Chủ nhật, ngày 21/10/2018 04:59:05 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com
Trang chủ >> Xây dựng pháp luật
 
03-10-2018
Chính phủ ban hành Nghị định số 133/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.
26-09-2018
Để bảo vệ quyền con người, quyền công dân được Hiến định, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các bộ luật, luật về tố tụng được Quốc hội ban hành thời gian gần đây đã thể chế hóa thành các điều luật cụ thể, bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý khi tham gia tố tụng với tư cách là bị can, bị cáo, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan… trong các vụ án.
26-09-2018
Chiều 25.9, trong Phiên họp toàn thể lần thứ 7, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ lấy ý kiến về Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.
20-09-2018
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 27, chiều 19.9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch.
13-09-2018
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 27, dưới sự điều khiển của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Hành chính công.
13-09-2018
Sáng 12.9, tiếp tục Phiên họp thứ 27, dưới sự điều khiển của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) và việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.
11-09-2018
Sáng 10.9, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, UBTVQH đã khai mạc Phiên họp thứ 27.
03-09-2018
Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự vừa được thẩm tra tại phiên họp toàn thể thứ 10 của Ủy ban Tư pháp Quốc hội vừa qua. Các đại biểu đã thống nhất để Chính phủ trình ra Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 tới.
02-09-2018
Thủ tướng Chính phủ phân công các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiên cứu, tiếp thu kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoàn thiện một số Dự án Luật.
31-08-2018
Sáng 30.8, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội đã tiến hành phiên họp mở rộng cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.
16-08-2018
6 mô hình thí điểm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đều được Bộ Chính trị kết luận, cụ thể hóa rõ đối tượng, rõ việc, rõ trách nhiệm, có sự phân cấp, phân quyền trong triển khai thực hiện.
13-08-2018
Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 26, sáng 11.8, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Kiến trúc.
12-08-2018
Chiều 10.8, tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ 26, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, UBTVQH cho ý kiến lần 2 về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).
11-08-2018
Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) được các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 2 tại phiên họp thứ 26 diễn ra vào chiều 10/8. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp về nội dung này.
10-08-2018
Chỉ trong vòng 2 tháng kể từ khi Quốc hội quyết định sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục thay vì chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều như phiên bản dự luật trình QH tại Kỳ họp thứ Năm, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành một khối lượng công việc rất lớn, bổ sung rất nhiều vấn đề mới. Chất lượng dự luật trình UBTVQH chiều qua đã được nâng lên đáng kể. Dẫu vậy, vì đây là dự luật quan trọng, tác động đến toàn dân nên UBTVQH thống nhất cần tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các chuyên gia, các nhà quản lý… để có một đạo luật thấu đáo hơn, “chín” hơn và hợp lòng dân hơn.
09-08-2018
Chiều 8.8, dưới điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng, UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.
08-08-2018
Chiều 8.8 tới, UBTVQH sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), trong đó, một nội dung quan trọng, đang được hơn 1,3 triệu giáo viên trong cả nước trông đợi là chính sách đối với nhà giáo sẽ được thể hiện trong dự luật này như thế nào. Chính sách ấy, không chỉ là việc xác nhận và luật hóa vị thế của nhà giáo mà hơn hết là phải tạo ra hành lang pháp lý để họ có thể toàn tâm, toàn ý thực hiện sứ mệnh “trồng người”.
123