Thứ tư, ngày 24/07/2024 01:25:22 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Trích lục bản sao giấy khai sinh cho con nhập học, liên hệ cơ quan nào?


Cập nhật: 15h11' ngày 10/07/2024


 

(PLO)- Theo khoản 1 Điều 13 Nghị định 87/2020, người dân không cần về nơi đăng ký ban đầu để trích lục bản sao giấy khai sinh, mà có thể đến UBND cấp xã nơi đang ở để trích lục theo quy định.

 
0:00/0:00
0:00

Tôi đi làm thủ tục nhập học cho con thì trong hồ sơ nộp học có Giấy khai sinh bản sao. Tôi đã làm thất lạc hết bản sao Giấy khai sinh của con, giờ chỉ còn bản chính. Hiện tại tôi không còn ở nơi trước đây tôi làm giấy khai sinh cho bé.

Tôi xin hỏi tôi xin cấp bản sao Giấy khai sinh cho con thì có cần phải về UBND xã/ phường nơi tôi đã khai sinh cho bé để làm thủ tục cấp hay không hay tôi có thể xin cấp ở xã/ phường nơi tôi đang ở?

Bạn đọc Hoa Mai (quận Bình Thạnh, TP.HCM)

Luật sư Ngô Minh TrựcĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Điều 63 Luật Hộ tịch 2014 quy định về cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch đã đăng ký như sau: Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký.

Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch gồm cơ quan đăng ký hộ tịch, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và cơ quan khác được giao thẩm quyền theo quy định của pháp luật (khoản 5 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014).

Cá nhân có yêu cầu khai thác thông tin hộ tịch của mình trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thì gửi yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, xác nhận thông tin hộ tịch tới cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch có thẩm quyền (khoản 6 Điều 8 Nghị định 87/2020).

Khoản 1 Điều 13 Nghị định 87/2020 quy định những cơ quan sau có thẩm quyền cấp bản sao trích lục hộ tịch theo yêu cầu của cá nhân, không phụ thuộc vào nơi đã đăng ký việc hộ tịch và nơi cư trú của người có yêu cầu:

Cơ quan đăng ký hộ tịch khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện từ để đăng ký hộ tịch theo thẩm quyền; cấp bản sao trích lục hộ tịch; cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; thống kê số liệu đăng ký hộ tịch và thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước khác trong lĩnh vực hộ tịch theo quy định pháp luật.

Bộ Tư pháp khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử để cấp bản sao trích lục hộ tịch, xác nhận thông tin hộ tịch đối với tất cả các trường hợp có thông tin hộ tịch trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; triển khai việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với các cơ sở dữ liệu khác của bộ, ngành, địa phương; thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước khác trong lĩnh vực hộ tịch theo quy định pháp luật.

Bộ Ngoại giao khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử để cấp bản sao trích lục hộ tịch, xác nhận thông tin hộ tịch đối với các trường hợp đã đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện; thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước khác trong lĩnh vực hộ tịch theo quy định pháp luật.

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử để cấp bản sao trích lục hộ tịch, xác nhận thông tin hộ tịch đối với các trường hợp đã đăng ký hộ tịch tại các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn hoặc người có yêu cầu đang cư trú trên địa bàn; thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước khác trong lĩnh vực hộ tịch trên địa bàn theo quy định pháp luật.

Cơ quan đăng ký hộ tịch là UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã), UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương (sau đây gọi là UBND cấp huyện), Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài - sau đây gọi là Cơ quan đại diện (khoản 1 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014.

Từ các quy định của pháp luật nêu trên, bạn không cần phải về nơi đăng ký ban đầu để trích lục bản sao giấy khai sinh. Bạn có thể đến UBND cấp xã nơi bạn đang ở để trích lục bản sao giấy khai sinh cho con theo quy định.

tin cùng chuyên mục