Chủ nhật, ngày 23/06/2024 04:26:05 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Văn bản mới nhận từ ngày 4 đến 9-3 (phần 1)


Cập nhật: 17h3' ngày 21/03/2013


fiogf49gjkf0d

11/03/2013 - 07:58

Văn bản mới nhận từ ngày 4 đến 9-3 (phần 1)
Bao gồm các nội dung về triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp...

CT 03/CT-TTg ngày 5-3: Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại.

TT 05/2013/TT-BKHCN ngày 20-2: Sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/07/2010 và Thông tư 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/07/2011.

TT 11/2013/TT-BCA ngày 1-3: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 02/10/2010 và Nghị định 71/2012/NĐ-CP ngày 19/09/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

TT 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25-2: Quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.


Ảnh: Internet

TT 15/2013/TT-BNNPTNT ngày 26-2: Quy định thực hiện một số điều của Nghị định 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông.

TT 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28-2: Về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.

NĐ 21/2013/NĐ-CP ngày 4-3: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

TT 24/2013/TT-BTC ngày 1-3: Hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lọc hoá dầu Bình Sơn.

NQ 32/NQ-CP ngày 7-3: Về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2013.

TB 94/TB-VPCP ngày 7-3: Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng Tây Bắc năm 2013.

QĐ 152/QĐ-BNV ngày 26-2:.Kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

QĐ 397/QĐ-TTg ngày 5-3: Về "Ngày truyền thống Thi hành án dân sự".

QĐ 411/QĐ-TTg ngày 7-3: Phê duyệt Kế hoạch huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an năm 2013.

CV 651/LĐTBXH-TCDN ngày 4-3: Rà soát, điều chỉnh nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm theo Quyết định 826/QĐ-LĐTBXH.

CV 671/BNV-TL ngày 28-2: Về chế độ phụ cấp thu hút.

CV 1390/BGDĐT-GDCN ngày 5-3: Hướng dẫn thực hiện học phần Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chương trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp khối ngành Khoa học Xã hội.

CV 1594/BCT-KHCN ngày 26-2: Hướng dẫn thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và đăng ký nhiệm vụ năm 2014.

CV 1771/BGTVT-PC ngày 5-3: Về việc triển khai thi hành Luật Thủ đô.

CV 2661/QLD-CL ngày 26-2: Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Còn tiếp.