Thứ tư, ngày 22/03/2023 01:29:40 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Có được tính hệ số trượt giá khi nhận BHXH một lần?


Cập nhật: 7h35' ngày 16/03/2023


 

(Chinhphu.vn) – Bà Kiều Thị Thúy Đạt làm việc ở một công ty tư nhân. Trước năm 2014, bà đóng BHXH bắt buộc được 5 tháng, từ năm 2014 trở đi, bà đóng được 7 năm 9 tháng.

 
15/03/2023  11:02

Bà Đạt đã làm hồ sơ nhận BHXH một lần và trong quyết định thì số tiền bà nhận được không giống như số tiền đã tính trên các phần mềm hay hướng dẫn tính trên một số trang web. Bà được biết là do cơ quan BHXH không tính hệ số trượt giá.

Bà Đạt hỏi, bà có thuộc đối tượng được tính hệ số trượt giá khi nhận BHXH một lần không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 60 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định về mức hưởng BHXH một lần:

Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Theo đó, tại Điều 79 Luật này quy định về mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH như sau:

Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng.

Thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH của người lao động được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

Hiện nay BHXH Việt Nam không phối hợp hoặc ủy quyền cho trang web nào về việc tính mức hưởng các chế độ BHXH.

Mặt khác, ngày 3/1/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH có hiệu lực từ ngày 20/2/2023. Sau thời điểm Thông tư trên có hiệu lực, cơ quan BHXH thực hiện điều chỉnh và chi trả khoản chênh lệch theo quy định qua tài khoản cá nhân đã đăng ký.

BHXH Việt Nam cung cấp thông tin chính sách để bà được biết và đối chiếu. Đề nghị bà liên hệ đến cơ quan BHXH nơi giải quyết hồ sơ để được hỗ trợ trực tiếp.

Hải Hoa--chinhphu.vn

tin cùng chuyên mục