Thực hiện Văn bản số 8795 ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về việc lập phương án cụ thể, giao đất cho ông Hồ Sỹ Chửng, xã Thạch Xuân, ngày 9/2/2021, UBND huyện Thạch Hà có Văn bản số 296 về việc báo cáo hồ sơ giao đất lâm nghiệp cho ông Hồ Sỹ Chửng gửi UBND tỉnh.

UBND huyện Thạch Hà đặt ra lộ trình thực hiện kéo dài đến ngày 15/4/2021, cụ thể: Tổ chức làm việc với các hộ gia đình liên quan, hoàn thành trước ngày 5/3/2021; kiểm tra lại thực địa và lập trích đo hiện trạng khu đất hoàn thành trước ngày 15/3/2021; công khai phương án, hồ sơ giao đất, cấp GCNQSDĐ cho ông Hồ Sỹ Chửng, hoàn thành trước ngày 31/3/2021; giao đất, cấp GCNQSDĐ cho ông Chửng, hoàn thành trước ngày 15/4/2021.

Đối với việc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân, UBND huyện giao Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Phòng Tài chính - Kế hoạch; đồng thời chỉ đạo UBND xã Thạch Xuân làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác tham mưu phương án giao đất cho ông Hồ Sỹ Chửng tại Báo cáo 129 ngày 12/7/2019 của UBND huyện. Nội dung này, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Cũng theo Văn bản số 296 ngày 9/2/2021 của UBND huyện Thạch Hà, số diện tích giao cho ông Chửng tăng thêm 7.309,2m2 do ông Dương Hồng Sáng đã có đơn tự nguyện trả lại. Tuy nhiên, ông Hồ Sỹ Chửng vẫn chưa nhất trí với diện tích 28.217,4m2 mà UBND huyện Thạch Hà sẽ giao và cấp GCNQSDĐ cho ông.

Trước đó, ngày 22/12/2020, Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh đã có Văn bản số 4488 về việc báo cáo soát xét việc giao đất cho ông Hồ Sỹ Chửng xã Thạch Xuân gửi UBND tỉnh. Văn bản này cho thấy, ngày 12/7/2019, UBND huyện Thạch Hà có Văn bản số 129 gửi UBND tỉnh, thể hiện tổng diện tích đất lâm nghiệp có thể xem xét giao và cấp GCNQSDĐ cho ông Hồ Sỹ Chửng là 69.998,8m2 (nếu tính cả diện tích 29.597m2 ông Chửng đã được bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đập Khe Xai thì tổng diện tích là 99.595,8m2).

 

 Văn bản số 296/UBND-TNMT ngày 9/2/2021 của UBND huyện Thạch Hà. Ảnh: Trần Quý

Tại Báo cáo số 2439 ngày 10/11/2019 của UBND huyện Thạch Hà gửi UBND tỉnh thì tổng diện tích đất lâm nghiệp có thể xem xét giao và cấp GCNQSDĐ cho ông Hồ Sỹ Chửng chỉ còn 40.029,01m2 (giảm 29.967,79m2). Trong đó, diện tích ông Chửng đang sử dụng 19.120,8m2; diện tích có thể tạo quỹ đất xem xét giao thêm cho ông Chửng là 20.908,2m2 do 4 hộ đang sử dụng, có tranh chấp với ông Chửng chưa được cấp GCNQSDĐ.

Số diện tích 29.967,79m2 giảm theo Báo cáo số 2439 ngày 10/11/2019 của UBND huyện thì UBND huyện Thạch Hà đã cấp GCNQSDĐ cho những hộ nào và việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân có đúng với Luật Đất đai hiện hành? Vì sao số diện tích 29.967,79m2 đã được UBND huyện Thạch Hà cấp GCNQSDĐ mà vẫn được đơn vị này báo cáo với UBND tỉnh trong Báo cáo số 129 ngày 12/7/2019?

Theo ông Hồ Sỹ Chửng, trong các buổi làm việc với UBND huyện, đều đề nghị làm rõ số diện tích 29.967,79m2 đã được UBND huyện Thạch Hà cấp GCNQSDĐ cho những tổ chức, cá nhân nào và việc cấp GCNQSDĐ cho các tổ chức, cá nhân có đúng với Luật Đất đai hiện hành nhưng đều không được trả lời.

Vụ việc khiếu nại, tố cáo của ông Chửng diễn ra từ năm 1993 nhưng do các cấp chính quyền tỉnh Hà Tĩnh giải quyết khiếu nại, tố cáo không dứt điểm, không đúng luật nên ông Chửng đã có đơn thư vượt cấp lên các cơ quan Trung ương.

Mặc dù ngày 4/12/2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giải quyết dứt điểm vụ việc theo Báo cáo số 1338 của Thanh tra Chính phủ nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Đến bao giờ vụ việc khiếu nại, tố cáo của ông Chửng mới được giải quyết dứt điểm? Câu hỏi này xin được chuyển đến Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Trần Quý