Trong số đó, ông N.A.T (ở Nghệ An) bị thu hồi chứng chỉ vì đã bị kết án và bản án đã có hiệu lực. Ông T được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư vào năm 2015.

Một nữ luật sư tại Hà Nội, bà Bùi T.P.N được cấp chứng chỉ hành nghề năm 2010 nhưng bị thu hồi vì: “Không gia nhập một Đoàn luật sư nào trong thời hạn hai năm, kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư”.

5 luật sư khác bị thu hồi chứng chỉ hành nghề đều theo nguyện vọng của họ và căn cứ quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 18 Luật Luật sư. Những người này đến từ Hà Nội, Bắc Giang và Lạng Sơn, họ được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư trong giai đoạn 2006 – 2018.

Những người nói trên phải nộp lại chứng chỉ hành nghề cho Đoàn luật sư nơi mình là thành viên hoặc Sở Tư pháp nơi đề nghị cấp chứng chỉ. Đơn vị thu hồi có trách nhiệm tiêu hủy những chứng chỉ này.

Theo Luật Luật sư hiện hành, Chứng chỉ hành nghề luật sư sẽ bị thu hồi nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn luật sư quy định tại Điều 10 của Luật này;

b) Được tuyển dụng, bổ nhiệm làm cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

c) Không còn thường trú tại Việt Nam;

d) Không gia nhập một Đoàn luật sư nào trong thời hạn hai năm, kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư;

đ) Không thành lập, tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng lao động cho một tổ chức hành nghề luật sư hoặc đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân trong thời hạn ba năm, kể từ ngày gia nhập Đoàn luật sư;

e) Thôi hành nghề luật sư theo nguyện vọng;

g) Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư;

h) Bị xử phạt hành chính bằng hình thức tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề luật sư có thời hạn; bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

i) Bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật;

k) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.