triển ổn định, bền vững hơn. Vướng mắc này có thể khắc phục ngay bằng một Nghị định hoặc Thông tư riêng về hộ kinh doanh để bảo đảm khuyến khích, quản lý hộ kinh doanh, giúp họ phát triển kinh doanh theo năng lực và tuân thủ pháp luật. Tôi đồng tình với quan điểm của Ủy ban Kinh tế là có thể sửa đổi, bổ sung các nội dung về hộ kinh doanh đã được quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và bổ sung quy định cụ thể hơn về khái niệm, loại hình, đối tượng được thành lập, nghĩa vụ đăng ký, chủ hộ và các thành viên, quyền và nghĩa vụ (thuế, lao động, bảo hiểm xã hội, môi trường...) của hộ kinh doanh; quy định về tạm ngừng, chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; quy định về quản trị, kế toán, theo hướng đơn giản, thuận lợi về thủ tục hành chính. Sau một thời gian áp dụng, đủ điều kiện mới xây dựng một luật riêng về hộ kinh doanh. Chúng ta phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng, chứ cứ đưa vào ngay một chương riêng của dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) cũng không điều tiết được gì cả.

Còn nhiều mâu thuẫn

- Một vấn đề cũng có sự thay đổi trong dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) lần này là khái niệm doanh nghiệp nhà nước. Ông có đồng tình với quy định trong dự thảo Luật?

- Trước đây, doanh nghiệp nhà nước được hiểu là doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước. Trong dự án Luật lần này quy định khái niệm doanh nghiệp nhà nước bao gồm cả doanh nghiệp mà Nhà nước có cổ phần, phần vốn góp chi phối là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần. Khái niệm này hoàn toàn không đúng so với pháp luật hiện hành và không đúng thực tiễn. Chúng ta mâu thuẫn ở chỗ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chỉ có một hình thức duy nhất là công ty TNHH một thành viên, mọi vấn đề của công ty do người đại diện vốn và hội đồng thành viên quyết định; còn công ty cổ phần (vốn nhà nước trên 50%) thì quyết định mọi vấn đề của công ty là Đại hội đồng cổ đông, rõ ràng người quyết định khác nhau, quản trị khác nhau.

Mặt khác, dự án Luật cũng đang sửa đổi theo hướng nâng vai trò của các cổ đông tối thiểu, vậy thì dù vốn nhà nước trên 50%, thậm chí trên 75% cũng không có quyền quyết định mọi vấn đề của công ty như công ty 100% vốn nhà nước. Cổ đông phổ thông ở các công ty cổ phần (vốn nhà nước trên 50%) dù chỉ có 1 - 2% cổ phần, nhưng quyết định của họ đúng, ý nghĩ của họ là bảo vệ quyền lợi của họ, họ không đồng ý theo quyết định của các cổ đông lớn vẫn có quyền khiếu nại và kiện ra tòa. Cho nên, đã xã hội hóa và xác định là công ty cổ phần thì chúng ta phải tôn trọng loại hình công ty này. Không thể đồng nhất doanh nghiệp nhà nước với công ty cổ phần, đây là quan điểm hết sức sai lầm và quy định như vậy sẽ thay đổi chế định trong tất cả các luật.

- Tại phiên họp tổ, có ý kiến đồng tình với việc giảm yêu cầu tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phần phổ thông của cổ đông hoặc nhóm cổ đông từ 10% xuống 3% hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn để cổ đông thực hiện quyền quan trọng như tiếp cận thông tin về hoạt động công ty, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, thưa ông?

- Hiện nay, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu 10% cổ phần công ty được quyền yêu cầu cung cấp tất cả thông tin cơ bản của doanh nghiệp. Nếu chúng ta hạ tỷ lệ cổ động hoặc nhóm cổ đông sở hữu 3% cổ phần công ty cũng được quyền cung cấp tất cả thông tin từ chiến lược hoạt động, phương án kinh doanh, tài chính, tài khoản, tiền, tài sản, kể cả quản trị công ty, thì tôi e ngại chính sách này dễ bị lợi dụng. Cụ thể là, cổ đông nước ngoài hoặc bất cứ ai có ác ý chỉ cần mua 3% cổ phần công ty, họ sẽ biết được tất cả bí mật kinh doanh của doanh nghiệp, và quay sang phá doanh nghiệp. Chúng ta cần rất thận trọng khi đưa ra đề xuất. Tôi đề nghị giữ nguyên như luật hiện hành là cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 10% cổ phần mới được quyền yêu cầu cung cấp thông tin cơ bản. Thực tiễn hoạt động thời gian qua, quy định này cũng không phát sinh vướng mắc nào cả.

- Xin cảm ơn ông!

Hoàng Ngọc thực hiện
Print this IN
|
 
 
 

tin cùng chuyên mục

 
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Có thể trình nhiều phương án sửa đổi Hiến pháp(16-05-2013)
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Có thể trình nhiều phương án sửa đổi Hiến pháp(16-05-2013)
 • Chủ tịch Quốc hội: Lạm phát “quá tốt” do điều hành dở(15-05-2013)
 • Đừng để bị chi phối khi bỏ phiếu(13-05-2013)
 • Bỏ phiếu tín nhiệm 49 lãnh đạo cao cấp(13-05-2013)
 • Cán bộ cao cấp cần tiêu chuẩn gì?(11-05-2013)
 • Từ thực tiễn cuộc sống đến việc sửa đổi Luật Đất đai – Bài 4: Chưa bịt kín các kẽ hở của Luật 2003(09-05-2013)
 • Sẽ lập tòa án hiến pháp?(08-05-2013)
 • Báo chí và cơ quan điều tra có những kênh điều tra riêng(07-05-2013)
 • 30 ngàn tỷ nên dành giải cứu người nghèo(07-05-2013)
 • “Đề xuất của Bộ Công an sẽ dấy lên sự lo ngại trong dân”(07-05-2013)
 • Đề xuất sửa Điều 7 Luật Báo chí: Chỉ nên giao quyền cho một cơ quan(07-05-2013)
 • Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Phóng viên điều tra sẽ bị “vặt bớt tay chân”(05-05-2013)
 • Hội đồng Hiến pháp – lựa chọn chính trị an toàn?(04-05-2013)
 • Đề xuất “C.A có quyền yêu cầu báo chí tiết lộ nguồn tin” bị phản ứng(04-05-2013)
 • Lựa chọn tên nước không thể chỉ bằng tình cảm(03-05-2013)
 • ‘Một m2 đất lúa chuyển đổi cũng phải xin Thủ tướng’(26-04-2013)
 • Từ thực tiễn cuộc sống đến việc sửa đổi Luật đất đai – Bài 3: Muôn hình vạn trạng tham nhũng tập thể trong quản lý đất đai(24-04-2013)
 • Lấy phiếu tín nhiệm: Đừng để ‘hòa cả làng’(23-04-2013)
 • Đã đến lúc cần giáo dục liêm sỉ(23-04-2013)