Thứ bảy, ngày 19/09/2020 01:26:02 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ


Cập nhật: 7h7' ngày 25/01/2020


 Cập nhật: 22/01/2020 13:10

(Thanh tra) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ.

 
Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ 
Xây dựng lực lượng DQTV ngày càng vững mạnh, rộng khắp. Ảnh: https://tuyengiaotiengiang.vn/

Mục tiêu chung của Đề án: Cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân nắm được đường lối, chủ trương, quan điểm cơ bản của Đảng, những vấn đề cơ bản của pháp luật về dân quân tự vệ (DQTV), làm chuyển biến nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm xây dựng lực lượng DQTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về nội dung của Đề án, Bộ Quốc phòng chủ trì biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật DQTV; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương giúp Chính phủ tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc. Nội dung tập huấn gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng về DQTV; Luật DQTV năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các ban, bộ, ngành trung ương, UBND cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn, phổ biến pháp luật về DQTV cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì xây dựng mô hình điểm tuyên truyền pháp luật về DQTV ở cấp xã (mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 1 xã, phường, thị trấn). Thời gian triển khai xây dựng mô hình điểm Quý I/2021, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân điển hình ra diện rộng Quý II/2022.

Bên cạnh đó, tổ chức Hội thi pháp luật về DQTV ở cấp huyện vào Quý I/2021, cấp tỉnh Quý II/2021, các Quân khu Quý III/2021, Bộ Quốc phòng vào Quý IV/2021.

Đồng thời, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động khác, trong đó, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội tăng cường nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về DQTV trong các chương trình chuyên mục có nội dung hợp lý; Đài Tiếng nói Việt Nam chú trọng tăng cường truyền thông pháp luật về DQTV trong các chương trình có nội dung phù hợp; Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội mở chuyên mục định kỳ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về DQTV; Đài Phát thanh - Truyền hình cấp tỉnh mở chuyên mục pháp luật về DQTV; Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã phát các tin, bài tuyên truyền phổ biến pháp luật về DQTV;...