Thứ bảy, ngày 09/12/2023 12:49:27 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

UBTVQH kết luận về báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan


Cập nhật: 5h16' ngày 22/09/2022


 Quốc Huy | 21/09/2022, 18:57

UBTVQH vừa ban hành kết luận về các báo cáo của Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC  về  giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022.

Tại Phiên họp thứ 15, UBTVQH đã xem xét, cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 và ban hành kết luận.

z3739101880784_17b553d469d4f9ea26b5d7d59c555047.jpg

Kết luận nêu rõ: UBTVQH đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, các Bộ, ngành, địa phương có nhiều nỗ lực, quyết tâm, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đổi mới, biện pháp chỉ đạo quyết liệt nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022. Những kết quả tích cực đạt được trong lĩnh vực công tác này đã góp phần duy trì sự ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19.

UBTVQH cơ bản nhất trí với những đánh giá, nhận định về tình hình khiếu nại, tố cáo, kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và các giải pháp được nêu trong các Báo cáo của Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp. Báo cáo được chuẩn bị nghiêm túc với nhiều số liệu cụ thể, có phân tích, so sánh với năm trước, cơ bản phản ánh đầy đủ tình hình và kết quả của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong kỳ báo cáo.

Để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng của các Báo cáo trình Quốc hội, UBTVQH đề nghị Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC cần bổ sung, làm rõ, đánh giá sâu sắc hơn một số nội dung, cụ thể:

Chỉ đạo tổng hợp, bổ sung, cập nhật số liệu về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực phụ trách đầy đủ trong 12 tháng thuộc kỳ báo cáo để báo cáo Quốc hội theo đúng quy định;

Đánh giá, làm rõ thêm về đặc điểm, tình hình khiếu nại, tố cáo năm 2022 và nguyên nhân; làm rõ việc tăng, giảm số lượng, số vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh so với năm 2021 và các năm trước, cả về số lượt, số người, số vụ việc, số đoàn khiếu kiện đông người đến trụ sở tiếp dân và các cơ quan nhà nước; phân loại, làm rõ những vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, những việc tồn đọng từ những năm trước, số vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; chất lượng giải quyết tố cáo lần đầu, lần tiếp theo; phân tích, chỉ rõ những nội dung có chuyển biến tích cực, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân; xác định rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và các bài học kinh nghiệm;..

Yêu cầu các cơ quan rà soát, bổ sung toàn diện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục các tồn tại, hạn chế, trong đó cần làm rõ những giải pháp trọng tâm, then chốt, mang tính đột phá cần thực hiện ngay, những giải pháp cơ bản, lâu dài để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đề nghị Chính phủ tập trung chỉ đạo, có giải pháp quyết liệt, hiệu quả để giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, hạn chế tối đa việc phát sinh vụ việc mới gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; TANDTC, VKSNDTC tiếp tục chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm phấn đấu đạt chỉ tiêu Quốc hội giao;

Bổ sung, làm rõ, nêu cụ thể những Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị làm chưa tốt, chưa chấp hành nghiêm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, những nơi có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, chậm giải quyết và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

UBTVQH cũng đề nghị Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC chỉ đạo nghiên cứu tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các Báo cáo trình Quốc hội, bảo đảm thời hạn gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội theo đúng quy định.

UBTVQH giao Thường trực Ủy ban Pháp luật chủ trì, phối hợp với Thường trực Ủy ban Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, Ban Dân nguyện, nghiên cứu, đề xuất nội dung đưa vào dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2022) về tăng cường chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

 
Bài liên quan
Thiếu thuốc, vật tư y tế không phải do vướng từ Luật Đấu thầu
Tình trạng không minh bạch, "quân xanh, quân đỏ" trong đấu thầu; Thiếu thuốc, sinh phẩm vật tư y tế hiện nay có phải do vướng mắc từ đấu thầu hay không, là vấn đề được nhiều người quan tâm.