Thứ tư, ngày 24/07/2024 12:07:52 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Chỉ thực hiện dự án khi hoàn thành nhà máy xử lý nước thải


Cập nhật: 16h57' ngày 21/03/2013


fiogf49gjkf0d

21/03/2013 - 07:50

Chỉ thực hiện dự án khi hoàn thành nhà máy xử lý nước thải
(PL)- Các nhà máy, dự án trong khu, cụm công nghiệp chỉ được tiến hành xây dựng khi đã hoàn thành nhà máy xử lý nước thải, bảo đảm xử lý toàn bộ nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành.

Đây là nội dung được quy định tại Nghị quyết 35 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành có liên quan khẩn trương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Ngoài ra, xử lý nghiêm các vi phạm trong khai thác khoáng sản; loại bỏ khỏi khu vực dân cư, nông thôn những quy hoạch làng nghề gây ô nhiễm; đẩy nhanh tiến độ di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi các đô thị…

Đ.LIÊN