Chủ nhật, ngày 23/06/2024 04:45:36 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Tín hiệu đáng mừng trong công tác giảm nghèo


Cập nhật: 4h48' ngày 10/06/2024


 - Chủ Nhật, 09/06/2024, 09:05

Từng nằm trong nhóm các nước nghèo nhất thế giới, nhưng Việt Nam đã vươn mình trở thành một trong các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất. Trong giai đoạn 1989 - 2023, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng 40 lần. Theo các chuyên gia, thời gian tới, cần tiếp tục triển khai linh hoạt và mạnh mẽ chính sách giảm nghèo để giúp các địa phương thoát nghèo bền vững.

 
 

Tỷ lệ giảm nghèo đạt và vượt chỉ tiêu

Việt Nam là 1 trong 30 quốc gia đầu tiên trên thế giới và là quốc gia đầu tiên của châu Á áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, bảo đảm mức sống tối thiểu và thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản 6 chiều về việc làm; y tế; giáo dục; nhà ở; nước sinh hoạt và vệ sinh; thông tin.

Đồng bào Pa Cô tại huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế sử dụng hiệu quả vốn tín dụng chính sách trong phát triển sinh kế (ảnh: Đức Kiên)
Đồng bào Pa Cô tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế sử dụng hiệu quả vốn tín dụng chính sách trong phát triển sinh kế. Ảnh: Đức Kiên

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh, "tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững", đồng thời đặt mục tiêu "tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1 - 1,5% hàng năm". Để đẩy mạnh công tác giảm nghèo, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23.6.2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, tính đến năm 2023, Việt Nam đã đi được nửa chặng đường giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Qua 3 năm triển khai thực hiện, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, đó là tỷ lệ giảm nghèo hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Quốc hội, Chính phủ đề ra; đã có 10 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát nghèo, đời sống hộ nghèo, hộ cận nghèo, địa bàn lõi nghèo có bước cải thiện đáng kể.

Kết thúc chuyến thăm 10 ngày tới Việt Nam vào cuối năm 2023, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về quyền phát triển - ông Surya Deva đã dành lời khen ngợi cho những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong công tác giảm nghèo, tạo việc làm và tăng an sinh xã hội.

Ông Surya Deva cho biết, dù chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 và các cuộc xung đột, Việt Nam đã đạt được bước tiến ấn tượng trong giảm nghèo đa chiều. Việt Nam cũng đang đạt được những tiến bộ trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững và giảm phát thải, để đáp ứng cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Theo báo cáo Chỉ số nghèo đa chiều (MPI) toàn cầu được Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Sáng kiến nghèo đói và phát triển con người (OPHI) tại Đại học Oxford công bố ngày 15.7.2023, Việt Nam là 1 trong 25 quốc gia đã hạ được chỉ số MPI xuống một nửa trong vòng 15 năm.

Triển khai nhiều hoạt động thiết thực

Là một trong những địa phương nằm trong danh sách trình Chính phủ thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, ngoài việc thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác định rõ các nội dung được hỗ trợ theo Quyết định số 880/QĐ-TTg. 

Huyện đã lựa chọn hỗ trợ đầu tư trọng tâm, trọng điểm và duy tu, bảo dưỡng một số công trình giao thông liên xã trên địa bàn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa, nhằm tạo sự đột phá, tạo động lực phát triển, tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ đó, huyện A Lưới đã đạt được các kết quả cao. Đồng thời, huyện A Lưới phấn đấu cuối năm 2024 giảm còn 3.681 hộ (giảm 5.526 hộ so với đầu kỳ), tương ứng mức giảm 60,2%, đạt mục tiêu đề ra. Đến năm 2025, thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện phấn đấu tăng 1,8 lần so với năm 2020. 

Theo thông tin tại Hội nghị Thẩm định hồ sơ công nhận huyện A Lưới thoát nghèo năm 2024 mới đây, đại diện UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đến cuối năm 2023, huyện A Lưới đã rà roát các tiêu chí quy định tại Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg Về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025. Qua đánh giá hệ thống chỉ tiêu xác định, chấm điểm huyện nghèo đến thời điểm cuối năm 2023, A Lưới đạt 25 điểm; vì vậy, huyện bảo đảm điều kiện lập hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định công nhận thoát khỏi tình trạng huyện nghèo sớm trước 1 năm so với quy định.

Dù nhiều địa phương thoát diện đặc biệt khó khăn nhưng theo đánh giá của các chuyên gia, kết quả giảm nghèo của Việt Nam chưa thật sự bền vững, nguy cơ tái nghèo và phát sinh nghèo còn cao; chênh lệch mức sống, điều kiện tiếp cận các dịch vụ cơ bản, tiếp cận thị trường, giải quyết việc làm giữa các địa phương, vùng, miền, nhóm dân cư chưa thu hẹp nhiều. Một số nơi đời sống còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tình trạng thoát nghèo của nhóm đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu bền vững; 20% nhóm đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo đã tái nghèo chỉ sau 2 năm.

Trong khi đó, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo duy trì ở mức 1,0 - 1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3,0%/năm; đến năm 2025, có 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Để đạt mục tiêu này, các chuyên gia cho rằng, cần phải có những đổi mới, sáng tạo hơn trong cách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các giải pháp giảm nghèo phải triển khai thiết thực và hiệu quả hơn nữa. Đặc biệt, cần đẩy mạnh giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia. 

 
Dương Lê--ĐBND