Chủ nhật, ngày 23/06/2024 04:41:34 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Đồng Nai - Bài 3: Công ty Vũ Huỳnh liên quan gì đến sai phạm nghiêm trọng tại dự án đập dâng cấp mặt nước suối Cả?


Cập nhật: 4h2' ngày 06/06/2023


 

Thứ Hai, 05/06/2023, 10:14  Chia sẻ

Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã chỉ ra Công ty Vũ Huỳnh, Sở Khoa học và Công nghệ, các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm quy định của tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng tại dự án đập dâng nước mặt suối Cả và hệ thống xử lý nước.

 

Kết luận thanh tra số (số 04/KL-UBND) của UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ ra những sai phạm nghiêm trọng tại dự án đập dâng nước mặt suối Cả và hệ thống xử lý nước. Những sai phạm này liên quan trực tiếp đến Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Vũ Huỳnh (Công ty Vũ Huỳnh). Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh để tiếp tục điều tra.

Công ty Vũ Huỳnh đóng vai trò gì trong dự án?

Công ty Vũ Huỳnh liên quan gì đến sai phạm nghiêm trọng tại dự án đập dâng cấp mặt nước suối Cả? -0
Lối vào khu Công nghệ cao Công nghệ sinh học Đồng Nai tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ. Đây là nơi triển khai dự án đập dâng nước mặt suối Cả và hệ thống xử lý nước.  Ảnh: Quang Phương.

Theo kết luận thanh tra, ngày 11.7.2011, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Đồng Nai ký hợp đồng tư vấn số 90/HĐKT-2011 với Công ty Vũ Huỳnh về việc khảo sát xây dựng và lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Giá trị hợp đồng hơn 468 triệu đồng.

Kết quả khảo sát địa chất và khảo sát địa hình được chủ đầu tư phê duyệt tại quyết định số 134/QĐ-SKHCN ngày 5.9.2011. Công tác nghiệm thu được chủ đầu tư nghiệm thu tại biên bản số 01/NTKSĐC ngày 6.9.2011.

Ngày 3.2.2012, Sở KH-CN có tờ trình số 10/TTr-SKHCN về việc phê duyệt dự án (kèm hồ sơ thuyết minh dự án đầu tư, bản vẽ thiết kế cơ sở, báo cáo khảo sát địa chất, địa hình…) trình UBND tỉnh phê duyệt.

Tiếp đó, các đơn vị liên quan đã góp ý nhiều vấn đề liên quan đến dự án, trong đó có nội dung ý kiến về phương án lựa chọn công nghệ xử lý nước. Lý do, hồ sơ dự án chưa có tài liệu đánh giá chất lượng nước khai thác và yêu cầu về chất lượng nước dùng cho Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học nên giải pháp xử lý nước bằng bồn Dynasand chưa thuyết phục và đề nghị bổ sung; Công suất khai thác nước từ cuối Cả theo quy hoạch là 4.000m3/ngày trong khi hồ sơ lập khai thác với công suất là 8.000m3/ngày.

Công ty Vũ Huỳnh liên quan gì đến sai phạm nghiêm trọng tại dự án đập dâng cấp mặt nước suối Cả? -0
Một trong những nhiệm vụ của dự án là cung cấp nước sinh hoạt sạch cho người dân ấp 1, ấp 2 xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ. Nhưng hiện dự án chưa nghiệm thu để đưa vào sử dụng do vướng những sai sót. Ảnh: Quang Phương. 

Ngày 7.5.2012, Sở KH-CN có văn bản số 583/SKHCN-BQl giải trình bổ sung về hồ sơ dự án, kèm theo văn bản số 143/CV-VH ngày 27.3.2012 của Công ty Vũ Hùng giải trình hồ sơ dự án.

Theo đó, nội dung lựa chọn phương án xử lý nước được giải trình như sau: Mẫu chất lượng nước khai thác căn cứ tài liệu do chủ đầu tư là Sở KH-CN cung cấp gồm nguồn nước mặt suối Cả và nước ngầm trong trung tâm. Đồng thời so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCKTQG) về nước mặt QCVN 08:2008/BTNMT (cột A1) đối với chất lượng nước mặt suối Cả dùng để khai thác có thông số TSS-58mg/L, Nitrit = 0,108mg/L, Sắt – 2,88mg/L, Tổng dầu mỡ = 0,18mg/L, E.Coli – 16.000 MNP/100mL và Coliform – 180.000 MNP/100mL (đều vượt ngưỡng cho phép).

Tuy nhiên, giải trình không đính kèm bảng phân tích chất lượng nước và chỉ có một kết quả phân tích, không rõ ngày tháng thu mẫu; Không có kết quả thu mẫu, phân tích, so sánh yêu cầu dùng nước của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học với Quy chuẩn KTQG về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 01:2009/BYT.

Đồng thời, nội dung giải trình đưa ra nhận xét và lựa chọn phương án sử dụng bồn lọc liên tục Dynasand của hãng Nordic, Thủy Điển là dựa vào khẳng định của nhà cung cấp: “Nhà cung cấp thiết bị khẳng định thiết bị này hoàn toàn phù hợp và họ chịu trách nhiệm trong việc cung cấp thiết bị, hướng dẫn vận hành và bảo hành công trình đảm bảo chất lượng nước xử lý yêu cầu đúng tiêu chuẩn của Việt Nam”.

Công ty Vũ Huỳnh không có chức năng tư vấn công nghệ xử lý nước

Công ty Vũ Huỳnh liên quan gì đến sai phạm nghiêm trọng tại dự án đập dâng cấp mặt nước suối Cả? -0
Một hồ nước bên trong khu đất khu Công nghệ cao Công nghệ sinh học, dùng để tưới nước cho các loại cây trồng tại đây. Ảnh: Quang Phương.

Theo kết luận thanh tra, ngày 19.9.2022 Đoàn Thanh tra đã làm việc với ông Vũ Đình Lành, Giám đốc Công ty Vũ Huỳnh để làm rõ việc tư vấn và cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý nước. Ông Lành trình bày về chất lượng nước mặt suối Cả để làm cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý nước: Công ty Vũ Huỳnh không thực hiện các thủ tục để khảo sát, đo đạc kiểm tra phân tích đánh giá chất lượng nước mà do Chủ đầu tư tự thực hiện và cung cấp cho Công ty Vũ Huỳnh ngày 22.3.2012.

Về Công nghệ xử lý nước, Công ty Vũ Huỳnh không tư vấn công nghệ xử lý nước mà do ông Phạm Văn Sáng – Giám đốc Sở KH-CN yêu cầu, chỉ định công nghệ xử lý nước Dynasand. Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp, Công ty Vũ Huỳnh không có chức năng tư vấn về công nghệ xử lý nước.

Kết luận thanh tra nêu rõ, đối với các nội dung liên quan đến khảo sát, đo đạc kiểm tra phân tích đánh giá chất nước cũng như lựa chọn công nghệ xử lý nước của dự án do ông Phạm Văn Sáng – nguyên Giám đốc Sở KH-CN – Chủ đầu tư dự án đang bị truy nã để điều tra xử lý vụ án khác nên không có điều kiện làm rõ.

Cũng theo kết luận thanh tra, ngày 31.1.2019, Sở KH-CH có báo cáo số 25/BC-SKHCN (báo cáo lần 1) về kết quả kiểm tra hệ thống xử lý nước của dự án trên. Theo đó, chất lượng nước sau xử lý không đảm bảo đạt theo QCVN 02/2009/BYT về chất lượng nước sinh hoạt, cần phải cải tạo lại hệ thống xử lý và bổ sung thêm công đoạn tiền xử lý nước thô và công trình xử lý bùn.

Đến ngày 13.1.2022, Ban Quản lý khu Công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai có văn bản số 16/BQLKCNCCNSH-QHXH, thể hiện:  kết quả kiểm tra của các đơn vị tư vấn cho thấy các sơ đồ công nghệ hiện tại nhìn chung là không phù hợp với hiện trạng chất lượng nước tại khu vực suối Cả.

Kết luận thanh tra đã chỉ ra các vi phạm trên có dấu hiệu vi phạm quy định của tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 229 Bộ Luật hình sự năm 1999. Vi phạm này thuộc trách nhiệm của Sở KH-CN, Giám đốc Sở KH-CN thời kỳ từ tháng 8.2003 đến tháng 4.2018, Công ty Vũ Huỳnh và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng nai đã chỉ đạo chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý đối với các sai phạm (khảo sát, lựa chọn công nghệ xử lý nước) dẫn đến chất lượng nước sau xử lý không đạt mục tiêu phục vụ sinh hoạt của dự án, có dấu hiệu tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 229, Bộ Luật hình sự năm 1999. 

 *Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát và thông tin kết quả giải quyết vụ việc nói trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.

 
Quang Phương--ĐBND

tin cùng chuyên mục