Thứ ba, ngày 03/10/2023 01:44:46 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com
Trang chủ >> Xây dựng pháp luật
 
02-10-2023
(Chinhphu.vn) – Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 26, chiều 28/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
30-09-2023
Nêu quan điểm, rất khó để liệt kê đầy đủ, dự liệu được các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, nên cần thiết có một điều quét như dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, "vẫn phải có van, có khóa chặt chẽ".
29-09-2023
(Chinhphu.vn) - Tại phiên họp thứ 27 vào tháng 10 tới, UBTVQH sẽ cho ý kiến về lộ trình cải cách tiền lương sau khi được Trung ương xem xét, có kết luận; cho ý kiến về công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 6.
29-09-2023
Cho ý kiến về dự án Luật đai (sửa đổi) tại Phiên họp chiều nay, 28.9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, trong trường hợp vẫn còn hai phương án, thì không nên chốt ngay phương án nào. "Chúng ta vẫn còn thời gian, hơn nữa kinh nghiệm xây dựng pháp luật cho thấy, có những vấn đề đến phút cuối Quốc hội mới quyết định, chín muồi mới quyết. Phải thuyết minh khách quan, vô tư, công khai, minh bạch để các đại biểu Quốc hội lựa chọn".
29-09-2023
Phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Phiên họp đã thành công tốt đẹp, là một bước quan trọng chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV.
28-09-2023
Tóm tắt: Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích một số bất cập trong các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay và đưa ra những kiến nghị hoàn thiện.
27-09-2023
Sáng 26.9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 13, thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.
27-09-2023
(Chinhphu.vn) - Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 8/2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 10 nghị định của Chính phủ và 4 quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
25-09-2023
TPO - Tiếp tục phiên họp thứ 26, ngày 29/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp đợt 3, cho ý kiến về 5 nội dung lớn.
25-09-2023
Công tác huy động nguồn lực về tài chính và nhân lực chất lượng cao là vấn đề then chốt trong xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh. Nhấn mạnh điều này, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, các cơ quan nghiên cứu hoàn thiện tốt nhất quy định tại Điều 16, dự thảo Luật về vấn đề này theo hướng hợp lý, bảo đảm yêu cầu thực tiễn và khi áp dụng không vướng.
22-09-2023
(Pháp lý). Dự án Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân ( sửa đổi) đang thu hút sự quan tâm góp ý của các Đại biểu Quốc hội, nhà nghiên cứu khoa học pháp lý, các chuyên gia luật trong ngành tư pháp. Sự quan tâm tập trung góp ý việc sửa đổi, bổ sung nhiều chế định lớn, quan trọng như: Nội hàm Quyền tư pháp; Mô hình tổ chức Tòa án theo thẩm quyền xét xử; Thẩm quyền của Tòa án; Cơ chế bảo đảm tính độc lập của Tòa án; Trách nhiệm thu thập chứng cứ ; Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Thẩm phán...
22-09-2023
Cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) tại phiên họp sáng 20.9, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, đây là dự án Luật về phân cấp, ủy quyền nhằm phát triển Thủ đô Hà Nội theo các mục tiêu đề ra đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chính vì vậy, cần rà soát, quy định rõ các cơ chế, chính sách về phân cấp, phân quyền, bảo đảm toàn diện trên các lĩnh vực, vừa có trọng tâm, trọng điểm để tạo đột phá.
21-09-2023
Chiều 20.9, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 26, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).
21-09-2023
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 26, chiều nay, 20.9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.
19-09-2023
Cho ý kiến về dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) tại phiên họp chiều nay, 18.9, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, cần hết sức cân nhắc, thận trọng, kỹ lưỡng khi quy định nội hàm quyền tư pháp.
19-09-2023
Thảo luận về dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi), các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, cần xác định đầu tư cho số liệu, dữ liệu lưu trữ chính là đầu tư phát triển cho tương lai. Do vậy, dự thảo Luật cần bổ sung làm rõ các chính sách của Nhà nước đối với lưu trữ nói chung và lưu trữ tư trong điều kiện khoa học công nghệ hiện nay cũng như nội dung quản lý Nhà nước về lưu trữ.
16-09-2023
(Chinhphu.vn) - Trong quá trình rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Quốc hội, các bộ, ngành phải chỉ rõ những nội dung cần sửa đổi, bổ sung chứ không chỉ đơn thuần tập hợp các ý kiến góp ý đối với những văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách.
123