Thứ tư, ngày 24/07/2024 12:08:34 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Cấm mang di vật, cổ vật giá trị ra nước ngoài


Cập nhật: 17h40' ngày 29/01/2013


fiogf49gjkf0d

23/01/2013 - 05:45

Cấm mang di vật, cổ vật giá trị ra nước ngoài
(PL)- Bộ VH-TT&DL vừa ban hành danh mục các loại di vật, cổ vật không được mang ra nước ngoài, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-2.

Các loại di vật, cổ vật không được mang ra nước ngoài bao gồm: di vật, cổ vật bằng các chất liệu có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học thuộc các giai đoạn lịch sử Việt Nam trước tháng 9-1945; tài liệu có giá trị về lịch sử, văn hóa, chủ quyền quốc gia; bản thảo tác phẩm văn học, bản gốc tác phẩm tạo hình, tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, có tác dụng và ảnh hưởng lớn trong xã hội được sáng tác từ tháng 9-1945 đến nay; di vật, cổ vật bằng các chất liệu có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học thuộc di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng và kiểm kê...

Ngoài ra, các di vật, cổ vật có giá trị tiêu biểu liên quan đến các sự kiện quan trọng và sự nghiệp của các nhà hoạt động cách mạng tiêu biểu, nhà hoạt động chính trị, quân sự xuất sắc trong thời kỳ thành lập Đảng, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước từ tháng 9-1945 đến nay; cổ vật bằng các chất liệu có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học có xuất xứ từ nước ngoài (trừ trường hợp tạm nhập khẩu - tái xuất khẩu) cũng không được phép mang ra nước ngoài.

Đ.LIÊN