Thứ bảy, ngày 09/12/2023 11:02:08 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Bộ Tư pháp tập huấn hướng dẫn đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại Tiền Giang


Cập nhật: 5h44' ngày 23/11/2022


 

Bộ Tư pháp tập huấn hướng dẫn đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại Tiền Giang
 
0:00/0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 22/11, Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn đánh giá, công nhận xã, huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho 200 công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã và công chức Phòng Tư pháp trực tiếp tham mưu cho Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cấp huyện.

Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, ông Nguyễn Tấn Phong – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang cho biết, công tác đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang chính thức từ năm 2017. Mục tiêu quan trọng của đánh giá, công nhận cấp xã, huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là thực hiện các tiêu chí liên quan về tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác đánh giá và tổ chức tập huấn cho toàn thể công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Bộ Tư pháp tập huấn hướng dẫn đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại Tiền Giang ảnh 1

Các đại biểu tham dự tập huấn

Trong quá trình thực hiện đánh giá, nhất là đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật để phục vụ xét công nhận nông thôn mới nâng cao do mới thực hiện nên vẫn còn một số hạn chế nhất định, do đó Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang đề nghị các đại biểu tham dự nghiêm túc, tập trung và có sự trao đổi liên hệ thực tế. Từ đó, sau tập huấn các đại biểu nắm rõ hơn từng vấn đề, để tham mưu lãnh đạo đơn vị các giải pháp thực hiện, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng ở địa phương.

Bộ Tư pháp tập huấn hướng dẫn đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại Tiền Giang ảnh 2TS Ngô Quỳnh Hoa - Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp tập huấn một số nội dung cơ bản theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Tại hội nghị, TS Ngô Quỳnh Hoa - Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã quán triệt, giới thiệu nội dung cơ bản theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với các nội dung: Điểm số, cách tính điểm các tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; trình tự, thủ tục, đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…

Bộ Tư pháp tập huấn hướng dẫn đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại Tiền Giang ảnh 3

Các đại biểu đã tham gia trao đổi, thảo luận và chia sẻ các vấn đề liên quan, một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương. Đặc biệt, TS Ngô Quỳnh Hoa đã tổ chức cho các đại biểu cấp huyện, xã trên tham gia sắp xếp các bước thực hiện trình tự thủ tục tự đánh giá. Thông qua hoạt động này, các đại biểu nắm rõ hơn về trình tự, thủ tục tự đánh giá, từ đó triển khai về cơ sở được đồng bộ, hiệu quả, chặt chẽ hơn.

Bộ Tư pháp tập huấn hướng dẫn đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại Tiền Giang ảnh 4

Bà Nguyễn Thị Thạo trao đổi thông tin với đại biểu Thị xã Cai Lậy trong thực hiện tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật về xã nông thôn mới nâng cao

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự cũng được tập huấn, quán triệt các nội dung cơ bản của Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Chuyên đề này do bà Nguyễn Thị Thạo – Trưởng phòng Quản lý công tác tiếp cận pháp luật và Tổng hợp, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp trình bày. Trong đó, bà Nguyễn Thị Thạo đã tập trung hướng dẫn tiêu chí huyện, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.