Chủ nhật, ngày 24/10/2021 10:19:27 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chắt lọc vấn đề, bảo đảm tính khách quan


Cập nhật: 6h2' ngày 14/07/2021


 

 
Sáng 13.7, tiếp tục Phiên họp thứ 58, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân (tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV).
 

Kỷ cương để dân trọng, năng động để dân nhờ

Trình bày dự thảo Báo cáo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cho biết, đối với tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri và Nhân dân đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tổ chức thành công cuộc bầu cử trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,6%.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực trình bày dự thảo Báo cáo
Ảnh: Hồ Long

Cử tri và Nhân dân mong muốn các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp sau khi trúng cử cần thường xuyên liên hệ, tiếp xúc, gắn bó với cử tri và Nhân dân, trước hết là đối với cử tri nơi mình ứng cử và cử tri nơi công tác, nơi cư trú; thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Thực hiện đúng chương trình hành động đã báo cáo trước cử tri; lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh trung thực với Quốc hội, HĐND; kiến nghị, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong đời sống của Nhân dân. Các đại biểu dân cử cần không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu nội dung hoạt động, nhất là về những nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc…

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, cử tri và Nhân dân mong muốn Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường, nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng, chống tình trạng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Đồng thời, đề nghị Chính phủ và Bộ Y tế tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa việc nghiên cứu, phát triển, sản xuất vaccxin Covid-19 trong nước; khẩn trương triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 toàn dân…

Về kiện toàn, nâng cao chất lượng bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri và Nhân dân hoan nghênh Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sớm ban hành chương trình hành động cụ thể đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; kiện toàn, sắp xếp các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước. Cử tri và Nhân dân mong muốn Quốc hội Khóa XV tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phát huy thực chất vai trò của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu, nhất là đại biểu chuyên trách; xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan nhà nước thật sự tinh gọn, không chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách nền hành chính, cải cách tư pháp. Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, có biện pháp kịp thời, hiệu quả hơn nữa trong việc thu hồi tài sản tham nhũng; tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống "chạy chức, chạy quyền"; loại bỏ ra khỏi bộ máy Nhà nước những cán bộ thoái hóa, biến chất…

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị, các đại biểu Quốc hội đề cao trách nhiệm, nỗ lực thực hiện chương trình hành động và lời hứa trước cử tri trong quá trình vận động bầu cử; phát huy trí tuệ, gương mẫu, bản lĩnh, thật sự gắn bó "máu thịt" với Nhân dân: tận tụy để dân mến, trách nhiệm để dân thương, kỷ cương để dân trọng, năng động để dân nhờ. Quốc hội tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao; thể chế hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chú trọng giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, công trình trọng điểm và công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân.

Chính phủ chỉ đạo khẩn trương triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; sớm có đề án tổng thể và nghị quyết chuyên đề về thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, thích ứng với nền kinh tế số. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo để sớm ban hành các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; kịp thời bổ sung, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đủ mạnh để góp phần phát triển kinh tế - xã hội… Chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng Quỹ vaccine phòng, chống Covid - 19, minh bạch thông tin về tiếp nhận và sử dụng nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Ảnh: Hồ Long

Khẳng định tinh thần yêu nước, niềm tin của Nhân dân

Đa số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với các nội dung dự thảo Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nhị của cử tri và Nhân dân (Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XIV); cho rằng, dự thảo Báo cáo đã tổng hợp các ý kiến khá toàn diện, sát với tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, đều là những vấn đề lớn của xã hội, được cử tri và Nhân dân quan tâm gửi đến Quốc hội.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trên cơ sở nguồn thông tin qua phản ánh của cử tri từ các cuộc vận động bầu cử và nguồn thông tin dư luận phản ánh của Nhân dân thông qua MTTQ các cấp, dự thảo Báo cáo cần chắt lọc ra các vấn đề lớn, phân loại ra các nhóm, cần chỉ rõ vấn đề nào là ý kiến đa số, vấn đề nào là ý kiến một phần để bảo đảm tính khách quan.

Đi vào vấn đề cụ thể, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, dự thảo Báo cáo cần gắn với các nội dung của Kỳ họp thứ Nhất. Đây là Kỳ họp đầu nhiệm kỳ mới, cần nhấn mạnh thêm tính chính trị, tư tưởng chung của toàn dân bày tỏ tin tưởng vào đường lối của Đảng đã đề ra trong Đại hội XIII, phương hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tới mà ngay sau Đại hội, Quốc hội, Chính phủ đã triển khai có hiệu quả và bước vào nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được.

Ở góc độ khác, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, dự thảo Báo cáo cần phản ánh sâu sắc hơn về ý nghĩa, thành công của cuộc bầu cử có tính nhân dân rất cao đã góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, trong đó khẳng định tinh thần yêu nước, niềm tin, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng cùng Đảng, Nhà nước vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế nhưng vẫn tổ chức bầu cử thành công.

 
Trung Thành--ĐBND

tin cùng chuyên mục