Thứ tư, ngày 24/07/2024 12:51:25 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Văn bản mới nhận từ ngày 11 đến 16-3 (phần 1)


Cập nhật: 17h3' ngày 21/03/2013


fiogf49gjkf0d

18/03/2013 - 08:19

Văn bản mới nhận từ ngày 11 đến 16-3 (phần 1)
Bao gồm các nội dung về sửa đổi, bổ sung về bảo hiểm thất nghiệp; nhân viên y tế thôn, bản; kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng; quảng cáo thực phẩm; điều chỉnh giá nước sinh hoạt khu vực nông thôn; nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp...

TT 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 1-3: Sửa đổi, bổ sung thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp.

TT 07/2013/TT-BYT ngày 8-3: Quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản.

TTLT 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8-3: Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

TT 07/2013/TT-NHNN ngày 14-3: Quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng.

TT 08/2013/TT-BYT ngày 13-3: Hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

TTLT 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11-3: Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định 60/2011/QĐ -TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015.

QĐ 10/2013/QĐ-UBND HN ngày 11-3: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2016 ban hành kèm theo Quyết định 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/07/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố.


Nông thôn ngoại thành Hà Nội. Ảnh: Internet

QĐ 11/2013/QĐ-UBND TPHCM ngày 11-3: Điều chỉnh giá nước sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

QĐ 17/2013/QĐ-TTg ngày 12-3: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế.

NĐ 22/2013/NĐ-CP ngày 13-3: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

TTLT 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 8-3: Sửa đổi, bổ sung TTLT 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

TT 26/2013/TT-BTC ngày 11-3: Hướng dẫn giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho Dự án Xây dựng nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

TT 27/2013/TT-BTC ngày 12-3: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

TB 106/TB-VPCP ngày 12-3: Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh.

TT 232/2012/TT-BTC ngày 28-12: Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài.

QĐ 340/QĐ-BTC ngày 25-2: Đính chính Thông tư 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

QĐ 419/QĐ-TTg ngày 8-3: Phê duyệt "Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".

QĐ 437/QĐ-TTg ngày 11-3: Công nhận thành phố Tuy Hòa là đô thị loại II.

QĐ 449/QĐ-TTg ngày 12-3: Phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.

QĐ 454/QĐ-TTg ngày 13-3: Thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015".

QĐ 1145/QĐ-UBND TPHCM ngày 8-3: Ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai Đề án 1928 “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2016.

Còn tiếp