Vụ án thứ nhất, UBND tỉnh thua từ sơ thẩm

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 17/12/2013, TAND tỉnh BR-VT xét xử vụ án hành chính về khởi kiện “Quyết định hành chính số 2581/QĐ-UB ngày 21/5/2004 của UBND tỉnh BR-VT về thu hồi, hủy bỏ, thay thế Quyết định số 71/QĐ-UBT ngày 17/1/1994 của UBND tỉnh BR-VT về giải quyết tranh chấp đất giữa bà Lê Thị Cường và bà Nguyễn Thị Vinh”.

Người khởi kiện là ông Lê Ân (ngụ tại phường 10, TP Vũng Tàu), người bị khởi kiện là UBND tỉnh BR-VT.

Tại Bản án sơ thẩm số 09/2013/HCST, TAND tỉnh BR-VT tuyên xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của công dân, hủy Quyết định hành chính số 2581/QĐ-UB ngày 21/5/2004 của UBND tỉnh BR-VT; buộc cơ quan Nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan Nhà nước thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

Sau khi bị xử thua, UBND tỉnh BR-VT làm đơn kháng cáo gửi TAND Tối cao, yêu cầu xét xử phúc thẩm. Ngày 6/5/2014, TAND Tối cao tại TP HCM ban hành quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm. Lý do được đưa ra là xét thấy tại phiên tòa phúc thẩm, người bị kiện là UBND tỉnh BR-VT được triệu tập hợp lệ đến lần thứ 2 mà vẫn vắng mặt. TAND Tối cao đã quyết định Bản án sơ thẩm 09/2013/HCST có hiệu lực từ ngày ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm.

 Thông báo của TAND Tối cao bác đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm của UBND tỉnh BR-VT. (Ảnh: NH)

Sau đó, UBND tỉnh BR-VT tiếp tục có các văn bản gửi TAND Tối cao đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án sơ thẩm 09/2013/HCST.

Ngày 28/2/2017, TAND Tối cáo có Thông báo số 19/TB-VGĐKTI về việc giải quyết đơn đề nghị. Theo đó, TAND Tối cao cho rằng không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án hành chính sơ thẩm nêu trên theo yêu cầu của UBND tỉnh BR-VT.

Ngày 29/7/2019, UBND tỉnh BR-VT có văn bản gửi TAND Tối cao đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm đối với Bản án sơ thẩm 09/2013/HCST.

Ngày 22/4/2020, TAND Tối cao đã ban hành thông báo giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm gửi UBND tỉnh BR-VT. Theo đó, một lần nữa TAND Tối cao khẳng định không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với Bản án sơ thẩm 09/2013/HCST theo yêu cầu của UBND tỉnh BR-VT.

 Phần đất của công dân liên quan tới bản án đã có hiệu lực nhưng đến nay UBND tỉnh BR-VT chưa thực hiện thi hành án. (Ảnh: NH)

Vụ án thứ hai, UBND tỉnh BR-VT tiếp tục thua kiện

Tại vụ án này, người khởi kiện là Hội đồng Tự xử lý, thanh lý và giải thể Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vũng Tàu (VCSB), người bị khởi kiện là UBND tỉnh BR-VT. VCSB khởi kiện Quyết định số 9729/QĐ-UB ngày 4/12/2002; Quyết định số 5060/QĐ-UB ngày 5/6/2003 và Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 2/2/2007 của UBND tỉnh BR-VT.

Tại Bản án sơ thẩm số 07/2014/HC-ST ngày 14/8/2014 của TAND tỉnh BR-VT đã tuyên xử hủy Quyết định số 522/QĐ-UBND của UBND tỉnh BR-VT về việc “thu hồi 4.613,2m2 đất tại đường Bình Giã, phường 8, TP Vũng Tàu, do Công ty Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam không có nhu cầu sử dụng đất và tự nguyện trả lại đất”.

Buộc UBND tỉnh BR-VT thực hiện thủ tục công nhận quyền sử dụng đất cho VCSB đối với diện tích 4.613,2m2 ở số 141 (nay là 198) đường Bình Giã, phường 8, TP Vũng Tàu. Buộc UBND tỉnh BR-VT thanh toán lại cho VCSB giá trị diện tích đất 15.776,5m2 là hơn 2,492 tỷ đồng…

Không đồng tình với bản án này, UBND tỉnh BR-VT làm đơn kháng cáo gửi TAND Tối cao.

Ngày 9/3/2015, TAND Tối cao tại TP HCM đã đưa vụ án ra xét xử. Tại Bản án phúc thẩm số 19/2015/HC-PT, TAND Tối cao tuyên xử sửa án sơ thẩm; chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của VCSB khởi kiện UBND tỉnh BR-VT.

Tuyên hủy Quyết định số 522/QĐ-UBND của UBND tỉnh BR-VT; buộc UBND tỉnh BR-VT thực hiện thủ tục công nhận quyền sử dụng đất cho VCSB đối với diện tích 4.613,2m2 ở số 141 (nay là 198) đường Bình Giã, phường 8, TP Vũng Tàu; buộc UBND tỉnh BR-VT bồi hoàn cho VCSB giá trị diện tích đất 15.776,5m2 đất theo loại đất làm mặt bằng để xây dựng, sản xuất, kinh doanh (thuộc nhóm đất sản xuất - kinh doanh phi nông nghiệp) theo khung giá đất của UBND tỉnh BR-VT tại thời điểm thi hành án…

Không đồng tình với bản án phúc thẩm, UBND tỉnh BR-VT và Công ty TNHH MTV Du lịch Dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) đã làm đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm.

 TAND Tối cao khẳng định không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án hành chính phúc thẩm nêu trên theo yêu cầu của UBND tỉnh BR-VT. (Ảnh: NH)

Ngày 28/1/2019, TAND Tối cao đã ban hành Thông báo số 22/2019/TB-TA về giải quyết đơn nêu trên. Theo đó, TAND Tối cao khẳng định, không có cơ sở để kháng nghị Bản án hành chính phúc thẩm số 19/2015/HC-PT theo thủ tục giám đốc thẩm.

Ngày 4/2/2020, UBND tỉnh BR-VT tiếp tục có đơn gửi TAND Tối cao đề nghị xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án. Ngày 3/6/2020, TAND Tối cao có Thông báo số 239/2020/TB-TA về việc giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm gửi UBND tỉnh BR-VT. Theo đó, một lần nữa, TAND Tối cao khẳng định không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án hành chính phúc thẩm nêu trên theo yêu cầu của UBND tỉnh BR-VT.

 Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính. (Ảnh: NH)

Chỉ thị của Thủ tướng chưa được thi hành?

Do các bản án đã có hiệu lực nhưng UBND tỉnh BR-VT chưa thực hiện thi hành, người có quyền lợi liên quan tới 2 bản án nêu trên nhiều lần đã làm đơn yêu cầu UBND tỉnh BR-VT thi hành bản án cũng như làm nhiều đơn kêu cứu tới các cơ quan Trung ương nhằm có chỉ đạo bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Để thực hiện 2 bản án nêu trên, UBND tỉnh BR-VT đã ban hành Văn bản số 5177/UBND-VP ngày 25/5/2020 và Văn bản số 6202/UBND-VP ngày 18/6/2020 giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiêm cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định.

Do không nhận được báo cáo tham mưu, ngày 19/8/2020, UBND tỉnh BR-VT tiếp tục có Văn bản số 8788/UBND-VP gửi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường sớm thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản số 5177/UBND-VP và Văn bản số 6202/UBND-VP, báo cáo tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết dứt điểm vụ việc. Báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 8/2020.

 Đối chiếu với phụ lục đính kèm Chỉ thị 26/CT-TTg, xác định có danh sách của 2 bản án nêu trên. (Ảnh: NH)

Ở một diễn biến khác, trước việc chậm trễ trong việc thi hành các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật, ngày 15/11/2019 Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 26/CT-TTg về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Tại điểm c, Mục 1 Chỉ thị số 26/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện “thi hành, chỉ đạo thi hành nghiêm túc và dứt điểm các bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật... Đối với các bản án, quyết định đã có hiệu lực thi hành trước ngày 1/7/2016 (theo phụ lục đính kèm), Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thi hành dứt điểm vụ việc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30 tháng 3 năm 2020”.

Đối chiếu với phụ lục đính kèm chỉ thị này, xác định có danh sách của 2 bản án nêu trên. Đến nay, cả 2 bản án này đều đã được TAND tỉnh BR-VT ban hành quyết định buộc thi hành án. Tuy nhiên, với những diễn biến nêu trên, có thể thấy, UBND tỉnh BR-VT vẫn chưa thực hiện xong 2 bản án này; việc này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền và lợi ích của những cá nhân, tổ chức có liên quan trong bản án.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Nam Hà