Thứ ba, ngày 09/08/2022 09:37:41 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Góp ý dự thảo Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên


Cập nhật: 3h55' ngày 20/06/2022


 

Thứ Sáu, 10/06/2022, 15:50 [GMT+7]
    Ngày 10/6/2022, tại Quảng Nam, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương (khu vực miền Trung - Tây Nguyên) đối với dự thảo Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.
 
    Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, thành viên Ban Chỉ đạo; Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban Chỉ đạo; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. 
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, đại diện Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy (14 địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên); đại diện Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy; thành viên Tổ Biên tập; các chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí làm công tác thực tiễn và đại diện một số vụ chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương.
 
    Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án cho biết, trong quá trình xây dựng Đề án, Ban Chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo, huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các cấp ủy, tổ chức đảng, các viện nghiên cứu, trường Đại học, các chuyên gia, nhà khoa học có kinh nghiệm lý luận và thực tiễn sâu sắc về lĩnh vực này trên phạm vi cả nước. Nhất là, huy động 10 chuyên gia, nhà khoa học pháp lý đầu ngành của đất nước tham gia Tổ biên tập xây dụng Đề án; chỉ đạo Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng chính phủ, các cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương nghiên cứu, xây dựng qua 27 chuyên đề về các vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời gian qua, nhất là từ khi thực hiện Cương lĩnh năm 1991 đến nay; tổ chức 03 Hội thảo Quốc gia, 06 cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học chuyên đề, tổng hợp, tiếp thu hơn 600 ý kiến tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học,... Từ kết quả nghiên cứu báo cáo các chuyên đề, kết quả các Hội thảo, Tọa đàm, ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học; bám sát Cương lĩnh của Đảng; Hiến pháp của đất nước qua các thời kỳ; các Nghị quyết của Trung ương, nhất là Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện dự thảo Đề án, đây là Hội nghị thứ hai sau Hội nghị tại Quảng Ninh trong kế hoạch tổ chức 03 hội nghị tại khu vực miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam để xin ý kiến các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương…
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tổng kết Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tổng kết Hội nghị
    Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung quan trọng, như: Đánh giá ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam thời gian qua nêu trong Đề án và dự thảo Nghị quyết; quan điểm, mục tiêu, đột phá, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam từ nay đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Nhất là, đối với mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và 03 đột phá chiến lược nêu trong dự thảo Nghị quyết; 15 vấn đề quan trọng, còn có ý kiến khác nhau của Đề án…
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án khai mạc Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án khai mạc Hội nghị
    Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo biểu dương, đánh giá cao công tác chuẩn bị Hội nghị của Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo; sự phối hợp của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và sự tham gia đầy đủ, đúng thành phần của các đại biểu; đồng chí cho rằng, các ý kiến phát biểu thẳng thắn, trách nhiệm, đây là những ý kiến quan trọng, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, gắn với công việc hằng ngày của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị của địa phương; phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, quá trình xây dựng Đề án đã đạt được sự thống nhất cao về những vấn đề khoa học, lý luận và thực tiễn chính trị - pháp lý cốt lõi, quan trọng về nhà nước pháp quyền và Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, trong đó: Quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ và kiểm soát hiệu quả; có hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, nhân đạo, hiện đại, đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, được thực hiện nghiêm minh và nhất quán; công bằng, công lý được thực thi; sự tôn nghiêm của Hiến pháp được khẳng định; quyền con người, quyền công dân được công nhận, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ; pháp luật quốc tế được tôn trọng, thực thi nguyên tắc bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc và tích cực đóng góp vào hòa bình và tiến bộ xã hội trên thế giới.
 
    Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đề nghị, đại biểu dự Hội nghị, nhất là các đồng chí Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục tổ chức nghiên cứu kỹ Đề án, phổ biến, quán triệt đúng tinh thần trong cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức về chủ trương, quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước và tầm quan trọng của Đề án; Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sẽ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các tỉnh ủy, thành ủy tại khu vực phía Nam, sau đó xin ý kiến các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan ở Trung ương để hoàn thiện dự thảo Đề án trình Bộ Chính trị cho ý kiến.
Đặng Phước - Anh Hưng--Noichinh.vn