Thứ năm, ngày 27/01/2022 04:17:14 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com
Trang chủ >> Diễn đàn trao đổi
 
30-11-2021
Đó là nhấn mạnh của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương tại Hội thảo Khoa học cấp quốc gia “Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng” diễn ra sáng ngày 29.11.
30-11-2021
(PLVN) -Đồng chí Phạm Bình Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã nhấn mạnh như trên tại Hội thảo Khoa học cấp quốc gia “Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng" được tổ chức vào sáng 29/11.
29-11-2021
Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ có phạm vi điều chỉnh và áp dụng là tất cả cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Đây chính là cơ chế để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác cán bộ, cụ thể là “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước... có cơ chế lựa chọn, đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài... Đồng thời, có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, bị xử lý kỷ luật, không còn uy tín đối với nhân dân”(1).
29-11-2021
Hoàn thiện khung pháp lý về khám, chữa bệnh 05:09 | 28/11/2021 Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân càng trở nên cấp bách hơn. Do đó, tại Kỳ họp thứ Hai vừa qua, Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ ngay trong năm 2022 phải nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Bảo hiểm y tế nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý cho lĩnh vực quan trọng này, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân trong điều kiện dịch bệnh dự kiến sẽ còn diễn biến phức tạp.
28-11-2021
Ngày 23/11/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì Hội thảo.
27-11-2021
Theo Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam NGUYỄN TÚC, Quy định 41-QĐ/TW khơi dậy lương tâm, trách nhiệm của cán bộ. Việc từ chức chính là trách nhiệm, lương tâm, đạo đức của cá nhân. Khi nhìn vào quy định, đảm nhiệm công việc, anh cảm thấy mình không hoàn thành nhiệm vụ, cảm thấy quá sức, nếu có liêm sỉ, anh phải sẵn sàng đứng sang một bên cho người khác làm. Chúng ta thúc đẩy đội ngũ cán bộ trưởng thành và lớn mạnh hơn, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
26-11-2021
Kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, đất nước tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, dù còn nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực, quyết tâm, ngành văn hóa đã tập trung đổi mới tư duy từ "làm văn hóa" sang "quản lý nhà nước về văn hóa", xác định quản lý nhà nước thông qua các công cụ pháp luật, cơ chế, chính sách là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để "khơi thông nguồn lực" và "thúc đẩy sáng tạo".
25-11-2021
PLVN) -Chiều 24/11, Bộ trưởng Lê Thành Long và Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về kết quả công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.
23-11-2021
Độc lập là khát vọng của dân tộc Việt Nam từ khi khai sơn phá thạch, cháy bỏng trong tâm can đồng bào ta trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40, âm ỷ và sục sôi suốt hơn một nghìn năm Bắc thuộc, bừng lên ở Bạch Đằng giang khi Ngô Quyền diệt Nam Hán mở lại nền độc lập năm 938. Rồi chống Tống bên bờ sông Như Nguyệt năm 1076, đạp Nguyên 3 lần suốt thế kỷ XIII, lại bình Minh năm 1427, diệt Thanh năm 1789 và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược thắng lợi suốt hơn tám mươi năm, đến giữa thế kỷ XX, để một ngày mùa Thu Ất Dậu, bản Tuyên ngôn Độc lập về một nước Việt Nam độc lập được bố cáo khắp trong gầm trời năm châu.
23-11-2021
Sáng 22.11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ Năm.
22-11-2021
Trong gần 36 năm đổi mới, Việt Nam đã và đang tiến những bước dài trong lịch sử và hội nhập quốc tế. Nhưng nhìn tổng thể, trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, giữa điều kiện toàn cầu hóa, trong rất nhiều vấn đề, nổi bật 6 mệnh đề lớn nhất trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
22-11-2021
Khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa học đường trong rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển bền vững đất nước, các đại biểu tham dự Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2021 đã đề xuất nhiều giải pháp để xây dựng văn hóa học đường và giáo dục giá trị văn hóa trong nhà trường.
21-11-2021
LTS: Ngày 24.11 tới sẽ diễn ra Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Báo Đại biểu Nhân dân giới thiệu loạt bài của TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản với chủ đề: Sứ mệnh “soi đường cho quốc dân đi”, vì một Việt Nam hùng cường:
21-11-2021
(Thanh tra)- Luật Thanh tra được Quốc hội khóa XII thông qua tháng 11/2010 đã góp phần quan trọng trong việc củng cố, kiện toàn hệ thống các cơ quan thanh tra, quy định cụ thể, minh bạch hơn về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra các cấp và thanh tra viên cũng như về phương thức hoạt động thanh tra.
20-11-2021
Chiều 16/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.
19-11-2021
(PLVN) -Ngày 19/11, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì cuộc họp với một số Bộ, ngành góp ý dự thảo báo cáo chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
19-11-2021
Tối 18.11, tại Làng Văn Hóa, Du lịch Các dân tộc Việt Nam- Đồng Mô, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự Lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2021.
123