Thứ tư, ngày 24/07/2024 12:10:33 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Hành vi hủy hoại đất bị xử phạt thế nào?


Cập nhật: 5h6' ngày 08/07/2024


  Thứ Năm, 04/07/2024, 13:47

Xin hỏi, hủy hoại đất bao gồm hành vi nào? Người sử dụng đất có hành vi hủy hoại đất sẽ bị thu hồi đất trong những trường hợp nào? Cụ thể mức xử phạt đối với hành vi hủy hoại đất? – Câu hỏi của bạn Đức Thắng (Hòa Bình).

 
 

Luật sư Nguyễn Hoàng Thịnh, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội tư vấn như sau:

Hành vi hủy hoại đất?

Căn cứ khoản 27, Điều 3, Luật Đất đai 2024 quy định như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

...

27. Hủy hoại đất là hành vi làm biến dạng địa hình, làm suy giảm chất lượng đất, gây ô nhiễm đất mà làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định.

...

Như vậy theo quy định trên thì hủy hoại đất là hành vi làm biến dạng địa hình, làm suy giảm chất lượng đất, gây ô nhiễm đất mà làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định.

Người sử dụng đất có hành vi hủy hoại đất sẽ bị thu hồi đất trong những trường hợp nào? Hành vi hủy hoại đất bị xử phạt như thế nào? -0
Ảnh minh họa/ITN

Người sử dụng đất có hành vi hủy hoại đất sẽ bị thu hồi đất khi nào?

Căn cứ theo khoản 2, Điều 81, Luật Đất đai 2024 quy định như sau:

Điều 81. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

1. Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm.

2. Người sử dụng đất hủy hoại đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi hủy hoại đất mà tiếp tục vi phạm.

3. Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền.

4. Đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho từ người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà người được giao đất, cho thuê đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này.

...

Như vậy, người sử dụng đất khi có hành vi hủy hoại đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi hủy hoại đất mà tiếp tục vi phạm thì sẽ bị thu hồi đất.

Hành vi hủy hoại đất sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Căn cứ theo khoản 1, Điều 15, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 15. Hủy hoại đất

1. Trường hợp làm biến dạng địa hình hoặc làm suy giảm chất lượng đất thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại dưới 0,05 héc ta;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

đ) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 01 héc ta trở lên.

2. Trường hợp gây ô nhiễm thì hình thức và mức xử phạt thực hiện theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, Điều này:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Trường hợp người có hành vi vi phạm không chấp hành thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 64 của Luật đất đai.

Như vậy, hành vi hủy hoại đất sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

 

Mức 1: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại dưới 0,05 héc ta;

Mức 2: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

Mức 3: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

Mức 4: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

Mức 5: Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 01 héc ta trở lên.

Ngoài ra, còn bị buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Trường hợp gây ô nhiễm thì hình thức và mức xử phạt thực hiện theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Mức phạt tiền trên được áp dụng đối với cá nhân, đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm sẽ có mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (khoản 1, Điều 6, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP)

Lưu ý: Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2025, ngoại trừ Điều 190 và Điều 248, Luật Đất đai 2024 đã có hiệu lực từ ngày 01.4.2024.

 
Thái Yến ghi--ĐBND

tin cùng chuyên mục