UBND thành phố cũng yêu cầu UBND quận Hoàng Mai chủ động liên hệ với Ban quản lý dự án Thăng Long, Bộ Giao thông vận tải để kiểm tra, rà soát diện tích đất đã giao tái định cư theo đúng quy định được UBND quận Hoàng Mai phê duyệt và quyết định điều chỉnh, bổ sung tái định cư cho các hộ dân có diện tích đất thu hồi thực hiện dự án tại phường Yên Sở và diện tích đất còn lại.

UBND quận có trách nhiệm thực hiện các thủ tục bàn giao, tiếp nhận toàn bộ diện tích đất còn lại sau khi đã giao đất tái định cư khi thực hiện Dự án xây dựng cầu Thanh Trì – tuyến đường vành đai 3 Hà Nội theo đúng chỉ đạo tại Văn bản số 11929/VP-ĐT của UBND thành phố.

Trước đó, công dân tố cáo UBND quận Hoàng Mai quản lý trái phép diện tích 13.671,9m2 đất khu tái định cư X2A Sở Thượng, quận Hoàng Mai.

Ngày 14/8/2020, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3514/QĐ-UBND về việc thụ lý giải quyết và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo đối với UBND quận Hoàng Mai. Ngày 10/12/2020, Chánh Thanh tra thành phố đã có Báo cáo số 5992/BC-TTTP(P5) về kết quả xác minh tố cáo. Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã ban hành Kết luận số 14/KL-UBND  về nội dung tố cáo của công dân đối với UBND quận Hoàng Mai.

Theo kết quả xác minh, ngày 12/10/2004, UBND thành phố có Quyết định số 6673/QĐ-UB cho phép Ban quản lý dự án Thăng Long sử dụng chính thức 160.751m2 đất tại phường Yên Sở để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 2 khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, trong đó khu tái định cư thôn Sở Thượng, ký hiệu X2A diện tích 115.305m2.

Từ năm 2015, UBND quận Hoàng Mai có văn bản đề nghị UBND thành phố thu hồi các diện tích đất tái định cư còn lại xen kẹt tại Dự án đường Vành đai 3 cầu Thanh Trì trong đó có lô X2A từ Ban quản lý dự án Thăng Long giao cho UBND quận Hoàng Mai quản lý, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn vốn giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đường Tam Trinh và Lĩnh Nam và đã được UBND thành phố chấp thuận.

Theo đề nghị của UBND quận Hoàng Mai, Ban quản lý dự án Thăng Long đã thực hiện việc thống kê các ô đất tái định cư còn lại trong đó tại khu X2A Yên Sở đã giao cho 358 hộ với diện tích 25.342,1m2, diện tích còn lại là 11.176,8m2.

Tuy nhiên, theo hồ sơ do UBND quận Hoàng Mai cung cấp cho Thanh tra thành phố thể hiện: Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được UBND quận Hoàng Mai phê duyệt tại các Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 24/7/2006, số 3490/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 và số 3103/QĐ-UBND ngày 9/11/2006 là 376 hộ gia đình, trong đó giao tái định cư cho 324 hộ gia đình. Theo báo cáo của quận Hoàng Mai, sau đó, UBND quận Hoàng Mai đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số hộ được tái định cư. Tuy nhiên, do việc lưu trữ hồ sơ không tốt, UBND quận Hoàng Mai không cung cấp được các quyết định điều chỉnh, bổ sung này cho Thanh tra Thành phố nên cần rút kinh nghiệm.

Năm 2019, UBND thành phố có văn bản giao Sở Tài nguyên và môi trường hướng dẫn 2 đơn vị thực hiện thủ tục bàn giao. Sở Tài nguyên và môi trường có Văn bản hướng dẫn UBND quận Hoàng Mai liên hệ với Ban quản lý dự án Thăng Long kiểm tra, rà soát, tổ chức tiếp nhận toàn bộ hạ tầng kỹ thuật chưa được bàn giao và diện tích đất còn lại chưa giao tái định cư để quản lý chống lấn chiếm. Sau khi nhận bàn giao xong, lập hồ sơ báo cáo Sở Tài nguyên và môi trường thẩm định, trình UBND thành phố thu hồi, giao đất cho UBND quận Hoàng Mai để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. UBND quận Hoàng Mai đã có văn bản đề nghị Ban quản lý dự án Thăng Long bàn giao các hồ sơ tài liệu liên quan đến diện tích đất tái định cư này để thực hiện thủ tục nhận bàn giao, nhưng đến nay Ban quản lý dự án Thăng Long chưa cung cấp.

UBND thành phố kết luận, việc công dân cho rằng UBND quận Hoàng Mai chiếm giữ trái phép 13.672m2 diện tích đất còn lại tại khu X2A là không đúng. Nội dung tố cáo là sai.

Hoàng Long