Thứ ba, ngày 06/06/2023 07:22:17 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Nhận định dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) là dự luật khó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, so với bản trình Ủy ban Thường vụ cho ý kiến thì bản trình Quốc hội lần này đã rất khác, song nhiều nội dung cũng cần tiếp tục rà soát để khi luật được ban hành sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động của các tổ chức tín dụng.