Chủ nhật, ngày 23/06/2024 04:31:25 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Giám sát, phản biện hiệu quả, sát thực tiễn


Cập nhật: 6h58' ngày 26/05/2023


 

TRUNG QUÂN

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Bắc Giang không ngừng đổi mới nội dung và phương thức giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Nhờ thường xuyên giám sát, chất lượng các công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được bảo đảm. Ảnh: Khôi Nguyên.
Nhờ thường xuyên giám sát, chất lượng các công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được bảo đảm. Ảnh: Khôi Nguyên.

Theo ông Trịnh Hữu Bàn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang, năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chủ trì tổ chức giám sát 3 nội dung, trong đó có nội dung quan trọng về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, sau giám sát đã kiến nghị với Trung ương, tỉnh 5 nội dung nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19.

Cùng với đó là tổ chức giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ, sau giám sát đã kiến nghị Trung ương, tỉnh, huyện 11 nội dung nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đảng viên trong thời gian tiếp theo; giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021 - 2025); phối hợp với cơ quan chức năng giám sát 8 cuộc, chú trọng giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2022.

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang đã phản biện nội dung về dự thảo Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2030. Hội nghị đã thu được 15 ý kiến phản biện tập trung nhấn mạnh 3 nội dung về giải pháp hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về tăng trưởng xanh, bổ sung mục tiêu để đạt được kinh tế tuần hoàn cho kinh tế nông nghiệp, cho công nghiệp từng giai đoạn, quy định những biện pháp chế tài phù hợp, đúng thẩm quyền và tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm.

Bên cạnh đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang Trịnh Hữu Bàn cho biết, MTTQ tỉnh cũng chú trọng phát huy vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng lãng phí. Hiện nay, toàn tỉnh Bắc Giang có 209 Ban Thanh tra nhân dân với 1.955 thành viên, 541 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng với 3.334 thành viên.

Năm 2022, Ban Thanh tra nhân dân toàn tỉnh đã giám sát được 2.092 cuộc trên các lĩnh vực, phát hiện 17 vụ việc sai phạm, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý và đã xử lý 17 vụ việc. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát được 828 dự án đầu tư, đã phát hiện 5 dự án vi phạm, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý các dự án vi phạm. Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng giám sát cho đội ngũ thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về giám sát đầu tư của cộng đồng cho trên 400 đại biểu tham dự.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang đã tiếp 10 lượt công dân, nhận 68 đơn thư. Những đơn thư tiếp nhận đã được phân loại, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời tiếp tục phối hợp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của 2.127 Tổ hòa giải ở cơ sở với 15.221 thành viên. Năm qua, các Tổ hòa giải cơ sở đã tiếp nhận 2.736 vụ việc, hòa giải thành 1.216 (đạt trên 80%), qua đó góp phần giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ địa phương cơ sở và cộng đồng dân cư, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài.

Theo ĐĐKO

tin cùng chuyên mục