Thứ tư, ngày 29/06/2022 02:19:35 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com
Trang chủ >> Diễn đàn trao đổi
 
28-06-2022
(PLVN) - Nghị quyết 18-NQ/TW yêu cầu quy định mức thuế cao hơn với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhà, đầu cơ đất, đồng thời, bỏ khung giá đất.
27-06-2022
Tóm tắt: Các vấn đề môi trường, trong đó có vấn đề xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường là mối quan tâm rất lớn không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với các quốc gia khác trên thế giới, bao gồm các quốc gia phát triển và quốc gia đang phát triển. Ô nhiễm môi trường đã và đang gây ra những thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng của con người đồng thời gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của đất nước. Pháp luật hình sự Việt Nam và các nước trên thế giới có những quy định liên quan đến việc xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường của pháp nhân, trong đó có trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân phạm tội.
27-06-2022
Tóm tắt: Các quy định của Hiến pháp, pháp luật về việc thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam luôn có những thay đổi theo thời gian theo hướng chính xác, đầy đủ, khoa học hơn. Tuy vậy, việc thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam cũng còn những vấn đề cần được nghiên cứu làm rõ hơn về mặt lý luận. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đề cập đến một số vấn đề còn vướng mắc trong nhận thức về thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam với mong muốn cùng bàn luận nhằm tìm ra chân lý.
25-06-2022
Pháp Lý - Thời gian qua, trong quá trình điều tra các vụ án về kinh tế, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng các cấp đã tiến hành thu giữ, niêm phong, bảo quản và xử lý vật chứng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản có liên quan, đảm bảo giá trị chứng minh của chứng cứ.
24-06-2022
(Pháp Lý). Bài viết phân tích những đặc điểm pháp lý có tính chất tương đồng và khác biệt giữa Tội tham ô tài sản với Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Việc phân biệt hai tội danh này trong thực tiễn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các cơ quan tiến hành tố tụng khi định tội danh trong quá trình giải quyết vụ án hình sự.
24-06-2022
Tóm tắt: Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động quản lý nhà nước trong đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được, một số quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính còn bất cập gây ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện Luật trên thực tiễn và cần được tiếp tục hoàn thiện.
23-06-2022
(PLVN) -Ngày 30/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027", đến nay nhiều địa phương trong cả nước đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án này.
23-06-2022
(PLVN) - Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân là trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh trong điều kiện mới.
22-06-2022
http://www.lapphap.vn/Pages/TinTuc/211129/Thuc-hien-quyen-luc-nha-nuoc-o-Viet-Nam.html#:~:text=T%C3%B3m%20t%E1%BA%AFt%3A,ra%20ch%C3%A2n%20l%C3%BD.
22-06-2022
(PLVN) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với xu thế thời đại, với yêu cầu thực tiễn và phù hợp với mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
21-06-2022
(PLVN) - Nhân kỷ niệm 40 năm mở ký Công ước của Liên Hợp quốc (LHQ) về Luật Biển 1982 (UNCLOS) và 10 năm Luật Biển Việt Nam, cuối tuần qua, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Truyền hình Quốc hội Việt Nam tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Việt Nam - Đất nước nhìn từ biển” nhằm góp phần nâng cao nhận thức và sự hiểu biết của công chúng đối với các vấn đề lịch sử, pháp lý về UNCLOS nói chung và pháp luật biển, đảo Việt Nam nói riêng.
20-06-2022
Tóm tắt: Tiếp cận công bằng vắc xin đang được quan tâm trên bình diện quốc tế sau khi đề xuất miễn trừ quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc xin Covid-19 được đưa ra. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích các tiến trình của đề xuất miễn trừ quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc xin Covid-19 dựa trên quan điểm các quốc gia, hệ thống pháp lý quốc tế về sở hữu trí tuệ trong mối quan hệ với quyền được chăm sóc sức khỏe của cộng đồng theo các cam kết quốc tế về nhân quyền; và đề xuất các giải pháp trước mắt nhằm bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của cộng đồng từ thực tiễn cuộc khủng hoảng vắc xin Covid-19.
20-06-2022
Tóm tắt: Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích một số hạn chế, bất cập của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay trong điều kiện giao dịch điện tử và các hình thức kinh doanh mới ứng dụng nền tảng công nghệ số phát triển mạnh; và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
19-06-2022
Bộ Tài chính vừa thông báo lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Luật Giá (sửa đổi).
19-06-2022
Pháp Lý) - Những năm gần đây, sự bùng nổ của cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất kinh doanh truyền thống, xuất hiện khái niệm chuyển đổi số, kinh tế số. Tuy nhiên, việc lợi dụng các hoạt động thương mại thông qua các hình thức kinh doanh này đang tồn tại nhiều bất cập, gây phát sinh nhiều rủi ro, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và sự phát triển bền vững của nền kinh tế
18-06-2022
(PLVN) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi đối với dự án Luật giá sửa đổi. Một trong những nội dung mà dư luận quan tâm là Dự thảo Luật giá đã đề xuất xem xét bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu để mặt hàng này được vận động hoàn toàn theo cơ chế thị trường và tôn trọng các nguyên tắc thị trường.
15-06-2022
(PLVN) - Cùng với lập pháp và hành pháp, hoạt động tư pháp có vai trò rất quan trọng, với chức năng bảo vệ luật pháp, bảo vệ quyền con người, bảo vệ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước... Thực hiện công cuộc đổi mới, bên cạnh việc xây dựng, củng cố Nhà nước, Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm đến công tác tư pháp và đổi mới hoạt động tư pháp.
123