(PLO)- Từ ngày 1-7-2023, mức lương cơ sở tăng thì lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng sẽ tăng theo.

Sáng 10-3, tại hội nghị báo cáo viên TP.HCM tháng 3-2023, TS Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM đã có báo cáo về những chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) thay đổi mới trong năm 2023.

Trong các nội dung được báo cáo tại hội nghị có thông tin được nhiều người quan tâm: Quy định về mức lương cơ sở tăng từ ngày 1-7-2023 sẽ kéo theo mức lương hưu, trợ cấp liên quan đến BHXH cũng tăng theo.

Tăng lương cơ sở, lương hưu có tăng theo? ảnh 1

Người dân được tư vấn những quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Tăng mức lương hưu, trợ cấp BHXH ngày 1-7

Theo quy định tại khoản 1 điều 3 Nghị quyết 69/2022 thì đối với đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng do ngân sách nhà nước đảm bảo sẽ được tăng thêm như sau:

- Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6-2023 với với các đối tượng đã được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021.

- Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6-2023 đối với những đối tượng chưa được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021.

Tăng mức hưởng lương hưu tối thiểu

Những người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng từ trước ngày 1-1-1995, sau khi điều chỉnh tăng thêm 12,5% theo mức điều chỉnh chung:

- Mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thì mức hưởng được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng trở xuống.

- Tăng lên bằng 3 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng /tháng đến dưới 3 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh việc tăng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH thì việc tăng mức lương cơ sở thì mức đóng vào quỹ hưu trí cũng sẽ tăng lên.

Tăng mức đóng vào quỹ hưu trí tử tuất của cán bộ công chức viên chức

- Mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tính như sau:

Mức đóng = 8% x tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)

- Riêng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường thị trấn sẽ được tính:

Mức đóng = 8% x mức lương cơ sở

Như vậy, khi tăng lương tối thiểu lên 1.800.000 đồng/tháng từ 1-7 thì mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ tăng theo.