Ngày 19/11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị Cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, thiên tai, bão, lũ diễn biến phức tạp và phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, đột xuất khác, đến ngày 20/10/2020 đã hoàn thành 100% Đại hội Đảng bộ ở cả 2 cấp. Đến ngày 29/10/2020, 100% Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành Đại hội.

Hiện tượng vận động, tranh thủ phiếu bầu cơ bản được khắc phục

Thay mặt Bộ Chính trị, phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đại hội Đảng bộ các cấp được chuẩn bị, tổ chức thành công theo đúng tiến độ, kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra; bảo đảm tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và để lại nhiều dấu ấn, tình cảm sâu sắc, tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, điểm nổi bật của các báo cáo chính trị lần này đều nhấn mạnh vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; làm sâu sắc, đầy đủ hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

“Báo cáo kiểm điểm của các cấp uỷ đã thể hiện bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, ý thức cầu thị, thẳng thắn, khiêm tốn, trung thực, trách nhiệm, hạn chế tình trạng nể nang, né tránh; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; cơ bản khắc phục được tình trạng chỉ chủ yếu đề cập ưu điểm, ít dám nói khuyết điểm”, Tổng Bí thư đánh giá.

Công tác nhân sự Đại hội có nhiều đổi mới, đã chú ý phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng.

Nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu, góp phần nâng cao chất lượng nhân sự cấp uỷ các cấp và chuẩn bị cho nhân sự Trung ương.

Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, “những hiện tượng vận động, tranh thủ phiếu bầu cơ bản được khắc phục; tình trạng chạy chức, chạy quyền, cục bộ, địa phương, lợi ích nhóm đã giảm hẳn”.

Các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chất lượng cơ bản được bảo đảm. Tỉ lệ cấp uỷ viên là nữ, người dân tộc thiểu số nhìn chung cao hơn nhiều so với các nhiệm kỳ trước.

Công tác tổ chức Đại hội đã được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, có đổi mới, đúng quy định; không phô trương, hình thức, phù hợp với tình hình thực tế phòng, chống và khắc phục hậu quả đại dịch Covid-19, bão, lũ…

Tiếp tục chống tham nhũng, khơi dậy và cổ  vũ tinh thần yêu nước

Theo Tổng Bí thư, công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Đó là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của một số cấp uỷ chưa thường xuyên, sâu sát; chưa giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề phức tạp nảy sinh.

“Một số nơi vẫn còn tình trạng dành nhiều công sức, thời gian cho công tác chuẩn bị nhân sự, chưa coi trọng đúng mức công tác xây dựng các văn kiện”, ông  nêu  rõ.

Cá biệt, có nơi chuẩn bị nhân sự chưa thật kỹ, còn biểu hiện cục bộ địa phương, bố trí người nhà, người thân chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín tham gia cấp uỷ. Ở nhiều nơi tỉ lệ cán bộ trẻ còn thấp, chưa đạt yêu cầu theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đại hội Đảng bộ các cấp được chuẩn bị, tổ chức thành công theo đúng tiến độ, kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra. Ảnh: TTXVN 

Đại hội XIII của Đảng đã sắp cận kề, năm 2020 cũng đã gần khép lại. Theo Tổng Bí thư, công việc còn rất nhiều, rất lớn, rất nặng nề và phức tạp, đòi hỏi phải phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa, quyết tâm và hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa.

Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới phải nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện và ban hành các văn kiện của Đại hội. Phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ theo phương án nhân sự đã được duyệt; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ không tái cử theo quy định.

Kịp thời ban hành quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá của cấp uỷ để triển khai tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống.

Tổng Bí thư cũng đề nghị, chủ động tiếp tục phòng ngừa, kiểm soát có hiệu quả đại dịch Covid-19; tích cực khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của nhân dân ở những nơi bị ảnh hưởng của bão, lũ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối ngoại quan trọng.

Quyết chống biểu hiện cơ hội, phe cánh trong công tác nhân sự

Cũng theo Tổng Bí thư, cần khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước cường thịnh, hạnh phúc; chủ động, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phản động của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta và Đại hội XIII của Đảng…

Đây là hội nghị rất quan trọng. Có khoảng gần 1/3 số lượng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng sẽ nằm trong số các đại biểu dự họp, đó là các Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, các Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ, trưởng các ban, bộ, ngành, cán bộ chủ chốt của lực lượng vũ trang. Tổng Bí thư đề nghị, các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước đất nước, trước nhân dân, đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội.

“Bằng sự nêu gương của mình và kinh nghiệm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, hãy góp sức mình hoàn thiện các văn kiện của Đại hội, chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy chế làm việc của Đại hội, kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội; vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm... trong công tác nhân sự; kiên quyết xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm; cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn phá hoại, gây rối nội bộ của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị.

Tuyệt đối không được để xảy ra tiêu cực, không để xảy ra những điều không đáng có, làm ảnh hưởng đến thành công của Đại hội, làm ảnh hưởng đến niềm tin yêu và hy vọng lớn lao của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng ta, chế độ ta”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Nhấn mạnh, thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là cơ sở, tiền đề rất quan trọng để góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và với danh nghĩa cá nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong, các đại biểu tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình trước Đảng, trước nhân dân và đất nước.

Hương Giang