Thứ ba, ngày 20/10/2020 03:29:31 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Thông qua Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh


Cập nhật: 4h49' ngày 19/09/2020


 

Xem với cỡ chữ  
 
Sáng 18.9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 48, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chư Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
 
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp

Kế thừa, phát triển ưu điểm các quy định về Văn phòng

Trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, việc xây dựng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (Đoàn ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh, nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng về đổi mới tổ chức, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cụ thể hóa các quy định của Luật Tổ chức Quốc hội.

Việc thành lập Văn phòng chung trên cơ sở hợp nhất hai văn phòng: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh cần kế thừa và phát triển những mặt tích cực, ưu điểm của các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng trước đây và khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay. Đồng thời, không làm gián đoạn công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của các Đoàn ĐBQH, HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh; vừa phải bảo đảm cho hoạt động phục vụ chung, vừa phải bảo đảm thực hiện chức năng riêng của Đoàn ĐBQH và HĐND. Việc tổ chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh phải bảo đảm tinh gọn, đồng bộ với các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương với cán bộ công chức và người lao động.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết

Về vị trí và chức năng của Văn phòng, Tờ trình nêu rõ, dự thảo Nghị quyết quy định việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND ở 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trên cơ sở tách Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh và Văn phòng UBND cấp tỉnh ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm theo quy định tại Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 4.10.2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND là cơ quan tương đương cấp Sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực HĐND, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của các ĐBQH, Đoàn ĐBQH và HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu của HĐND, các đại biểu HĐND, cấp tỉnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày Thẩm tra dự thảo Nghị quyết

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết, mục đích, yêu cầu và quan điểm xây dựng Nghị quyết quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh với những lý do nêu trong Tờ trình. Ủy ban Pháp luật cũng tán thành việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành dự thảo Nghị quyết này theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định tại khoản 3, Điều 146 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Hồ sơ của dự thảo Nghị quyết bảo đảm đầy đủ, chất lượng theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Văn phòng sẽ có 3 phòng cứng và một phòng mềm

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết và hoan nghênh Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với các Văn phòng Đoàn ĐBQH và các cơ quan hữu quan đã làm rất kỹ, thận trọng đối với dự thảo Nghị quyết này.

Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình phát biểu tại phiên họp

Về số lượng phòng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình tán thành với phương án Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND có 3 phòng gồm: Phòng Công tác Quốc hội, Phòng Công tác HĐND, Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, mỗi phòng đều có bộ phận phục vụ, chẳng hạn tổ chuyên viên phục vụ. Hiện nay, tại các văn phòng của Đoàn ĐBQH của các tỉnh có khoảng trên dưới 10 người. Văn phòng HĐND các tỉnh hiện có khoảng 13 - 15 người. Vì vậy, theo Trưởng ban Dân nguyện, Nghị quyết nên đưa ra khung biên chế và giao cho địa phương sắp xếp, bố trí cho phù hợp.

Biểu quyết Thông qua Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

 Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, qua lấy ý kiến các địa phương và các hội thảo về vấn đề này, hầu hết các Đoàn ĐBQH và các địa phương đề nghị, thực tế hiện nay các văn phòng có phòng thứ 4 phục vụ chung cho cả Đoàn ĐBQH và HĐND là Phòng Dân nguyện, có chức năng tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân hay tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật… Do đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, không nên quy định 3 phòng cứng mà nên có một phòng mềm, việc đặt tên phòng như thế nào thì để địa phương tự quyết định. Đồng tình với ý kiến này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị, dự thảo Nghị quyết nên quy định theo hướng, văn phòng gồm có 3 phòng như đã nêu; căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Thường trực HĐND cấp tỉnh sau khi thống nhất với Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH có thể quyết định thành lập thêm một phòng để phụ trách mảng công việc có tính chất tương đối độc lập, thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng phòng trực thuộc sau khi xin ý kiến của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND cấp tỉnh.

Với 100% tổng số thành viên có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh. Về kinh phí hoạt động, Nghị quyết nêu rõ, kinh phí hoạt động của Đoàn ĐBQH vẫn do Văn phòng Quốc hội bảo đảm còn kinh phí hoạt động của HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND nằm trong kinh phí của địa phương. Chánh Văn phòng là chủ tài khoản của 2 nguồn kinh phí của Trung ương và địa phương. 

Chánh Văn phòng tổ chức việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND theo chỉ đạo của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật. Văn phòng Quốc hội sẽ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng và quản lý kinh phí hoạt động của Đoàn ĐBQH do ngân sách Trung ương bảo đảm để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1.1.2021, cùng thời điểm hiệu lực của Luật Tổ chức Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020 để thuận tiện và kịp thời trong việc triển khai, tổ chức thực hiện. 

 
Thanh Chi; Ảnh:Quang Khánh

tin cùng chuyên mục

 
 • Sửa Luật để hạn chế tiêu cực trong đấu thầu(17-05-2013)
 • Luật “xa” thực tế vì… phản biện “hình thức”(17-05-2013)
 • Bỏ hình thức di chúc chung của vợ chồng?(17-05-2013)
 • “Khoảng trống” còn lớn trong quy định về người đồng tính(16-05-2013)
 • Bộ TT&TT bị đứng “ngoài cuộc“ trong phạt vi phạm về quảng cáo?(16-05-2013)
 • Lãng phí khó tính hết bằng tiền từ việc xây dựng văn bản(15-05-2013)
 • Thêm cơ hội phục thiện cho người chưa thành niên vi phạm(13-05-2013)
 • Đổi mới Tòa án để đảm bảo quyền tiếp cận công lý(11-05-2013)
 • Quy định về hộ gia đình “làm khó“ người giao dịch dân sự(06-05-2013)
 • Luật chưa phải “cây gậy thần“ ngăn tình trạng mua bán người?(06-05-2013)
 • Mã số công dân: Nhìn từ thành công của châu Âu(04-05-2013)
 • Phụ nữ Việt Nam mơ luật bỏ tù chồng ngoại tình như Hàn Quốc(04-05-2013)
 • Thừa phát lại không được lập vi bằng về bí mật đời tư(03-05-2013)
 • Lỗ hổng pháp luật trong bảo vệ bí mật đời tư(03-05-2013)
 • Người đồng tính chỉ được cưới sau khi xác định lại giới tính?(01-05-2013)
 • Miễn trách nhiệm hình sự thế nào để tránh hàm oan, lọt tội?(30-04-2013)
 • Nguồn “đóng“, Luật hình sự “chạy đuổi“ thực tế(26-04-2013)
 • Kêu oan vì được... miễn tội(24-04-2013)
 • “Nguy hiểm”… quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất?(23-04-2013)
 • “Luật HNGĐ phải tôn trọng và bảo đảm thực hiện quyền con người”(22-04-2013)