Chủ nhật, ngày 02/10/2022 01:23:13 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Quyền lực luôn có xu hướng bị “tha hóa”, dẫn đến “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực nếu không được kiểm soát. Hậu quả của “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực khác đã rất nguy hại, nhưng hậu quả của “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật lại nguy hại hơn rất nhiều, bởi vì nó tác động đến kiến trúc thượng tầng, ảnh hưởng rất sâu rộng đến xã hội, không dễ gì bị phát hiện và xử lý được. Bởi vậy, “Phải có cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội để hạn chế sự tác động tiêu cực của ‘lợi ích nhóm”, “sân sau”...; ngăn chặn nguy cơ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực ngay từ khi xây dựng chính sách, pháp luật”.