Chủ nhật, ngày 26/03/2017 09:56:38 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Vụ một Phó Viện trưởng Viện Ngân hàng – Tài chính bị tố “đạo” Luận án Tiến sỹ (kì 5): Hội đồng thẩm định đề nghị thu hồi bằng Tiến sỹ của ông Hoàng Xuân Quế


Cập nhật: 6h31' ngày 19/07/2013


fiogf49gjkf0d

 (Pháp lý) – Sau khi ông Hoàng Xuân Quế bị phát hiện “đạo” hàng loạt các luận án của người khác, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Hội đồng gồm 7 thành viên là các Giáo sư, Phó Giáo sư đầu ngành để thẩm định và đề xuất hình thức xử lý đối với ông Hoàng Xuân Quế, Phó Viện trưởng Viện Ngân hàng – Tài chính, trường Đại học Kinh tế Quốc dân (KTQD). Theo đó, Hội đồng thẩm định đã họp và thống nhất đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét thu hồi văn bằng Tiến sỹ đã cấp cho ông Hoàng Xuân Quế…

>> Kỳ 1: Một Phó Viện trưởng Viện Ngân hàng – Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân bị tố “đạo” luận án tiến sĩ.

>> Kì 2: 10 năm phát hiện nộp nhầm luận án tiến sĩ và dấu hiệu “vẽ đường” cho gian luận khoa học của Bộ GD- ĐT?

>>Kì 3: Thêm “nạn nhân” bị Phó viện trưởng Viện Ngân hàng – Tài chính “đạo văn”

>>Kì 4: Dư luận đòi hỏi Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước hủy bỏ công nhận chức danh Phó Giáo sư?

“Nạn nhân” thứ ba bị Phó Viện trưởng Viện Ngân hàng – Tài chính “đạo văn”

Như Tạp chí Pháp lý đã thông tin tới bạn đọc trong các kỳ trước về việc PGS.TS Hoàng Xuân Quế, Phó Viện trưởng Viện Ngân hàng – Tài chính đã “đạo” luận án của hai người khác và sau đó dùng chính luận án này để nộp xét phong học hàm Phó giáo sư năm 2009.

Anh Hoang Xuan Que1 410x272 Vụ một Phó Viện trưởng Viện Ngân hàng – Tài chính bị tố “đạo” Luận án Tiến sỹ (kì 5): Hội đồng thẩm định đề nghị thu hồi bằng Tiến sỹ của ông Hoàng Xuân Quế

PGS.TS Hoàng Xuân Quế

Mới đây, theo kết luận xác minh của Trường Đại học KTQD, Luận án của PGS.TS Hoàng Xuân Quế bảo vệ năm 2003 đã sao chép y nguyên 47 trang từ Luận án của TS. Mai Thanh Quế bảo vệ trước đó 1 năm mà không có trích dẫn. Không chỉ dừng lại ở đó, PGS.TS. Hoàng Xuân Quế còn “đạo” thêm khoảng 10 trang từ Luận văn Thạc sỹ bảo vệ năm 2002 tại Thư viện Học viện Ngân hàng, của học viên Nguyễn Văn Khách (hiện nay là Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia). Không chỉ dừng lại ở đó, vừa qua, chúng tôi còn đã phát hiện thêm “nạn nhân” thứ ba bị PGS.TS Hoàng Xuân Quế “đạo” là Thạc sỹ Hoàng Thị Kim Thanh chủ nhân của Luận văn Thạc sỹ với đề tài“Giải pháp hoàn hiện sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay” mã số 48/03, bảo vệ năm 2002 tại Thư viện Học viện Ngân hàng. Trong Luận án của mình, tại mục 2.2.3, PGS.TS Hoàng Xuân Quế đã “đạo” hoàn toàn khoảng 11 trang từ mục 2.2.1.1 Luận văn của Thạc sỹ Hoàng Thị Kim Thanh. Như vậy, cho đến nay, tổng số trang “đạo” nguyên xi trong Luận án Tiến sỹ của PGS.TS Hoàng Xuân Quế đã là 68 trang trên tổng số 164 trang nội dung của Luận án (tỷ lệ 41,4%), trong đó chương 3 “đạo” 27/43 trang (tỷ lệ 62,7%). Chính vì vậy, có thể khẳng định, sau khi bỏ đi những nội dung đã “ăn cắp” của người khác, phần còn lại của Luận án Tiến sỹ của ông Hoàng Xuân Quế rõ ràng không có đủ hàm lượng khoa học để xứng đáng văn bằng Tiến sỹ đã được cấp.

Quyết định của Hội đồng thẩm định và niềm tin vào công lý

Sau khi ông Hoàng Xuân Quế bị tố “đạo văn”, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Hội đồng gồm 7 thành viên là các Giáo sư, Phó Giáo sư đầu ngành để thẩm định và đề xuất hình thức xử lý đối với việc “đạo” luận án nghiêm trọng của PGS.TS. Hoàng Xuân Quế. Việc “đạo Luận án” của ông Quế đã vi phạm khoản 2 Điều 58 của Luật Giáo dục đại học quy định về những điều giảng viên không được làm; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm khoản 6 Điều 19 của Luật Viên chức về những điều viên chức không được làm, thể hiện sự gian lận và thiếu trung thực của nhà giáo, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Trường Đại học KTQD và của ngành giáo dục Việt Nam.

Do ông Hoàng Xuân Quế làm Tiến sỹ “thẳng” từ cử nhân, vì vậy nếu như bị thu hồi văn bằng Tiến sỹ, ông Hoàng Xuân Quế không còn đủ tiêu chuẩn của giảng viên đại học theo quy định của Luật Giáo dục đại học. Căn cứ vào các quy định của pháp luật tại thời điểm vi phạm của ông Hoàng Xuân Quế (năm 2003), hành vi vi phạm của ông Hoàng Xuân Quế có tính chất và mức độ rất nghiêm trọng phải bị xử lý kỷ luật viên chức theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 của Nghị định 97/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998, Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ. Chiểu theo quy định, hình thức sẽ là buộc thôi việc. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Trường Đại học KTQD phải xem xét xử lý kỷ luật đảng viên đối với ông Hoàng Xuân Quế theo quy định tại Quy định 181/QĐ-TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị.

Căn cứ vào Điều 18 của Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đang chỉ đạo Hội đồng chức danh ngành kinh tế học tiếp tục xem xét thực hiện quy trình tước học hàm Phó Giáo sư của ông Hoàng Xuân Quế.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên, sau một thời gian thẩm định nghiêm túc và khách quan bản Luận án của PGS.TS Hoàng Xuân Quế và TS. Mai Thanh Quế, sáng ngày 16/7/2013, Hội đồng thẩm định đã họp và thống nhất quyết nghị đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét thu hồi văn bằng Tiến sỹ đã cấp cho ông Hoàng Xuân Quế vì đã “đạo” nguyên văn tới 33% (khoảng 50 trang) nội dung từ Luận án của TS. Mai Thanh Quế. Như vậy, dù chưa xem xét đến vi phạm “đạo” thêm gần 21 trang từ Luận văn của Thạc sỹ Nguyễn Văn Khách và của Thạc sỹ Hoàng Thị Kim Thanh, riêng vi phạm “đạo” nghiêm trọng từ Luận án của TS. Mai Thanh Quế, ông Hoàng Xuân Quế đã bị kiến nghị tước bằng Tiến sỹ. Dư luận hoan nghênh và đồng tình với quyết định khách quan và nghiêm túc của Hội đồng thẩm định.

Đông đảo cán bộ, giảng viên của Trường Đại học KTQD và của ngành giáo dục Việt Nam cũng như xã hội tin tưởng quyết định cuối cùng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ theo kiến nghị của Hội đồng thẩm định để góp phần làm trong sạch và nâng cao chất lượng giáo dục của Việt Nam.

Chúng tôi sẽ thông tin tiếp về kết quả xử lý đối với vụ việc này./.

Lạc Sơn