Thứ bảy, ngày 26/11/2022 04:50:48 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com
Trang chủ >> Xây dựng pháp luật
 
26-11-2022
Pháp lý) – Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật là phải giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, những vấn đề mới phát sinh, những vấn đề mới chưa có quy định, nhằm “có hệ thống pháp luật hoàn thiện, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán” - một trong những mục tiêu quan trọng trong Nghị quyết Trung ương về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới".
26-11-2022
(Chinhphu.vn) - Chiều 25/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2022. Tại phiên họp, Chính phủ xem xét, thảo luận, cho ý kiến về đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
25-11-2022
(PLVN) - Bộ Tư pháp đề nghị cần khắc phục tâm lý còn e ngại góp ý, truyền thông phản biện xã hội về dự thảo chính sách. Bảo đảm phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong xây dựng chính sách.
23-11-2022
Chinhphu.vn) - Bộ Tư pháp đang đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.
20-11-2022
(Pháp lý) - Chiều 15/11, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thông qua Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi). Đây là dự án Luật và Nghị quyết quan trọng trong số 06 luật, 12 nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV.
19-11-2022
(Pháp lý). Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ được quy định tại Điều 356 Mục 1 Chương XXIII Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015. Trong thời gian vừa qua, tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ đã và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng về tài sản của Nhà nước, của tập thể với những phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Bài viết nêu một số phương thức, thủ đoạn phổ biến của tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ làm cơ sở, tiền đề để các cơ quan tiến hành tố tụng (CQTHTT) nhận diện và có giải pháp đấu tranh với tội phạm này trong thời gian tới.
19-11-2022
(Chinhphu.vn) - Theo Nghị quyết số 71/2022/QH15 ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội, công dân có thể được dự thính các phiên họp công khai của Quốc hội. Tổng Thư ký Quốc hội tổ chức việc công dân dự thính các phiên họp công khai của Quốc hội.
18-11-2022
Với 465/474 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 93,37% tổng số đại biểu, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Luật này có 56 điều với 5 nhóm nội dung mới, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2023.
18-11-2022
Ngày 14.11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký Nghị quyết 150/NQ-CP ban hành Kế hoạch hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
17-11-2022
Pháp lý) - Chiều 15/11, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thông qua Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi). Đây là dự án Luật và Nghị quyết quan trọng trong số 06 luật, 12 nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV.
14-11-2022
Với 443 ý kiến tán thành, chiếm 88,96% tổng số đại biểu Quốc hội, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã chính thức được thông qua.
11-11-2022
Ngày 9.11, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp với các bộ, ngành về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; chuẩn bị đề nghị xây dựng Chương trình năm 2024, điều chỉnh năm 2023; việc thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15; tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì cuộc họp.
10-11-2022
Chiều 9.11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Tư, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, với 444/447 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 89,16% tổng số đại biểu Quốc hội.
05-11-2022
(Chinhphu.vn) - Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị:
04-11-2022
Ngày 1/11, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã trình Quốc hội dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
30-10-2022
Sáng 29.10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý hai dự án Luật: Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Luật Thanh tra (sửa đổi).
26-10-2022
(Pháp Lý). Giữ Thanh tra huyện, thành lập Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ, thể chế hóa chủ trương phòng chống tham nhũng... là những vấn đề lớn trong dự án luật Thanh tra sửa đổi. Còn việc sửa Luật Giao dịch điện tử phải đảm bảo tạo hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ cho việc chuyển đổi hoạt động từ môi trường thực sang số.
123