Chủ nhật, ngày 24/10/2021 10:00:22 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Kết quả công tác phòng, chống tiêu cực trong nội bộ các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Chính phủ


Cập nhật: 6h57' ngày 27/06/2021


 

Thứ Sáu, 25/06/2021, 13:22 [GMT+7]
    Từ năm 2016-2021, cùng với việc quan tâm, chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Chính phủ cũng triển khai thực hiện việc chống tiêu cực và đạt được một số kết quả như sau:
 
    Về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo, phòng, chống tham nhũng được công bố, công khai theo đúng quy định của pháp luật; các bộ, ngành, địa phương kiểm tra tại 18.182 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch phát hiện 288 đơn vị vi phạm.
 
Một cuộc họp thường kỳ của Chính phủ
Một cuộc họp thường kỳ của Chính phủ
    Xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 17.123 văn bản, sửa đổi, bổ sung 5.271 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành 10.636 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 1.287 vụ việc vi phạm với 1.477 người, kiến nghị thu hồi và bồi thường gần 7.812 tỷ đồng. 
 
    Thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp: Các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội; tiến hành kiểm tra việc thực hiện tại 15.193 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm.
 
    Chuyển đổi vị trí công tác: Các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác 31.386 cán bộ, công chức, viên chức. 
 
    Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước được đẩy mạnh như: cán bộ công chức được cấp phát và sử dụng email công vụ trong công việc, các đơn vị được triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước như: cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức; cơ sở dữ liệu đất đai; cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh; cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính…
 
    Các bộ, ngành, địa phương đã lập, công khai đường dây nóng, số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu. Thông qua đó đã giúp các cơ quan chức năng nắm bắt thông tin để xử lý, giải quyết kịp thời, góp phần tích cực phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý những biểu hiện tiêu cực trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 
                                                                                                         Lê Sơn--noichinh.vn