Thứ tư, ngày 24/07/2024 12:33:20 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Văn bản mới nhận từ ngày 4 đến 9-3 (phần 3)


Cập nhật: 17h3' ngày 21/03/2013


fiogf49gjkf0d

12/03/2013 - 09:00

Văn bản mới nhận từ ngày 4 đến 9-3 (phần 3)
Bao gồm các nội dung về chính sách thuế; hóa đơn; vướng mắc thu lệ phí; xử lý vi phạm về nhãn hàng hóa đối với hàng nhập khẩu; thời hạn cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của Việt Kiều; hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu...

CV 535/TCT-HTQT ngày 7-2: Về chính sách thuế.

CV 697/TCT-CS ngày 5-3: Sử dụng hóa đơn đối với hoạt động vận tải biển quốc tế.

CV 704/TCT-TTHT ngày 5-3: Phối hợp thông tin di tích lịch sử ngành tài chính.

CV 729/TCT-CS ngày 6-3: Về chính sách thuế.

CV 963/TCHQ-TXNK ngày 22-2: Phân loại mặt hàng “máy dập khuy túi xách giấy”.

CV 972/TCHQ-TXNK ngày 23-2: Vướng mắc thu lệ phí cà phê xuất khẩu năm 2013.

CV 1015/TCHQ-PC ngày 26-2: Xử lý vi phạm nhãn đối với hàng hóa nhập khẩu.

CV 1019/TCHQ-GSQL ngày 27-2: Thời hạn cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của Việt Kiều được phép hồi hương.

CV 1026/TCHQ-GSQL ngày 27-2: Hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu cho các tờ khai đăng ký sai loại hình.

CV 1039/TCHQ-GSQL ngày 27-2: Thủ tục hải quan đối với mặt hàng khí hóa lỏng Propane và Butane.

CV 1053/TCHQ-GSQL ngày 27-2: Làm thủ tục tạm nhập tái xuất.

CV 1069/TCHQ-GSQL ngày 28-2: Thông báo kết quản xác minh C/O mẫu E.

CV 1070/TCHQ-TXNK ngày 28-2: Vướng mắc thuế nhập khẩu dự án đầu tư.

CV 1072/TCHQ-TXNK ngày 28-2: Nợ thuế do Ngân hàng quy đổi tỷ giá liên Ngân hàng tại thời điểm nộp thuế

CV 1103/TCHQ-GSQL ngày 4-3: Triển khai kho hàng không kéo dài tại khu công nghiệp VSIP, tỉnh Bắc Ninh.

CV 1105/TCHQ-TXNK ngày 4-3: Xét giảm giá hàng nhập khẩu

CV 1111/TCHQ-GSQL ngày 4-3: Nhập gỗ qua lối mở Đồn Biên phòng 751.

CV 1116/TCHQ-GSQL ngày 4-3: Thông báo kết quả xác minh C/O mẫu AK.

CV 1119/TCHQ-GSQL ngày 5-3: Chuyển máy móc, thiết bị và nguyên liệu sang trụ sở mới của doanh nghiệp chế xuất.

CV 1125/TCHQ-TXNK ngày 5-3: Phân loại mặt hàng xe ô tô chỉ huy và truyền hình hiện trường cơ động.

Mọi thắc mắc, liên hệ văn bản vui lòng gửi thư về danglien@phapluattp.vn, điện thoại 08 39910101, 0908.324.924 (gặp cô Liên)