Chủ nhật, ngày 26/05/2024 12:30:44 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh kiểm tra tại Ninh Bình


Cập nhật: 16h36' ngày 25/01/2013


 

 

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2012, ngày 14/12, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cùng Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đã đi  kiểm tra, nắm tình hình thực hiện công tác thanh tra năm 2012 tại Ninh Bình. Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Trị cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh Ninh Bình đã tiếp và làm việc với Đoàn.

 

 

Thừa ủy quyền của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ông Nguyễn Tất Tiến, Tỉnh ủy viên, Chánh thanh tra tỉnh đã báo cáo kết quả công tác thanh tra năm 2012 của Ngành thanh tra tỉnh Ninh Bình. Theo đó, năm 2012, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra và chỉ đạo toàn Ngành thanh tra tỉnh triển khai các mặt công tác có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ. Trong năm, toàn tỉnh đã tiếp 3.380 lượt công dân đến các cơ quan hành chính các cấp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng 2,6% so với năm 2011. Các cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh cũng đã tiếp nhận 1207 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Qua phân loại, xử lý đơn thư có 163 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp, giảm 39% so với cùng kỳ năm 2011; đã giải quyết xong 147/163 vụ việc khiếu tố thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 90%.
 
 
 
 
 
 
 
ah1_0147.jpg

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Trị phát biểu tại hội nghị​


 
 
 
 
 
 
 
Về thanh tra, các cơ quan chức năng trong tỉnh đã tiến hành 297 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 607 đơn vị; qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 38 tỷ đồng và 240 ha đất. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính hơn 2 tỷ; kiến nghị thu hồi cho ngân sách nhà nước hơn 11 tỷ và đã thu được hơn 9 tỷ đồng; giảm trừ quyết toán hơn 12 tỷ và xử lý khác hơn 14 tỷ đồng. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra đã chuyển cơ quan điều tra khởi tố 3 vụ án với 4 bị can. Cũng trong năm 2012, các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đã có hiệu lực tại 8 đơn vị.
 
anh2_0157.jpg
 Chánh thanh tra tỉnh Nguyễn Tất Tiến báo cáo kết quả công tác năm 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiếp tục thực hiện Thông báo kết luận số 130-TB/TW ngày 10/1/2008 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quyết định 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các cấp, ngành trong tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành xem xét, xác minh, đối thoại kết luận giải quyết có lý, có tình, đến nay đã giải quyết được 3/9 vụ việc, còn 6 vụ việc đang phối hợp với tổ công tác của Thanh tra Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết theo đúng thẩm quyền.  

 
 
 
 
 
 
 

anh3_0159.jpg
Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh kết luận tại Hội nghị

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

​​
Phát biểu kết luận, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác năm 2012 của tỉnh Ninh Bình trên các mặt thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và xây dựng lực lượng. Về kế hoạch công tác năm 2013, Phó tổng thanh tra Chính phủ đề nghị tỉnh Ninh Bình cần quan tâm làm tốt công tác tiếp dân định kỳ, đột xuất của lãnh đạo các cấp, các ngành; phối hợp với Thanh tra Chính phủ để giải quyết dứt điểm 9 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài còn đang tồn đọng; về thanh tra cần tập trung quan tâm thanh tra công tác quản lý nhà nước và thực hiện chính sách pháp luật trên một số lĩnh vực như: quản lý, sử dụng đất đai; khai thác tài nguyên khoáng sản; các chương trình dự án, nhất là các chương trình, dự án phát sinh khiếu kiện; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành. Phó tổng thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm tới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra, tăng cường biên chế cho thanh tra vì hiện nay, so với một số địa phương khác cũng như so với yêu cầu công việc thì lực lượng thanh tra của Ninh Bình còn ít.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đăng Khoa