Thứ tư, ngày 29/06/2022 02:11:31 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com
Trang chủ >> Xây dựng pháp luật
 
28-06-2022
Pháp lý) – Quan điểm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng đưa ra trong nghị quyết số 18-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, vừa được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký, ban hành.
26-06-2022
(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ. Trong đó nêu rõ 6 nguyên tắc làm việc của Chính phủ.
26-06-2022
(PLVN) - Tại Nghị quyết số 18-NQ/TW vừa ban hành, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, trọng tâm là sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản có liên quan, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển mới...
25-06-2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 63/2022/QH15 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
18-06-2022
Với 92,77% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.
17-06-2022
(Pháp Lý). Ngày 16/6, Quốc hội đã thông qua nhiều Nghị quyết và Luật quan trọng điều chỉnh trực tiếp lĩnh vực kinh tế doanh nghiệp. Sau đây Pháp lý xin giới thiệu những qui định mới quan trọng trong Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Đặc biệt là những qui định mới trong Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi tạo hành lang pháp lý nâng cao hiệu quả của hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
17-06-2022
(PLVN) - Chiều 16/6, phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, các cấp, các ngành, các cơ quan trong bộ máy nhà nước… khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các luật, nghị quyết vừa được thông qua, khắc phục tình trạng “quyết sách đúng - trúng - kịp thời, nhưng triển khai chậm - kém hiệu quả”.
16-06-2022
(PLVN) - Đầu phiên họp chiều 15/6, với 449/467 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (bằng 90,16% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Luật Điện ảnh sửa đổi.
16-06-2022
PLVN) - Sáng 15/6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).
15-06-2022
(PLVN) - Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) (sửa đổi) chiều 14/6, các đại biểu Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo rà soát để đưa ra các quy định đảm bảo tính nghiêm minh, răn đe nhưng đồng thời cũng phải khả thi trên thực tế.
02-06-2022
(Pháp Lý). Đó là hai nội dung quan trọng được nhiều Đại biểu Quốc hội quan tâm cho ý kiến khi góp ý hai Dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi và Dự Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
01-06-2022
Chiều 31/5, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” chủ trì phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo
30-05-2022
(PLO)- Danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú mới hướng tới người biểu diễn, trình bày tác phẩm, chưa áp dụng với đối tượng sáng tác. Đây có thể là thiếu sót của Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành.
29-05-2022
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, tại Kỳ họp thứ 3 trình Quốc hội thông qua 05 luật, 04 Nghị quyết; cho ý kiến 6 dự án Luật.
29-05-2022
Sáng nay 27/5, Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Luật Dân chủ ở cơ sở.
28-05-2022
(PLVN) - Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) tại phiên họp của Quốc hội (QH) sáng 26/5.
27-05-2022
(PLVN) - Theo Tờ trình dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày tại phiên họp của Quốc hội (QH) sáng nay, 27/5, dự thảo Luật gồm 7 chương, 74 điều, quy định về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; trong cơ quan, đơn vị; trong doanh nghiệp… có nhiều điểm mới.
123