Thứ tư, ngày 24/07/2024 12:30:30 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

117 hóa chất nguy hiểm phải đăng ký sử dụng


Cập nhật: 16h30' ngày 24/04/2013


fiogf49gjkf0d

24/04/2013 - 07:25

117 hóa chất nguy hiểm phải đăng ký sử dụng
(PL)- Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư quy định việc đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp.

Có 117 loại hóa chất phải thực hiện đăng ký sử dụng. Việc đăng ký được thực hiện bằng văn bản tại Sở Công Thương thuộc địa bàn quản lý trong vòng 15 ngày trước khi bắt đầu sử dụng. Tổ chức, cá nhân cũng phải thực hiện việc đăng ký lại nếu chuyển đổi chủ sở hữu, thay đổi mục đích sử dụng hoặc thay đổi địa điểm hoạt động.

Quy định trên là nhằm thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại. Hiện nay việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất ngày càng gia tăng, kèm theo là các nguy cơ xảy ra các sự cố đe dọa sức khỏe, tính mạng con người, an ninh xã hội và môi trường do công tác quản lý hóa chất ở các cấp còn chưa được quan tâm đúng mức.

Đ.LIÊN