(PLO)- Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước.

Tôi đã tham gia BHYT tại một doanh nghiệp được năm năm. Sắp tới tôi nghỉ việc và sẽ mua BHYT theo hộ gia đình.

Cho tôi hỏi trường hợp của tôi sau khi chuyển sang BHYT hộ gia đình thì có được tính năm năm liên tục không? Ngoài ra, mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1-7-2023 được tính như thế nào?

Bạn đọc Thành Nhân, TP.HCM

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Theo Nghị định 146/2018, thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước, trường hợp gián đoạn tối đa không quá ba tháng.

Như vậy, trường hợp của bạn khi chuyển sang BHYT hộ gia đình nếu thời gian đăng ký gián đoạn không quá ba tháng thì vẫn được tính sử dụng thẻ BHYT năm năm liên tục.

Theo quy định, mức đóng BHYT hộ gia đình sẽ được tính như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Từ ngày 1-7, mức đóng BHYT hộ gia đình sẽ được tính như sau:

Người thứ nhất: 1.800.000 đồng/tháng x 4,5% = 81.000 đồng/tháng (972.000 đồng/năm).

Người thứ hai đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất = 56.700 đồng/tháng (680.400 đồng/năm).

Người thứ ba đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất = 48.600 đồng/tháng (583.200 đồng/năm).

Người thứ tư đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất = 40.500 đồng/tháng (486.000 đồng/năm).

Người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất = 32.400 đồng/tháng (388.800 đồng/năm).