Thứ sáu, ngày 19/07/2019 12:41:15 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng: Công bố quyết định kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại Bộ Tài chính


Cập nhật: 14h14' ngày 27/11/2018


 Thứ Bảy, 24/11/2018 8:59

Chiều ngày 22-11, Đoàn kiểm tra số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn đã công bố Kế hoạch, chương trình kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại Bộ Tài chính.

Dự buổi làm việc có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và các đồng chí lãnh đạo một số vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra tại Bộ Tài chính. Mục đích kiểm tra nhằm đánh giá kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; biện phát nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản, khắc phục tối đa thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức và cá nhân; việc kiểm tra bảo đảm dân chủ, khách quan; đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra; hạn chế đến mức thấp nhất việc làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra.

Nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính đối với công tác phối hợp thu hồi tài sản; kết quả công tác phối hợp thu hồi tài sản; công tác phối với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết những vụ việc, vụ án phức tạp, khó khăn, kéo dài về thu hồi tài sản…

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe báo cáo về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế của Bộ Tài chính từ 01-01-2013 đến tháng 30-9-2018. Báo cáo cho thấy, Ban cán sự đảng Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản chỉ đạo về kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Tài chính; Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản thể chế hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí nói chung, trong đó có công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn ngành.

Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu kết luận buổi làm việc
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu kết luận buổi làm việc

Đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành 02 nghị định có liên quan đến công tác thu hồi tài sản; ban hành theo thẩm quyền 02 thông tư quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, tài sản của các vụ án tham nhũng, kinh tế, bị tịch thu theo bản án, quyết định của tòa án, quyết định của cấp có thẩm quyền khác thì việc tiếp nhận, bảo quản, lập, phê duyệt phương án, tổ chức xử lý tài sản bị tịch thu được tiến hành thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng đã nêu rõ một số kết quả công tác phối hợp thu hồi tài sản và xử lý vướng mắc trong công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế từ năm 2013 đến tháng 9-2018. Nhìn chung, Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, cơ quan có liên quan trong công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng chủ trương của Đảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao việc triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính. Công tác chuẩn bị Báo cáo tương đối đầy đủ, tuy rằng, vấn đề thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế chưa được đề cập nhiều trong Báo cáo, nhưng Bộ Tài chính đã làm tốt công tác phối hợp trong thu hồi tài sản nói chung; thể hiện vai trò trong công tác quản lý tài sản thu hồi; trong việc thẩm định giá; cũng như công tác giám định tư pháp… trên cơ sở đó Bộ Tài chính đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác thu hồi tài sản như trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Tài chính trong thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện các nội dung mà Đoàn kiểm tra yêu cầu bổ sung cho Báo cáo nhằm thực hiện tốt Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Làm tốt công tác phối hợp với các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ thu hồi tài sản, tập trung vào việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; nêu rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong quá trình thu hồi tài sản; chú trọng xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác thu hồi tài sản, để nâng cao hiệu quả công tác này; tiếp tục tham mưu, đề xuất các cơ chế chính sách, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế, pháp luật trong việc thẩm định giá, giám định tư pháp, quản lý tài sản bị tịch thu, tạm giữ, nhất là việc quản lý tài sản tham nhũng được thu hồi…

Theo noichinh.vn

Nguồn bài viết: http://noichinh.vn/cong-tac-phong-chong-tham-nhung/201811/ban-chi-dao-trung-uong-ve-phong-chong-tham-nhung-cong-bo-quyet-dinh-kiem-tra-cong-tac-thu-hoi-tai-san-bi-chiem-doat-that-thoat-trong-cac-vu-an-hinh-su-ve-tham-nhung-kinh-te-tai-bo-tai-chinh-304762/