Chủ nhật, ngày 02/10/2022 02:17:24 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Cập nhật: 4h32' ngày 08/08/2022


 

Thứ Tư, 03/08/2022, 08:44 [GMT+7]
    Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên, sâu sát của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, hoạt động của Ban chỉ đạo có nhiều đổi mới, nền nếp, bài bản, khoa học, quyết liệt và hiệu quả. Vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; vừa kiên trì, quyết liệt, nghiêm khắc, nhưng cũng rất nhân văn trong chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, với nhiều cơ chế, giải pháp, cách làm sáng tạo và không chịu tác động không trong sáng của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào; vừa chọn những khâu yếu, việc khó có nhiều vướng mắc, lĩnh vực trọng tâm, đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo như: Hạn chế tình trạng cho hưởng án treo trong các vụ án tham nhũng; công tác giám định, định giá tài sản, cung cấp tài liệu; thu hồi tài sản tham nhũng; trực tiếp chỉ đạo những vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; thực hiện hoạt động tương trợ tư pháp với nước ngoài để truy bắt đối tượng bỏ trốn, đối tượng người nước ngoài có vi phạm trong các vụ án, thu hồi tài sản tẩu tán ra nước ngoài; ngăn chặn, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (tham nhũng vặt) …
 
Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông báo kết quả kiểm tra tại Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông báo kết quả kiểm tra tại Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường
    Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc. Qua kiểm tra, giám sát đã kiến nghị hơn 430 nhóm vấn đề về hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; kiến nghị Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng các bộ, ngành theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo xử lý hơn 700 vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Chú trọng tổng kết thực tiễn, kịp thời sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo đã 2 lần sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc; bổ sung chức năng, nhiệm vụ về phòng, chống tiêu cực.
 
    Các cơ quan Nội chính, Kiểm tra của Đảng, Thanh tra, Kiểm toán, Điều tra, Truy tố, Xét xử, Thi hành án được củng cố, kiện toàn, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động; phối hợp ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng, thực sự phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII, Ban Bí thư đã ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; các tỉnh ủy, thành ủy đã khẩn trương quyết định thành lập và triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở.
                                                                                       Văn Dũng----noichinh.vn